Arama sonuçları

Üniversitelere nasıl kayıt yaptıracaksınız? Hangi belgeler isteniyor?

Üniversitelere nasıl kayıt yaptıracaksınız? Hangi belgeler isteniyor?

Üniversitelere nasıl kayıt yaptıracaksınız? Hangi belgeler isteniyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için elektronik kayıtlar (e-kayıt) 29 Ağustos’ta başlıyor. YÖK, bu kayıtları 6 Eylül saat 23.59’a kadar uzattı. Şahsen başvurarak kayıt yaptırmak isteyenler için süreç 31 Ağustos’ta başlayacak. Bu kayıtlar için de son tarih 5 Eylül’e kadar uzatıldı.

ÜNİVERSİTELERE NASIL KAYIT YAPTIRACAKSINIZ? HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Bu süreler içerisinde kayıtlarını gerçekleştirmeyenler haklarını yitirecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Liseden mezun olamayan bütünleme ya da tek ders sınavına girecekler de kayıt yaptırabilecek. Ama mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlayacak.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf .

 d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri. YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.  Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

ŞAHSEN BAŞVURU YAPILACAK

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç)  gerek. Posta ile kayıt yapılmaz.

 b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

HANGİ DURUMLARDA YERLEŞSENİZ BİLE KAYDINIZ YAPILMAZ?

Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlı. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Peki hangi durumlarda yerleşseniz bile kaydınız yapılmayabilir?

-Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi. Aday bu sağlık raporunu boy, kilo vb gibi nedenlerle alamazsa yani sağlık muayesinden geçemezse.

-Mülakat sınavını aşamazsa.

-Güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu.

 

KAYDINIZ YAPILMAZSA NE YAPACAKSINIZ?

Kaydınız başta sağlık gibi gerekçelerle yapılmazsa bu durumda yükseköğretim kurumu bunu ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de adaya şu alternatifleri sunacak.

-Öğrenci kayıtlar tamamlandıktan sonra ilk 15 gün içinde ÖSYM başkanlığına tüm belgelerle başvuracak.

-Aday şunları talep edebilecek:

1-En küçük puan şartına uyduğu ve özel koşullarını da sağladığı programı belirterek, yerleştirme talep edebilecek. Yerleşemezse bir sonraki yıl yerleşmemiş aday gibi işlem görmek istediğini belirtecek. Yani seneye girdiğinde OBP yarıya düşmeyecek.

2-Hiçbir programa yerleştirilmek istemiyorum. Bir sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum.

28-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş