Arama sonuçları

OECD ülkelerini solladık: Bu gençler ne okulda ne işte. Peki neredeler?

OECD ülkelerini solladık: Bu gençler ne okulda ne işte. Peki neredeler?

OECD ülkelerini solladık: Bu gençler ne okulda ne işte. Peki neredeler? OECD tarafından her yıl Bir Bakışta Eğitim raporları yayımlanıyor. Bir Bakışta Eğitim 2020 raporunda eğitim süreçlerinin çıktıları, eğitime erişim, eğitime ayrılan finansal kaynak ile öğretmenler, öğrenme ortamları ve okullar olmak üzere dört başlık altında veriler sunuldu. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM bu verileri OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak inceledi.

Raporda dikkat çeken noktalardan biri de ne eğitimde ne de işte olan gençlerin oranının yüksekliği. Türkiye bu oranla tüm OECD ülkelerini sollamış durumda.

OECD ÜLKELERİNİ SOLLADIK: BU GENÇLER NE OKULDA NE İŞTE. PEKİ NEREDELER?

OECD ülkeleri ortalamasında 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 14.3’ü ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran Türkiye için %32. Bu oranla da Türkiye, 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranının en yüksek olduğu OECD ülkesi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan bireylerin oranları farklı yaş aralıkları için analiz edildiğinde de Türkiye için sonuç değişmiyor. 20-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranı yüzde 33,3, 15-29 yaş aralığında ise yüzde 28,8. Ve OECD ülkeleri içinde en yüksek oranlara sahip ülke Türkiye.

KADIN ORANINDA DA EN YÜKSEK

Türkiye yüzde 42,3 ile OECD ülkeleri içinde 18-24 yaş aralığında ne istihdamda ne eğitimde olan kadın oranının en yüksek olduğu ülke. Ne eğitimde ne istihdam olan kadın ve erkek oranları arasındaki fark erkekler lehine OECD ortalamasında yüzde 2,1 iken Türkiye’de bu fark yüzde 19,9.  Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan kadın oranının erkeklerden bu denli fazla olması kadın nüfusu açısından risklerin daha fazla olduğuna işaret ediyor. Türkiye’nin eğitim ve istihdam dışı genç yetişkin oranlarının yüksekliği kısmî olarak eğitimden erken yaşta ayrılmış ve iş aramayan kadın oranının yüksekliği ile açıklanabilir.

İSTİHDAM ORANLARI DÜŞÜYOR

Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde eğitim almış bireylerin istihdam oranında da son 10 yılda kadın istihdam oranındaki düşüşe bağlı olarak yüzde 6 puanlık bir azalma gerçekleşti. Bu verilerden hareketle, Türkiye’de istihdam alanlarının kadınlar için eğitim düzeyinden bağımsız olarak da sınırlı olduğu söylenebilir. Bu eşitsizliğin giderilmesi yönünde politikalara ağırlık verilmesi fırsat eşitliği açısından önemli. Eğitim düzeyi düşük olan genç nüfusun becerilerinin ve niteliğinin artırtılması için yaşam boyu öğrenme stratejileri geliştirilmesi ve uygulanması gerekmekte.

15-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş