Arama sonuçları

Yurtdışı denklik ve yatay geçiş suistimalleri nasıl önlenecek?

Yurtdışı denklik ve yatay geçiş suistimalleri nasıl önlenecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurtdışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.

Kurulun bir süre önce gündeme getirdiği denklik ve yatay geçiş işlemlerinde yaşanan bazı usulsüz işlemleri önlemeye yönelik 2 yönetmelikteki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YATAY GEÇİŞİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Bu değişiklikler ile başarı sıralaması şartı aranan programlara yatay geçiş süreci ve şartları, YÖK'ün "eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği" ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlendi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının dünya sıralamasındaki ilk 400'lük dilimi içerisinde yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, ilgili yönetmeliğin dönem/sınıf, başarı şartlarını taşıması kaydıyla Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

Kayıtlı olduğu üniversitesi, dünya sıralamalarında ilk 400'lük dilim dışında kalan öğrencilerin yatay geçiş şartları ve süreci, yine sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesi gereği ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.

Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavına girmesi ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde bu koşulu sağlaması zorunlu olacak.

Merkezi sınavdaki başarı sıralaması şartını sağlayan öğrenciler, dönem veya sınıf sınırlamasına tabi olmaksızın yatay geçiş yapabilecek.

EN AZ SON 2 YILINI YURTDIŞINDA TAMAMLAYANLAR

Ortaöğretiminin en az son 2 yılını yurtdışında tamamlayan öğrenciler ise kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az 4 yarıyılını başarıyla geçmiş olmaları kaydıyla Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

Böylelikle Türkiye'deki merkezi sınavlarda başarı sıralaması şartını sağlayamayan veya düşük puan alan öğrencilerin, yatay geçiş ile başarı sıralaması şartını baypas ederek yurt dışındaki bir üniversiteden denklik almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca her halükarda ders/sınıf intibakı, yatay geçiş yaptığı Türkiye'deki üniversitesi tarafından yönetmeliğin kredi transferi ilkeleri çerçevesinde yapılacağı için öğrenci, bulunduğu sınıfa göre daha alt sınıflardan eğitim öğretime başlatılabilecek.

ÖĞRENCİLERİN DENKLİK ALABİLMELERİ İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTINI SAĞLAMALARI GEREKİYOR

Ayrıca başarı sıralaması şartı aranan diploma programlarını, yurtdışındaki üniversitelerin Türkçe programlarında tamamlayanların, denklik alabilmeleri için başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekecek.

Başarı sıralaması şartını karşılayan bir öğrencinin diplomasına, yurtdışındaki bir üniversitenin eğitim dili Türkçe programından mezun olması durumunda "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin aradığı program yeterlilikleri çerçevesinde denklik işlemi yapılacak. Ancak bu kişilerin söz konusu programların "meslek icrası mevzuatı"na ilişkin eksiklikleri tamamlamaları şart olacak.

Yurtdışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesini bitirmiş ve Türkiye'de hukuk mesleklerinden birini (avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik) icra edecek kişilerin, mezun olduğu üniversite, dünya sıralamasında ilk 400'de olsa bile program yeterlilikleri çerçevesinde YÖK tarafından belirlenecek eksik hukuk derslerini bir hukuk fakültesinde tamamlayıp başarı göstermeleri gerekecek.​​​​​​​

09-04-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş