Arama sonuçları

Adli Tıp Kurumu için yurtdışına burslu öğrenci gönderilecek

 Adli Tıp Kurumu için yurtdışına burslu öğrenci gönderilecek

Adli Tıp Kurumu için yurtdışına burslu öğrenci gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adli Tıp Kurumu'nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

 

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle Adli Tıp Kurumu'nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

ADLİ TIP KURUMU İÇİN YURTDIŞINA BURSLU ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

Kararnamede, Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurtdışında eğitim konusunda da düzenleme yapıldı. Buna göre, Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumu’na adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında burs verilecek. Bu şekilde yükseköğretim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakanlığı’nca belirlenecek. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenecek. Adli Tıp Kurumu’nda yararlanılmak üzere kurum başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığı’nın onayı ile yurtdışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.

ADLİ TIP KURUMU KURULDU

Kararnameyle adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kuruldu.

 

KURUMUN İŞLEVİ NE OLACAK?

Kurum, mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar ile kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirecek.

Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak verecek kurum, adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek.

EĞİTİM PROGRAMLARI DA DÜZENLEYECEK

Ayrıca bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olacak kurum, adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini verecek.

Kararnamede, kuruma bağlı daire ve kurulların görevlerine de yer ver

15-07-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş