Arama sonuçları

Öğrenim ücretlerinde KDV oranı düştü: Veliye ücret iadesi olacak mı?

Öğrenim ücretlerinde KDV oranı düştü: Veliye ücret iadesi olacak mı?

Öğrenim ücretlerinde KDV oranı düştü: Veliye ücret iadesi olacak mı? Yükseköğretim kurumları ile özel okullarda öğrenim ücretlerine uygulanan yüzde 8 KDV oranı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 1 olarak belirlendi.

Özel okullar ile veliler arasında uzaktan eğitimde indirim tartışmaları sürerken, öğrenim ücretlerinden alınan KDV ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 30 Ağustos 2020 sayılı Resmi Gazete’de KDV oranlarının düşürülmesiyle ilgili karar yayımlandı.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNDE KDV ORANI DÜŞTÜ: VELİYE ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile geçici bir madde eklendi.

Bu madde şöyle: Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu kararın 1’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

İşte bu karar ile birlikte yükseköğretim kurumları ile özel okullarda uygulanan KDV oranı da yüzde 8’den 1’e düşmüş oldu.

ÜCRETLER VELİLERE İADE EDİLECEK Mİ?

İndirim tartışmaları sırasında özel okulların indirim için buldukları formül ise öğrenim ücretlerinden alınan yüzde 8 KDV oranının 1’e düşürülmesi. Bununla ilgili MEB ile görüşen özel okulların bu talebi gerçek oldu. Özel okul temsilcileri KDV oranı düştüğü takdirde  bu oranın öğrenim ücretlerine yansıtılarak veliye iade edileceğini söylüyordu. Bakalım bu oran düştükten sonra özel okullar ne yapacak? Çünkü aralarında bazı zincir okulların da yer aldığı kurumlar geçen yıldan kalan servis ve yemek ücretlerini henüz velilere ödemedi.

ÜNİVERSİTELERİN DE İADE ETMESİ GEREKECEK?

KDV indirimi yalnızca özel okulları kapsamıyor. Aynı zamanda vakıf üniversiteleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarını da kapsıyor. Bu durumda bu kurumlar da öğrencilerden aldıkları yüzde 8 KDV oranını iade edecekler mi?

30-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş