Arama sonuçları

Öğretmen okulları mezunlarından tasarıya tepki

Öğretmen okulları mezunlarından tasarıya tepki

Öğretmen okulları ve öğretmen liseleri mezunları, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olacağına dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, TBMM’de görüşülmesine başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısına her kesimden tepkiler geliyor. 

Öğretmen okulları ve öğretmen liseleri mezunlarınca yapılan açıklamada, “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenler arasında ‘kadrolu, ücretli, sözleşmeli’ olmak üzere zaten var olan ayrımcılığa ‘uzman öğretmen, başöğretmen’ gibi iki statü daha ekliyor, ayrımcılığı körüklüyor. Aynı işi yapan öğretmenlere farklı ücretler ödeyerek, farklı statüler uygulayarak eşitsizliği derinleştirmek öğretmenlerin mesleklerini gerektiği gibi yapma isteğini azaltır, coşkusunu yok eder, onları derinden incitir” denildi.

"GEREKSİZ ÇATIŞMALARA NEDEN OLACAK"

Öğretmenlerin çalışma koşulları, hakları, okulların durumu, mesleklerinde ilerlemelerinde yetkinliklerin değil, siyasi görüşlerin etkili olması, öğrencilerin çeşitli yoksunlukları, iktidar yanlısı olanlar dışındaki öğretmen örgütlerinin eğitim politikalarının belirlenmesi konusunda yok sayılması gibi sayısız sorunun çözüm beklediğine dikkat çekilen açıklama şöyle: 

“Bütün bu sorunlar, çalakalem hazırlanmış 12 maddelik bir yasayla çözümlenemez. 10 yıllık öğretmene 180 saat, 20 yıllık öğretmene 240 saat olarak kim tarafından verileceği, içeriğinin ne olacağı belli olmayan bir eğitim ve nesnelliği kuşku götürecek bir sınavla verilecek “uzmanlık, başöğretmenlik” gibi payeler, veliler ve öğrenciler arasında da öğretmenlerin saygınlığını zedeleyecek, gereksiz çatışmalara neden olacaktır. 

Siyasi iktidar, ‘Öğretmen Meslek Kanunu Teklifi’ni ivedilikle geri çekmeli; en kısa zamanda yalnızca yandaş olanların değil, tüm öğretmen örgütlerinin, üniversitelerin, velilerin, öğrencilerin, yerel yönetimlerin kısaca bütün tarafların katılacağı, sorunların ve çözüm önerilerinin özgürce dile getireceği bir ortam yaratılmalı; ILO ve UNESCO tarafından hazırlanmış, altında devletimizin de imzası olan Öğretmenlerin Statüsü’ne İlişkin Tavsiye Karar”ı da dikkate alınarak kapsamlı bir yasa hazırlanmalıdır.

Ülkemizin ‘çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması’ çocuklarımıza sağlayacağımız eşit, nitelikli, demokratik, kamusal, karma bir eğitimle ve bu eğitimi verecek nitelikli, mutlu öğretmenlerle olanaklıdır.”

"SÖZLÜ SINAV KALDIRILMALI"

Eğitim uzmanı Dr. Sakin Öner, 1 milyon 200 binin üzerindeki öğretmeni yakından ilgilendiren kanun  tasarısının, konunun paydaşlarının görüşleri tam olarak alınmadan alelacele hazırlandığı için eleştirildiğine dikkat çekerek “Kanun tasarısında öğretmenliğe ilk atamada uygulanmakta olan mülakat sınavının da kaldırılacağı hükmü mutlaka ilave edilmelidir” dedi. 

Dr. Öner’in tasarıyla ilgili eleştiri ve önerileri şöyle: 

- Öğretmen kariyer basamakları sınavında mutlaka yüzde 50 oranında öğretmenleri ilgilendiren mevzuat (TC Anayasası, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Teşkilat Kanunu vb. kanun ve yönetmelikler) ile pedagojik formasyonla ilgili sorular ve yüzde 50 oranında  branş bilgisi ile genel kültür, güncel sorunlar, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar ve bilişim teknolojisi ile ilgili sorular sorulmalıdır.

- Öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkânı sunulurken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek. Fakat kariyer basamakları uygulanırken büyük sıkıntılar olacak. 10 yılını tamamlayan her öğretmen Uzman Öğretmen veya 10 yılını dolduran her Uzman Öğretmen Başöğretmen olamayacak. 

- 2005 yılında yapılan sınavda sadece öğretmenleri ilgilendiren mevzuat (TC Anayasası, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Teşkilat Kanunu vb. kanun ve yönetmelikler) ile pedagojik formasyonla ilgili sorular soruldu. Sınav sonunda branşında yetkin ve etkin olmayan, ders dışı hiçbir etkinlikte yer almayan ve performansı düşük olan bazı öğretmenler sınavı kazandı, branşında yetkin ve etkin olan, öğrencilerini proje yarışmalarına hazırlayıp başarılı olan  ve performansı yüksek bazı öğretmenler ise barajı aşamadığı için Uzman Öğretmen olamadı. Bu sınavın en büyük eksikliği, branş bilgisi ile ilgili soru bulunmamasıydı. Bu sınavlarda ayrıca genel kültür, güncel meseleler, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar ve bilişim teknolojisi ile ilgili sorular da sorulmalıdır.

12-01-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş