Arama sonuçları

Ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin notu ne olacak?

Ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin notu ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk kez bu yıl okul, il ve ilçe ile okul genelinde olmak üzere uygulamaya başladığı ortak sınavlar yapılmaya devam ediyor. İl sınavlarının ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem birinci sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

SINAVLARA KATILMAYAN OKULLAR

Bildiğiniz gibi azınlık okulları ile yabancı özel liseler bu sınavlardan muaf tutuldu. Hazırlık sınıfı olan Anadolu lisesi statüsünde olan ve ortak sınavların yapılacağı matematik gibi dersleri yabancı dilde okutan Türk özel liseler ile aralarında uluslararası program uygulayan devlet okulları ise ortak sınavların Türkçe okutulan derslerinden yapılan sınavlara katılıyor. Bu okullar katılmadıkları ortak sınavlardaki derslerden yazıları okulların kendileri yapacak.

YÖNERGE İLE DÜZENLENDİ

Sizlerden sık gelen sorulardan birisi de sınavlara katılmayan öğrencilerin durumlarının daha doğrusu notlarının ne olacağına ilişkin. Bu sınavlara girmeniz gerek çünkü okul yazılarından biri olarak kabul ediliyor. 11 Ekim’de yürürlüğe giren MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi bununla ilgili düzenleme yapıyor. Eğer öğrenci ortak sınavlara haklı bir gerekçeyle katıladıysa yapılacak mazeret sınavlarına katılma hakkı bulunuyor.

KATILMADIYSA NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okula işlenecek. Nakil ile okul değişikliği olan öğrenci, önceki okulunda ortak yazılı sınava girmediyse gittiği okuldaki ortak yazılı sınava girecek. Nakil gittiği okulda sınav gerçekleşmişse bu öğrenci mazeret sınavına girecek. Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

SINAVLARIN HİÇBİRİNE GİRMEYEN

Peki hem ortak sınava geçerli mazereti olmadan katılmayan hem de mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciler ne olacak? Bu öğrencilere puan verilecek mi?

NOT OLARAK KULLANILIYOR

Bu sorunun yanıtı yönergede şöyle veriliyor: Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G”, kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılır ve bu haneler de aritmetik ortalamaya dahil edilecek. Ortak yazılı sınavlar uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilir ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılır.

NOTLARI 0 OLACAK

Bu sınavlar derslerin ortak değerlendirilmesinde kullanılacak. Yani okul notlarına etki yapacak. Bu sınava girmeyen öğrencilerin bu yazılı sınavdan notu ise yönergede dediği gibi “G” olarak e-okul sistemine girecek. G’nin anlamı ise 0 demek. Öğrenci bu sınava katılmadığı için katılmadığı dersin sınavından 0 almış olarak kabul edilecek ve hesaplama bunun üzerinden yapılacak.

04-11-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş