Arama sonuçları

Özel üniversitelerin kurulması için yasa çıkacak

Özel üniversitelerin kurulması için yasa çıkacak

Özel üniversitelerin kurulması için yasa hazırlanacak. TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda özel üniversitelerin kurulması için adımların atılacağı da görülüyor.

Anayasa’ya göre Türkiye’de kar amacı güden özel üniversitelerin kurulması yasak. Yasaya göre sadece devlet ile kar amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri kurulabilir. Ancak planda özel üniversitelerin kurulması için mevzuat hazırlanacak. Bu durumda da Anayasa değişikliği yapılacak.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN KURULMASI İÇİN YASA HAZIRLANACAK

Planda yer alan eğitim hedeflerinde özel üniversitelerin kurulabilmesi için gereken mevzuatın 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Kadın üniversitelerinin kurulmasının ve dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında Türk üniversitelerinin yer almasının da yer aldığı planda yükseköğretimle ilgili hedefler şöyle sıralanıyor:

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEŞİTLİLİK SAĞLANACAK

Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir.

Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.

Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.

Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Özel üniversite mevzuatı hazırlanacaktır.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet üniversitelerindeki eşdeğer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenleme yapılacaktır.

08-07-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş