Arama sonuçları

4+4+4 çıkmazı: Sınıf tekrarının yıllık maliyeti 125 milyon dolar

4+4+4 çıkmazı: Sınıf tekrarının yıllık maliyeti 125 milyon dolar

4+4+4 çıkmazı: Sınıf tekrarının yıllık maliyeti 125 milyon dolar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4+4+4 sistemiyle zorlaştırılan sınıf tekrarını yeniden gündeme aldı. Bakanlığın bu kapsamda yeni mevzuat değişikliğine hazırlandığı belirtilirken sınıf tekrarının uygulandığı dönemde her 10 çocuktan birinin “sınıf tekrarı yaptığı” MEB’in raporlarına da yansıdı.

4+4+4 ÇIKMAZI: SINIF TEKRARININ YILLIK MALİYETİ 125 MİLYON DOLAR

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB’in raporlarına göre sınıf tekrarının maliyeti ise yıllık 125 milyon dolar. 

2012’de değiştirilen yönetmelikle, ilkokulda tamamen kaldırılan, ortaöğretimde zorlaştırılan “sınıf tekrarı” yeniden MEB gündemine alındı.  

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

MEB, UNICEF ile 7 yıl önce hazırladığı “Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Okul Terk Sebepleri ve Örgün Eğitim Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu”nda, sınıf tekrarının son olarak uygulandığı dönemde, 9. sınıfta tekrara kalan öğrenci oranının yüzde 14’e ulaştığı, genelde yüzde 7’nin üzerine çıktığı belirlendi. 

Raporda ayrıca, “ekonomik koşullar nedeniyle okullar arasındaki fırsat eşitsizliğinin yarattığı uçurumun öğrenci başarısındaki etkileri” vurgulandı. 

Okulu terk eden öğrencilerin ailelerinin çoğunluğunun sosyoekonomik ve eğitim düzeylerinin düşük olduğu, öğrencilerin yüzde 10’unun da ailelerine destek olmak amacıyla çalışmak için okulu bıraktıkları tespiti yer aldı. 

Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yüzde 66.1’inin düzenli ders çalışma alışkanlığı olmadığı, yüzde 38.1’inin derslerde anlatılan veya öğretilen konuları anlamakta güçlük çektiği, yüzde 14.4’ünün ise maddi durumlarının iyi olmadığı belirtildi. 

MESLEK LİSESİNE ÖZEL

MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatına gönderdiği yazıda, “9. sınıfı tekrar etmek durumunda kalan öğrencilerin belirlenmesi” talimatı verildi. Belirlenen öğrenciler ve velilerinin derslerini tamamlamaları için mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi istendi.

25-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş