Arama sonuçları

Bakan Selçuk: Öğretmenlerin yüzde 65'i genç

Bakan Selçuk: Öğretmenlerin yüzde 65'i genç

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının bütçesiyle ilgili sunum yaptı. Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yerine getirebilmek için eğitim bütçenin, 177 milyar 605 milyon 504 bin lira olarak belirlendiğini söyleyen Selçuk, okul terklerinin ve öğrenci barınma sorunlarının en aza indirilmesine, güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına, kadın ve çocukların da içerisinde yer aldığı dezavantajlı kesimlerin eğitimden azami derecede faydalanmasına yönelik faaliyetlere öncelik verildiğini söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

ORTAOKULLARDA BLOK DERS KALDIRILDI

"2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda bazı yeniliklere ve düzenlemelere gidildi. Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kaydedildi ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlama veya kaydın ertelenmesine de imkân sağlandı. Çalışma takvimine ara tatiller eklendi. Böylece çalışma dönemlerinin daha dengeli hale gelmesi sağlandı. Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için yaz tatili süresi iki hafta kısaltıldı. Teneffüs süreleri tekli eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olarak belirlendi. Ortaokullarda uygulanan blok ders uygulaması da yürürlükten kaldırıldı.

İYEP 3’ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİYLE DEVAM EDİYOR

Okuma, yazma ve matematik dersinde temel becerilerde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İlkokullarda Yetiştirme Programı'nı (İYEP) 81 il düzeyinde 3 ve 4’üncü sınıflara uyguladık. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 3’üncü sınıf düzeyindeki öğrencilere Türkçe, matematik dersleri ve psikososyal yönden destek çalışmaları sürecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin el, algoritma, robotik ve sanatsal tasarım becerilerinin geliştirilmesi için okullarda 3 bin dolayında tasarım-beceri atölyesi açıldı. Bu atölyeler imkânlar seviyesinde açılmaya devam edecek.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNDE PİLOTLAMA TAMAMLANDI

Öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve model oluşturulması hedefleniyor. İhtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenlere yönelik lisansüstü eğitim programları açılması için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalara devam ediliyor. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere karma bir modelde mesleki gelişim sisteminin altyapısının kurulmasına yönelik, mesleki ve bireysel gelişim alanlarında sertifika programları hazırlandı ve pilotlama çalışmaları tamamlandı. Mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile ilgili hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

40 YAŞ ALTI ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 65

Resmi eğitim kurumlarında 946 bin 114 öğretmen görev yapıyor. Hükümetimiz döneminde atanan öğretmen sayısı, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık geliyor. Bu rakamlar aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bu süre içinde öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düştü. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltildi. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90.61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 88.45, ülke genelinde ise yüzde 90.34 seviyesinde."

15-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş