Arama sonuçları

Çocuklar: Yeterli beslenemiyor, eğitim hakları kısıtlı

Çocuklar: Yeterli beslenemiyor, eğitim hakları kısıtlı

Çocuklar: Yeterli beslenemiyor, eğitim hakları kısıtlı. İstanbul’da 3 bin TL’nin altında hanehalkı gelirine sahip yoksul hanelerin neredeyse yarısında çocuklar yeterli beslenemiyor ve eğitim hakları da kısıtlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İstatistik Ofisi kentteki çocuk yoksulluğunu araştırdı. 3 bin TL’nin altında hanehalkı gelirine sahip aileler arasında yapılan araştırmaya göre hanelerin yüzde 44,7’sinde çocuklar yeterli beslenme olanaklarına sahip değil. Hanelerin yüzde 42,3’ünde çocukların sadece tek bir ayakkabısı var, ikinci bir ayakkabıya sahip değil.

ÇOCUKLAR: YETERLİ BESLENEMİYOR, EĞİTİM HAKLARI KISITLI

16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında 74 mahallede 1002 haneyle yüz yüze görüşülerek yapılan çalışmada çocuk yoksulluğunun acı gerçeği gün yüzüne serildi. Birgün gazetesinin haberine göre araştırmada 15 yaşından küçük çocukların yaşadığı hane halkı aylık geliri 3 bin TL ve altında olan hanelerde ebeveynlerden yüz yüze anket yoluyla veri toplandı. Çekirdek ailelerden oluşan hane halklarının oranı yüzde 88,3, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı oranı ise yüzde 7,2 olarak belirlendi.

TEK AYAKKABILARI VAR, ODALARI YOK

Araştırmaya göre hanelerin yüzde 44,4’ünde ısınma sorunu var ve yüzde 44,7’sinde ise yeterince beslenme olanağı yok. Ayrıca yüzde 42,3’ünde çocukların günlük kullanım dışında bir ayakkabıya sahip değil. Hanelerin yüzde 16,6’sında ısıtma sistemi olarak soba, yüzde 36,2’sinde doğalgaz sobası kullanılıyor. Çocuk odası bulunmayan hane oranı yüzde 27,5 iken bu hanelerin yüzde 70’inde 15 yaş altında yaşayan çocuk sayısı ise 2 ve üzerinde.

EĞİTİM OLANAKLARI NE DURUMDA?

Araştırmada çarpıcı verilerden birisi de çocukların eğitim olanaklarına dair oldu. Buna göre hanelerin yüzde 46,5’inde maddi yetersizlik nedeniyle son 1 yılda ders kitabı, öğretmenin istediği hikâye ve yardımcı kaynak dışında çocuklara kitap alınamadı. Hanelerin yüzde 89,2’sinde çocuğun okul dışında herhangi bir eğitim (yabancı dil kursu, spor, sanat vd.) almadığı ortaya çıktı. Çocuklarına okul dışında da bir eğitim imkânı sunan hane halklarının yüzde 67,2’si bu olanak için ücret ödemediğini ifade etti.

Araştırmada yer alan bir diğer çarpıcı veriye göre ise çocuklar yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kaldı. Hanelerin yüzde 3,7’sinde 15 yaş altındaki çocukların okul saatleri dışında ücret getiren bir işte çalıştığı ortaya çıktı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİM YOK

Araştırmaya göre çocuk yoksulluğunun gözlendiği hanelerde 5 yaşından küçük çocukların yüzde 94,5’inin günlük bakımının annesi tarafından üstlendiği, çocukların sadece yüzde 1,8’inin anaokulu, kreş ve gündüz bakımevine gidebiliyor. Ayrıca araştırmada yer alan verilere göre hanelerde yaşayan 5 yaşından küçük çocuklar için devlet ya da belediye tarafından ücretsiz kreş imkânı sunulması halinde; çocuklarına kendisi bakan annelerin yüzde 82’si çocuklarını kreşe göndereceğini ifade etti. Bu kadınların yüzde 85’i ise çocuğu kreşe gittiğinde çalışabileceğini belirtti. Ayrıca görüşülen kadınların yüzde 58,3’ü çalışmama nedeni olarak bakması gereken küçük çocuğu olduğunu da eklemiştir.

DOĞU İLLERİNDE KRONİK AÇLIK

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ) Araştırma Raporu, Doğu ve Güneydoğu’da çocukların kronik açlık sonucu gelişme geriliği yaşadığını ortaya koymuştu. Rapora göre kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların yüzde 3,5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların ise yüzde 5,4’ü bodur kaldı.

22-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş