Arama sonuçları

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalı

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalı

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kadın çalışanların için çocukları için kreş ve etüt imkanlarının oluşturulmasını istedi. Yalçın, bunu yerine getirmenin de devletin görevi olduğunu söyledi. 

Yalçın, sendika genel merkezinde, Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan "Kadın Öğretmenlerin Çalışma Hayatı"na ilişkin raporu açıkladı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI

Yalçın, 65 kadın öğretmen, müdür ve müdür yardımcısı ile derinlemesine mülakat yapıldığını, 332 okulda 2 bin 717 kadın öğretmen ve yöneticiye anket uygulandığını söyledi.

Katılımcılara göre kadın olmanın, öğretmenlik mesleğine birtakım artı değerler kattığını aktaran Yalçın, kadınların mesleği yaparken zorlandıkları hususlar arasında öğrenci disiplinsizliği, ders dışı iş yükü, maaş seviyesi, veli ilgisizliği veya baskısı ve ortalama sınıf mevcudunun yer aldığını ifade etti.

KADINLAR YÖNETİCİ OLMAK İSTEMİYOR

Ali Yalçın, şöyle devam etti:

"Araştırmaya göre, kadın öğretmenlerin yüzde 71'i yönetici olmak istemiyor. Katılımcılara göre, kadın öğretmenlerin yönetici olma konusunda yaşadıkları zorluklar var. Bunun altını çizmek lazım. Yönetici olmalarını aile sorumluluklarının yerine getirilmesini zorlaştırıyor. Çünkü mesai dışında da bir stres ve kaygı yaşıyorlar. Bu boyutuyla iş-aile uyumu açısından yaşanan bir sorun var. Bu tercihlerini küçük yaş grubunda çocuğa sahip olmak, iş yükünün fazla olması, tam zamanlı çalışma düzeni gibi durumlar da etkiliyor. Yöneticilik yapan öğretmenler için özlük haklarında farklılaşma olmaması konusu da tercih edilmeme sebepleri arasında yer alıyor."

Eğitimde liyakat ve kariyer ihtiyacı konusunda rapor yayımladıklarını hatırlatan Yalçın, okul yöneticiliğinin profesyonel olarak tanımlanması gerektiğini vurguladı.

YÜZDE 68'İ 'YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM' DİYOR

Kadınların öğretmenlik mesleğini sevdiğine işaret eden Yalçın, "Yeniden meslek seçme aşamasında olsan öğretmenliği seçer miydin?" sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 68'inin "Yine öğretmenlik mesleğini seçerdim" yanıtı verdiğini aktardı.

Raporda yer alan önerilerden örnekler veren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın öğretmenleri en çok zorlayan faktörlerden iş-aile uyumu konusu var. Kadın çalışanlar için çocukları için kreş ve etüt imkanlarının oluşturulması elzemdir. Bu uygun imkan ve cazip fırsatlar sunularak yapılması devletin bir ödevdir. Bu bakımdan kaliteli, düşük bedelli ya da bedelsiz, coğrafi olarak kolay erişilebilir ve çalışma saatleri ile uyumlu, çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin devlet tarafından sunulması, kreş ve ana sınıfı imkanlarından sınırlı değil tüm kadınların ulaşabileceği şekilde oluşturulması önemli. Kadın öğretmenlerin doğum sonrasında kullandıkları raporların azalması için ücretli doğum izni süreleri uzatılmalıdır. Ç̧oğu öğretmenin tam zamanlı çalışmaması nedeniyle süt izninin kullanımı açısından yaşanan aksaklıklar var. Bu konuda da disipliner bir çalışma yapılması gerekiyor."

KADIN ÖĞRETMENE DOĞUM İZNİ 3 YIL OLMALI

Yalçın, kadın öğretmenlerin iş-aile hayatı uyumunun artırılması açısından aktif çalışma hayatına ara vererek erken çocukluk dönemindeki çocuklarının bakımlarını üstlenebilmesine imkan sunulması gerektiğini kaydetti. Yalçın, doğum sonrası ücretsiz izin süresinin 3 yıla kadar çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yalçın, kadın öğretmenleri ve yöneticileri zorlayan temel faktörlerden bir diğeri olan öğrenci disiplin sorunlarına ilişkin hangi tür okullarda ve sosyoekonomik şartlarda bu durumun oluştuğu, hangi öğrencilerin risk grubu içinde yer aldığı gibi hususların kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini kaydetti.

'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ZAMANA YAYILMAMALI'

Okullarda ders dışı iş yükünün azaltılması gerektiğini dile getiren Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurumlarda proje, proje, proje kelimesinden başka bir şey duyulmayan bir atmosfere gidiyoruz. Bu durum eğitim çalışanlarını proje sözcüğünden tiksindirecek hale getirmemelidir. Öğretmenlik, bir kariyer meslektir ve bu şekilde kurgulanmalı. Bu açıdan kariyer meslek acısından Öğretmenlik Meslek Kanunu zamana yayılmamalı bir an önce hayata geçirilmeli. Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla öğretmenlik itibarı yeniden tahkim edilmeli."

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın da kadın öğretmenlerin iş-aile uyumunu artırmaya ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik başarılı politika ve uygulamaların küresel düzeyde de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Raporu hazırlayanlardan Sema Bölükbaş da araştırmaya ilişkin sunum yaptı.

06-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş