Arama sonuçları

YÖK: Atamaya yetkili değilim, ihraç etmem uygun olmaz

YÖK: Atamaya yetkili değilim, ihraç etmem uygun olmaz

YÖK: Atamaya yetkili değilim, ihraç etmem uygun olmaz. OHAL sonrası düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Genel Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle birlikte akademisyenlerin üniversitelerden ihracı konusunda YÖK yetkilendiriliyor. Yargı kararına bile gerek duyulmadan akademisyenlerin ihracını öngören ve YÖK'e, akademisyenleri 3 yıl sürecinde ihraç yetkisi veren bu düzenlemeye YÖK, karşı çıktı. YÖK, atamalarında yetkili olmadığı akademik personelin ihracının kendileri tarafından yapılmasının uygun olmadığını söyledi

 

YÖK: ATAMAYA YETKİLİ DEĞİLİM, İHRAÇ ETMEM UYGUN OLMAZ

 

YÖK, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na ihraçlarla ilgili kendisine yetki verilmesiyle ilgili görüş yazısı gönderdi.  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 23. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenecek Geçici 35. Maddenin b fıkrası 7. Bendi ile ilgili YÖK görüş ve önerilerini paylaştı.

YÖK NEDEN İHRAÇ YETKİSİ İSTEMEDİ?

YÖK, 7. bend bu şekliyle yasalaştığı takdirde üniversitelerin kadrolarında bulunan akademik personelin kamu görevinden ihraç işlemlerinin sağlıklı olarak tesis edilmesinin mümkün görülmediğini belirti. YÖK, ihraç ile ilgili yetki verilmesini istememe gerekçelerini komisyona yolladığı yazıda şöyle sıraladı:

ÜNİVERSİTELER ÖZERK KURULUŞ

 • Üniversitelerimiz Anayasamızda ve kanunda zikredildiği gibi kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumlardır.
 • Bütün yurt sathına yayılmış olan üniversitelerimiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na bağlı (taşra teşkilatı) değildir.
 • Üniversitelerde ilan edilecek akademik kadroların sayıları ve ilan şartları üniversitelerce belirlenmektedir.
 • Bu kadrolara başvuran adayları değerlendirecek jüri üyeleri de üniversitelerce belirlenmektedir.
 • Atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahil FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle iltisakı ve irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat, devletin ilgili kurumlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde üniversitelerce tespit edilmektedir.

ATAMALARI YÖK DEĞİL, REKTÖR YAPIYOR

 • Üniversitece yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde atamalar da YÖK tarafından değil rektör tarafından yapılmaktadır.

YÖK ARTIK REKTÖRLERİ BİLE ATAMIYOR

 • Hatta 09.07.2018 tarihli 703 sayılı KHK ve 10.07.2018 tarihli 2 ve 3 numaralı ve 15.07.2018 tarihli 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnameleri ile rektör ve öğretim elemanı planlamalarına karar alma ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin kadro ilanlarına ilişkin YÖK yetkileri tamamen kaldırılmıştır.
 • Özetle atama sürecinde bütün işlemler üniversitelerimiz tarafından yapılmakta olup üniversitelerde rektör ataması dahil hiçbir atamada YÖK’ün dahli ve yetkisi artık bulunmamaktadır.

ATAMA SÜRECİNİN HİÇBİR AŞAMASINDA YOK

 • Bu yüzden, atama sürecinin hiçbir aşamasında dahli ve yetkisi bulunmayan Yükseköğretim Kurulunun, öğretim elemanlarının kamu görevlerinden ihracında yetkili kılınması bu teklifin 23. Maddesinin b fıkrasının 10. Bendi ile çelişmesinin yanı sıra ihraç kararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını da zorlaştıracaktır.
 • Ayrıca, bugüne kadar uluslararası akademik platformlarda konuya ilişkin yapılan ve muhataplarca makul karşılanan bu süreçlerin; özellikle üniversite yönetimlerince yerinden yürütüldüğü şeklindeki argüman artık ortadan kalkacaktır.
 • Sonuç olarak atamaya yetkili olunmayan akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının YÖK tarafından yapılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 

23 MADDE NE DİYOR?

23. maddede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Milli Savunma Bakanlığı, Sayıştay’da oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla 3 yıl boyunca yargı kararı olmadan kamu görevinden ihracın önü açılıyor. Madde de yükseköğretim personelinin ihracı da düzenleniyor. Bu bölüm şöyle yer alıyor:

 “2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanuna tabi personel bakımından ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla kamu görevinden çıkarılır.

 

22-07-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş