Arama sonuçları

Eğitimciler LGS sorularını nasıl yorumladı?

Eğitimciler LGS sorularını nasıl yorumladı?

Eğitimciler LGS sorularını nasıl yorumladı? Eğitimcilere göre Liseye Geçiş Sınavı (LGS)  sosyal alan soruları kolay ancak fen ve matematik sorularından oluşan sayısal bölümü çok zordu. Özellikle öğrenciler süreyi yetiştirmekte zorlandı.

İşte eğitimcilerin LGS ile ilgili yorumları

EĞİTİMCİLER LGS SORULARINI NASIL YORUMLADI?

BİLFEN ORTAOKULLARI 

TÜRKÇE

Türkçe sorularının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı söylenebilir. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı olup öğrencilerin okuduklarını yorumlayabilme becerilerini ölçmeye yönelikti. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri ve fiilimsikonularının yanı sıra sınav kazanımlarına bu yıl dahil edilen anlatım bozuklukları konusundan da bir soru sorulmuştur. Öğrencilerimizden TEOG’dan farklı olarak ilk defa bu yıl bir metne bağlı birden çok soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu soruya ait metnin diğer paragraf sorularından farklı olarak daha uzun olması öğrencilerin ilgili soruları çözerken çok iyi analiz yapmalarını gerektirmektedir.

MANTIK SORULARI VARDI

Yine sınava bu yıl dahil edilen sözel mantık-mukayese sorusu da verilen öncüllerin kendi içinde mukayese edilerek çözülmesini gerektirmektedir.Sınav, genel olarak bilgisini dikkati ve yorum becerisiyle birleştirebilen öğrencileri ön plana çıkaracak niteliktedir.      

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına göre toplam altı üniteden sınava girmişlerdir. Sorular müfredata uygundur. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Sınavın okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir. 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular kazanımlara ve müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Tartışmalı bir soru bulunmamaktadır. Sınav; kavram bilgisi iyi, okuduğunu yorumlayan ve analiz eden öğrencilerin rahat cevaplayabileceği sorulardan oluşmaktadır.  

İNGİLİZCE

İngilizce soruları MEB kitabıyla uyumlu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Daha önce yayımlanan örnek sorularda ortak yönergeler Türkçe olarak verilmişken bu sınavda ise tüm yönergelerin İngilizce olarak verildiği görülmüştür. Ünite 1-8 sınavda dengeli bir şekilde test edilirken bu yıl sınava eklenen 9 ve 10.ünitelerden soru çıkmamıştır. Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmamıştır. MEB kitabını dikkatli bir şekilde çalışan ve çok soru çözen öğrenciler için uygun seviyede bir sınav olmuştur.               

MATEMATİK

Bu yıl uygulanan sınavın yerleştirme değil, eleme sınavı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerin matematik dersiyle sıralanacağını söyleyebiliriz. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır.  Birden fazla kazanımın birleşmesi ile oluşan sorular genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep olmuştur. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, fazla işlem gerektiren ve çeldiriciliği yüksek sorular öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşatmıştır. Bu nedenle öğrenciler verilen sürede matematik sorularını çözmede güçlük yaşamışlardır. A kitapçığı 4, B kitapçığı 16, C kitapçığı 12 ve D kitapçığı 7 numaralı soruda şekilde verilen kenar uzunluklarının orantılı çizilmemesi öğrencilerin soruyu çözerken yanılmalarına neden olmuştur.  

FEN BİLİMLERİ

LGS’de sayısal bölümü oluşturan fen bilimleri soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. Sınavda günlük yaşamdan ve deney düzeneklerinden oluşan sorular dikkat çekmektedir. Sorularda öğrenciden ya verilen deney düzeneğini yorumlaması ya da hipotez için deney düzeneği tasarlaması istenmektedir. Sayısal Bölümü oluşturan matematik sorularının çok zor olması öğrencilerin fen bilimleri sorularına gereken süreyi ayıramamalarına yol açmıştır. Bu durum özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin fen bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da çeldirici şıklara düşmelerine sebep olmuştur.

 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 

TÜRKÇE

Sınavın kapsam geçerliliği ve soru tiplerinin MEB tarafından paylaşılan örnek sorularla benzer olduğu görüldü. Sınav, 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Metin sorularında “teknoloji bağımlılığı, çevre bilinci kazanma” gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verilmiştir. Türkçe sorularını bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırdığımızda soru tiplerinde farklılık olduğu görülmektedir. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır.  Bununla beraber metinler arası karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiştir.

BİR METİNDEN BİRKAÇ SORU ÇIKTI

Geçmiş sınavlarda bir paragraf üzerinden tek bir yorum sorusu sorulurken bu sınavda uzun bir metin üzerinden çoklu sorulara yer verildiği görülmüştür. Bu özellikler; öğrencilerin günlük yaşam becerisi açısından okuma, anlama, yorumlama becerisi ile beraber analiz ve muhakeme yeteneğine sahip olmalarının yani akıl yürütme becerilerinin ön plana çıkarıldığını göstermektedir. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren ayırt edici özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır.

OKUYAN ÖĞRENCİ BAŞARILI OLDU

Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular açık anlaşılır, 8. sınıf kazanımlarına uygun ve TEOG sınavına göre daha kolay sorulardan sorulmuştur. Sınavdaki konu dağılımları bütün üniteleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.Sınavda ekonomi, sosyal, kültürel ve milli gibi bu dersin terminolojisine ait kelimelere vurgu yapıldığı görülmüştür. Soruların, bilgilerden yola çıkarak yorumlama ve çıkarım becerisini ölçtüğü dikkat çekmektedir. 

TBMM İLE İLGİLİ SORU YANILTABİLİR

Sınavda TBMM ile ilgili soruda  “teslimiyetçi politikalar, fedakarlık” gibi kavramların anlamını bilmeyen öğrencilerin bu sorunun çözümünde zorlanacağını söyleyebiliriz. Atatürk’ün spora verdiği önemi sorgulatan soruda hükümetin para sıkıntısı çektiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi öğrencileri spor yerine ekonomi seçeneğine yönelterek yanlış seçeneğe gitmesine neden olabilir. Düzenli tekrar yapmış, ders kitabı ve çalışma kitabını takip etmiş, temel kavramlara hakim ve geçmiş sınav sorularını çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. 

 

İNGİLİZCE

Açık, anlaşılır ve 8. sınıf kazanımlarına uygun sorular sorulmuştur. TEOG VE SBS sınavlarının aksine bu sene bir ilk olarak soru yönergeleri İngilizce olarak yazılmış olup, grafik ve tablo yorumlama sorularına yer verilmemesi dikkat çekicidir. Yine geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavları ile bu sınav karşılaştırıldığında, resimlerin kullanıldığı soru sayısının arttığı görülmüştür. Soruların dağılımı bir ve ikinci dönem konularını kapsamaktadır. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ilk sekiz üniteden sorular sorulmuş, beklenenin aksine dokuz ve onuncu ünitelerden soru sorulmadığı görülmüştür. Düzenli bir çalışma programına sahip olan öğrencilerin doğru yanıtlara kolay ulaşacağı bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Tüm sorular 8. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınavda bilgi ve yorum düzeyinde sorular yer almaktadır. Sorular metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuştur. Bu sınavda TEOG’da olduğu gibi ezber bilgi soruları bulunmamaktadır. TEOG’a göre yorum soruları daha anlaşılır ve kolaydır.

FEN BİLİMLERİ

Sorular MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınavdır. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir.   Fen Bilimleri sınavı , gündemi takip eden ve kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Konu dağılımları orantılı olarak hazırlanmıştır. TEOG’a göre daha eleyici bir sınav olmuştur.

MATEMATİK

Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir. Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması beklenmektedir. TEOG sınavıyla kıyasladığımızda bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır.

LGS MATEMATİK SORULARI ZORDU

Sınavının yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır. 

 

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI 

TÜRKÇE

Sorular MEB kazanımları doğrultusundadır. Okuma ve anlama ağırlıklı gelen sorularda; yorumlama yapabilen, okumayı seven her öğrenci olumlu sonuçlar alacaktır. Özellikle paragraf ve metin inceleme sorularında seçilen paragrafların geçmiş yıllardaki gibi ağır olmaması paragrafların günlük hayata dair olması, okurken sıkılan öğrencileri bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Dil Bilgisi soruları öğrenci yaşına uygun, yazım ve noktalama soruları yapılabilecek türdendi. Yine farklı kaynaklarda ALES, DGS tarzından çevrilen sözel mantık sorularının 8. sınıf seviyesine uygun bir soruyla sorulması sınavın yaş ve öğrenme seviyesine uygunluğunu kanıtlamıştır. Kısacası okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum yapabilen her öğrenci için bu sınav rahat geçmiştir. 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TEOG sistemine göre sorular biraz daha uzun sorulmuş. Bazı paragraf soruları kavramlara göre hazırlanmış. LGS’deki sorular genel anlamda TEOG ile paralel olmuştur. İnkılap Tarih ve Atatürkçülük açısından beklenmedik zor sorularla karşılaşılmadı.

İNGİLİZCE

İngilizce için bu sene farklı bir soru tipi gelmemiş. Sorular daha önce yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi okuduğunu ve gördüğünü anlamaya ve ifade edebilmeye yönelik. Geçen yıllarda olduğu gibi cümle ve diyalog tamamlama, görsele dayalı ve paragraf sorularıçıkmış. Öğrencileri zorlayacak sürpriz soru ve soru tipleri yok.Sene boyunca düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi iyi olan tüm öğrencilerin yapabileceği nitelikte. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sorular; önceki yıllarda uygulanan TEOG din sorularına göre kolay niteliktedir. Çok da uzun tutulmayan paragrafların cevapları net olarak bulunabilmektedir. Öğrencinin kafasını karıştırıcı sorular yoktur. Din kazanımlarının en kısa ve öz şekilde ifadesi olmuş sorular. Soru köküne dikkat eden öğrencilerin tamamını cevaplayacağı sorular düzenlenmiş. 

MATEMATİK

ÇOK ZOR VE İŞLEMLİ SORULAR

TEOG sınavındaki soru tarzından çok farklı sorular sorulmuş. Sorular çok zor, bol işlemli, yoruma dayalıdır. Sınavda matematik için harcanan süre soruların çözümü için yeterli değildir. Türkiye genelinde yanlış sayısı ve boş sayısı oldukça fazla olacaktır. Matematik ortalaması ciddi oranda düşecektir.

FEN BİLİMLERİ

TEOG’la kıyasladığımızda sorular çok daha uzun ve düşündürücüdür. Soruların çoğu üst düzey düşünme becerisi gerektirmektedir. Soruların görsellerine ilk bakıldığında öğrencide çok zor algısı yaratmaktadır. Soruları sadece Fen Bilimleri soruları olarak düşünmemek gerekir. Sayısal (Matematik-Fen Bilimleri) olarak düşünmek gerekir. Matematik bölümünden başlayan bir öğrencinin Fen Bilimleri, Fen Bilimlerinden başlayan bir öğrencinin Matematik bölümünü yetiştirmesi zor görünmektedir. Bu sınavda öğrencilerin sayısal bölümden çok fazla boşu olacaktır. Sayısal ortalaması Türkiye geneli çok düşük olacaktır. Öğrencilerin bu tarz soruları 60 dakika içinde çözmesi, yetiştirmesi çok zordur. MEB’in yayınladığı kazanım testler, deneme sınavları ve örnek olarak yayınlanan sorulara göre sorular zordur.

DOĞA KOLEJİ 

MATEMATİK

Müfredata ve MEB kazanımlarına uyumlu, eşit kazanım dağılımlı bir sınavla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Müfredatı oluşturan konulardan ikisi olmakla beraber, zaman zaman da tartışma yaratabilen; Histogram ve Eğim konuları dışında MEB bu sınavda tüm konulara yer vermiş. Ayırt edicilik düzeyi oldukça yüksek olan sınavın zorluk düzeyini yorumlamak bu aşamada büyük önem kazanıyor şöyle ki; Geçtiğimiz yılların aksine, 2017-2018 LGS sınavında, soruların tamamına yakınının zor ve çok zor kategorisinde olduğu söylenebilir.

ÖRNEK SORULARA BENZEMİYORLAR

28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2017-2018 LGS sorularının içerik ve tarz olarak tamamen paralellik gösterdiğini söylemek doğru. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme gücü, doğru yorumlama ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Beklentinin dışında olan ise; sınav sorularının tamamının hem üst düzey düşünme gücü, hem üst düzey işlem becerisi, hem de üst düzey dikkat gerektirmesi oldu.

ÖĞRENCİLER SÜRE SORUNU YAŞADI

Bunun yanı sıra soruların tamamının zaman alıcı olması, süre yetiştirme aşamasında öğrencilerin yaşadığı olumsuzluklardan biri oldu. Tek bir soruda birden fazla kazanım ölçülmesinin yanı sıra tek bir sorunun birden fazla konu içermesi sınavın zorluk düzeyini arttırdı. Zorluk düzeyini arttıran bir neden de, soruların tamamına yakınının problem şeklinde sorulması oldu. Beklentinin dışında olan bir diğer konu ise; sınav sorularının içerisinde, müfredatta ve yayınlanan örnek sorular arasında da yer alan zeka sorularına ait bir örnek bulunmaması oldu. Genel olarak sınav genel hatlarıyla herhangi bir çelişki içermeyen fakat, geçtiğimiz yıllara nazaran, seçiciliği ve zorluk düzeyi yüksek olan bir sınavdır.

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri sınav soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup  beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. önceki yıllara göre daha seçici ve çoğunluğu üst düzey sorular. Konu dağılımının dengeli olduğu ve sınavda çelişkili soruların olmadığı gözlenmiştir. Sınavın zorluk düzeyini değerlendirdiğimizde;  Biyoloji kısmındaki sorular bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmakta olup özellikle Biyo-teknoloji sorusunun zorluk düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.

LGS'NİN SEÇİCİ VE ELEYİCİ SORULARI

Fizik kısmındaki soruların deneysel düzeneklerin sorgulandığı, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçtüğünü görmekteyiz. Elektroskop sorusu ile Dişli-Çıkrık düzeneğinin bulunduğu sorunun seçici ve eleyici olduğunu, kazanımı özümseyen ve sayısal düşünme becerisine sahip öğrenciler tarafından çözülebileceğini öngörüyoruz. Kimya bölümündeki soruların ise temel bilgileri içeren, anlaşılması güç ifadelerin görülmediği sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrencilerin iyi sonuçlar alabileceğine, Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışan ve sayısal düşünme becerisine sahip tüm öğrencilerin başarılı olacağına inanıyoruz. 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sınav sorularını değerlendirdiğimizde sınav mantığının değişmediğini görüyoruz. Sınav soruları geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi aynı soru kalıplarıyla gelmiştir. Sorular kolaydı. Doğrudan bilgiyi ölçen değil öğrencilerin muhakeme gücünü, anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik, kavramsal ifadelerin de vurgulandığı ve kazanım odaklı sorulardır. Sorular, müfredat ve kazanımlara uygundur. Soruların ünite ve konu dağılımı, tüm üniteleri kapsayacak şekilde öngördüğümüz biçimde dengeli dağılmıştır.

Farklı ünitelere ait konular birbiriyle ilişkilendirilerek aynı soru içerisinde yöneltilmiştir. Atatürkçülük ünitesinde yer alan milli güç konusu ile ilgili olan soru ise diğer sorulara göre sınav başarısında daha belirleyici ve orta düzeyde çeldirici bir sorudur. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 8. sınıf ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşmektedir. Bu yıl uygulanan ilk LGS sınavındaki İnkılap Tarihi sorularında yorum kabiliyeti gelişmiş, öğrenciler için çözülebilirliği yüksek olan sorular gelmiştir. 

TÜRKÇE

Türkçe soruları MEB’in açıklamış olduğu örnek sorulara benzer olarak karşımıza çıktı. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildi.

ALES TARZI SORULAR GÖRÜLDÜ

Bu sorularda tam da beklediğimiz gibi ALES’te gördüğümüz tarzda “metin yorumlama” ile “mantık sorusu” yer alıyor. Ortak metne bağlı “zincir sorular”da ise aynı metin üzerinde hem okuma-anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunuyor. Dil bilgisi sorularında ise bu yıl fiilimsi, cümle bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçüldü. Aynı zamanda edebiyat bilgilerinden yazı türü olarak beklediğimiz ve üzerinde sıkça durduğumuz yazı türü olan “anı” soruldu. 8. sınıf konusu olan ancak TEOG’da yıllardır sorulmayan “anlatım bozukluğu” konusu bu sınavda çıkmasını beklediğimiz bir konuydu ve sınavda bir soruyla beklediğimiz yeri aldı.

LGS'DE HATALI SORU YOK

Sınavın yüzde altmış beşi, anlam düzeyinde kazanımları ölçen sorulardan oluşuyor. 8. sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınavdı. Müfredat dışında herhangi bir soru sorulmadı. Hatalı soru yoktu. Türkçe sorularının; okuma-anlama, dil becerilerini ve mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen oldukça nitelikli sorulardan oluştuğunu gördük. Bu seneki sınavın diğer sınavlardan en büyük farkı ve özelliği, okuma-anlama becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyici olmasıdır.

İNGİLİZCE

Soruların dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur. Yöneltilen sorular anlaşılır ve kolay düzeydedir. Sınavda, çelişkili soruların olmadığı gözlenmiştir.

4 resimli, 4 cümle tamamlama, 2 paragraf sorusu şeklinde soru tipleri yer almıştır. Karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama becerilerinin görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen soruları sınavın genel soru tipi yapısını oluşturmuştur. 2016-2017 TEOG-1 ve TEOG-2 sınavları ile karşılaştırdığımızda görsellerin ve kelime bilgisinin daha fazla önem kazandığı kanaatindeyiz.

GÖRSEL SORULAR NASIL OLDU?

Görsel sorular kelimeleri birebir ölçmeye yönelik olarak verilmiştir. Soru köklerinde kullanılan kelimenin anlamını bilmek, soruların cevabını doğru bulma konusunda önem taşımaktadır. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler kazanımlar doğrultusunda bir sınav geçirdiler.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sorular tamamen öğrencinin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikteydi. Ayet, hadis ve gündemi oluşturan haberler, metinlerin ana gövdesini oluşturmaktaydı. LGS’de din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görüldü.

MEKTEBİM OKULLARI 

MATEMATİK

Sorular büyük ölçüde 8. Sınıf kazanımlarından olmakla birlikte 6 ve 7. Sınıf kazanımlarını hatırlamayı gerektiren sorulara da (8, 17) yer verilmiştir. 11. soruda üç bilinmeyenli bir denklemin değişkenlerini bulmayı gerektiren problem durumu, ortaokul kapsamını bir hayli zorlamıştır.

ÜÇ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SORUSU

Yeni müfredatta “iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümü” konusu bile kaldırılmışken üç bilinmeyenli denklem sorusunun gelmesi zorlayıcıdır. Sınav, geçtiğimiz yıllarda uygulanan TEOG’dan birçok yönüyle ayrılmaktadır. Birden çok kazanım içeren sorular, muhakeme gücünü ölçme amaçlı sorular, geçmiş sınıfların kazanımlarını da hatırlamayı gerektiren sorular, birden fazla sayıda grafik-tablo okumayı ve anlamlandırmayı gerektiren sorular, grafik ve tablodan denklem kurmayı gerektiren sorular yoğunluktadır. Birçok öğrencinin matematik testini zamanında bitirip Fen Bilimleri testine geçmiş olması oldukça zordur. Süreyi yetiştirebilmiş öğrenciler bu sınavda fark yaratacaktır. Ayrıca 14. numarada yer alan dönüşüm geometrisi konulu soru tartışmaya açıktır. Soru, cevabı C seçeneği olacak şekilde düzenlenmiştir ancak bu seçenekteki yönergeler, istenen noktayı L(-4, -1) noktasına değil (2, -1) noktasına götürmektedir. Çünkü soruda yapılacak öteleme işlemleri sırasında aşağıdan yukarıya giderken ve yukarıdan aşağıya giderken sol taraf farklı olmaktadır. Noktanın ilerleme doğrultusuna göre sol taraf ile sayfaya bakan kişiye göre sol taraf birbirinden farklıdır. Yönergelerin daha net ifadelerle oluşturulması öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamalarını engelleyecektir.

FEN BİLİMLERİ

Sorular kazanımlar üzerinden gelmiştir. Zor soruların yoğunluklu olduğu özellikle 3 sorunun ayırt edici olduğu bir sınavdır. Paragrafların çok uzun olması ve sorunun anlaşılıp çözülmesi çok zaman alması nedeniyle, öğrenciler yetiştirmekte zorluk çekmiştir. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşan sorulardan oluşmaktadır. Deney süreci üzerine de sorular bulunmaktadır. Matematiksel işlem soruları bulunmamaktadır.

TEOG'A GÖRE ÇOK DAHA ZOR SINAV

Geçen sene gerçekleştirilen TEOG sınavına göre çok daha zor bir sınavdı. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği zorluk derecesinde bir sınavdır. Sınavla ilgili genel görüş, sorularda özellikle dikkat edilmesi gereken şekildeki ayrıntılar, deneylerin özelliği, ilk defa sorulan kazanım, okuma alışkanlığının soru çözümüne etkisi, matematiksel işlemlerin çok/az olması, vb. Sorular kazanımlara uygun şekilde sorulmuştur. Düzenli çalışan ve kazanım değerlendirme testlerini hakkı ile çözen, bolca kitap okuyan öğrenciler için başarı daha fazla olacaktır. Öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, grafik çözümlemesini ve özellikle yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

TTC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayımlamış olduğu ders kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuş olup, ağırlıklı olarak “4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesinde 3 soru ve “5. Ünite: Atatürkçülük” ünitesinden 2 sorulmuştur. Diğer ünitelerden 1’er soru bulunmaktadır.

Özellikle TEOG sınav kapsamında yer almayan 6. ve 7. Ünitelerden 1’er tane soru sorulmuştur. Sınavda sorulan soruların geleni orta zorluktadır.

AYIRT EDİCİ SORU YOK

Ayırt edici soru bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan TEOG ve SBS sınav soruları ile MEB’in yayımladığı örnek sorulara benzerlik göstermektedir. Ayrıca; öncüllü soru sayısı sadece bir tanedir. Sınavda olumsuz soru köküne ait sadece 2 soru vardır. Hiçbir soruda tablo, şablon veya diyagram kullanılmamıştır.

Öğrenciler sınav için verilen süre yeterlidir. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip tüm öğrencilerimizin yapabileceği zorluk derecesindedir. Sınav orta zorluk derecesinde bilgi ve okuduğunu anlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve yorum ağırlıklı sorularından oluşmuş ve bazı kavramlarda kullanılmıştır. Soru kökleri açık, anlaşılır ve çelişkiye yer vermeyen ifadelerden oluşmuştur. Kafa karıştırıcı ve zorlayıcı nitelikte çeldiriciler de yoktur. Okuduğunu anlama ve verilen bilgiyi yorumlama becerisi yüksek öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdır.

TÜRKÇE

MEB’in yayımladığı örnek sorulara ve yapılan açıklamalara göre zor bir sınav beklenmekteydi. Ancak bugün uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’ndaki Türkçe testi kolay bir sınav. İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler için kolay bir sınav. Türkçe testinin kapsamı diğer yıllardaki gibi yüzde 80 okuma, yüzde 20 yazma ve dil bilgisi kazanımları şeklindedir. Yazım, noktalama ve dil bilgisi soruları; konuyu bilen öğrenciler tarafından yapılacak düzeyde, akademik açıdan tartışmasız ve net cevaplara sahip. Okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen sözcük, cümle ve paragraf sorularının anlaşılır ve net cevapları var.Soru tipleri yayımlanan örnek sorulara ve SBS dönemindekilere benzer niteliktedir. Uzun metinlere bağlı çoklu sorular, günlük hayatı yansıtan, bilimsel içerikli metinler kullanılmıştır.

İNGİLİZCE

Sorular, müfredat konu ve kazanımlarına uygundur. Kazanım dağılımları dengelidir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi son 2 üniteden soru sorulmamıştır. Zor bir sınav değildir. Orta kolaylıkta bir sınavdır. 4 soru çok kolay, 4 soru orta kolaylıkta, 2 soru orta zorluktadır. 9 ve 10. sorular orta zorluktadır; bu sorular belirleyici olacaktır. 4 soruda görsel kullanılmıştır. Görseller gerçek fotoğraf değil, çizimdir. Oldukça büyük boyutlardadır. 9 ve 10. soru blog görseli ile desteklenmiştir. TEOG sınavında yönergeler Türkçeydi fakat kılavuzda bildirildiği üzere yeni sınav siteminde yönergelerin tamamı İngilizcedir. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralel sorular geldi. Sınav beklenenin aksine çok kolay, bilgi içermeyen ve okuduğunu anlama şeklinde sorulardan oluşmakta. Düzenli çalışan,konu eksiği olmayan öğrenciler için kolay bir sınav. Din kültürü ve ahlak bilgisinin kapsamı diğer yıllarda olduğu gibi paragrafa dayalı ve okuduğunu anlama sorularıydı. Sorular akademik anlamda net cevaplara sahip. Çeldirici sorular bulunmamaktır. Soru tipleri yayımlanan örnek sorulara ve SBS dönemindekilere benzer niteliktedir. Uzun metinlere bağlı çoklu sorular, günlük hayatı yansıtan, dini içerikli metinler kullanılmıştır.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI 

MATEMATİK

Matematik soruları, Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına uygundur ve sorular sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmıştır. 5 tane soruda 3 kazanım birden sorgulanmış, sınavdaki tüm sorular akademik bilgiyi zorlayan üst düzey sorulardan oluşmuştur. Akademik bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran, gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanmış öğrencilerin düşünme becerilerini içeren, yeteneği ölçen sorular bulunmaktadır. Öğrencinin kendi çizim ve yorum yeteneğini ölçen sorular yer almaktadır. Özellikle yoğun işlem gerektiren uzun sorular sorulmuştur. Sınavda kolay denilebilecek 3 tane soru olduğu, diğer soruların zorlayıcı olduğu görülmüştür.

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri soruları müfredat ve konulara uygundur. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Soruların ünitelere orantılı dağıtıldığı gözlenmiştir. Önceki yılların sınav soruları ile karşılaştırıldığında çok daha uzun ve seçici soruların yer aldığı görülmüştür. Sorularda fen okur-yazarlığı sorgulanarak deney, grafik ve bilgiyi yorumlama sorularına ağırlık verilmiştir. Özellikle 4, 7, 13, 18 ve 19. sorularda öğrencilerin zorlandığı görülmüştür. Soruların dili açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav öncesi yayınladığı sorulara göre daha zor ve seçici sorulmuştur.

TÜRKÇE

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Liseye Giriş Sınavında, Türkçe soruları öğrenci düzeyine, MEB’in örnek sorularına, müfredata bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Sınavın dili açık, anlaşılır ve öğrencilerin düzeyine uygun niteliktedir. Soru köklerinde yapılan yönlendirmeler yerinde ve öğrencilere yardımcı olacak niteliktedir. Uzun metin soruları aynı anda birden fazla bilgiyi ölçecek niteliktedir. Metinlerin içerikleri günlük hayatla ilişkilendirilmiştir. 2017-2018 LGS Türkçe sınavı okuma alışkanlığı olan, yorumlama becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği, ezbere dayalı bilgilerin sınırlandırıldığı sorulardan oluşmuştur.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular müfredata ve kazanımlara uygundur. 3. ünite olan ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ ünitesinden hiç soru çıkmamıştır. Diğer ünitelerin hepsinden kazanım ağırlıklarına göre soru bulunmaktadır. Önceki yılların sınav soruları ile karşılaştırdığımızda çok büyük bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Temel kavramlara ve konu bilgisine hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde, aşırı zor olmayan, paragraf yani okuma ağırlıklı olan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav öncesinde yayınladığı örnek sorulara benzeyen yorum ağırlıklı bir sınav olmuştur. Müfredata göre en fazla kazanım 2. ünite olan ‘’Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler’’ ve 4. ünite ‘’Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar’’ ünitesinde bulunmaktaydı. Sınav öncesinde de tahmin ettiğimiz gibi en fazla soru bu iki üniteden gelmiştir. 2. üniteden 2, 4. üniteden 3 soru sorulmuştur. Diğer 5 soru ise diğer ünitelere dağıtılmıştır. Sınav hakkında değerlendirmemiz müfredata uygun, seçici, kolay ve çok kolay soruların bulunduğu okuma ve yorumlama yeteneğine sahip öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğudur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Soruları müfredata uygundur ve tüm konuları kapsayan sorular sorulmuştur. Hiçbir şekilde zorlayıcı sorular sorulmamıştır. 

İNGİLİZCE

Sorular Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlara uygundur ve sorular 6., 9. ve 10. üniteler hariç, sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmıştır. Soruların genel olarak daha önceki yıllarda uygulanan TEOG sınavı İngilizce sorularına göre daha kolay olduğu gözlemlenmiştir. Geçmiş yıllara göre en belirgin fark ise, soruların yönergelerinin İngilizce olmasıdır. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Tourism’ konusundan 3 soru sorulmuş, geri kalan 6 soru ise ‘Science’, ‘Natural Forces’ ve ‘Adventure’ üniteleri dışındaki tüm ünitelerdendir. Sınav; 4 adet görsel, 2 paragraf, 2 karşılıklı konuşma, 2 adet de okuduğunu anlama ve cümle tamamlama sorularından oluşmaktadır, geçmiş yıllardan farklı olarak bu sınavda tablo sorusu sorulmamıştır. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ve kelime bilgisini ölçmektedir. Her soru anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmiştir. Paragraf soruları diğer sorulara göre sınavın seçiciliğini arttıracak düzeydedir. Diğer bir dikkati çeken konu ise; sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun hiç olmamasıdır. Sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, müfredat dışına çıkılmamış ve geçmiş yıllarda uygulanan TEOG sınavı ile kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu yönündedir. 

UĞUR OKULLARI 

TÜRKÇE

20 soru MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Türkçe dersinde dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzdadır. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği tarzdadır. MEB’in örnek olarak hazırladığı Türkçe sınavındaki soruları ile benzer niteliktedir. Konu bakımından incelendiğinde anlam bilgisi soruları sınavın büyük bir kısmını oluşturmuştur. Metin üzerinden bağlantılı anlama ve dil bilgisi soruları sorulmuştur. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Metinler, okuma becerisini ölçmeyi amaçladığı için metinlerin uzunluğu orta ve uzun düzeydedir. Genel olarak sorular pedagojik anlamda da ölçme değerlendirmeye uygun olmuştur.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuştur. Sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in daha önce yayınlamış olduğu örnek sorulardaki gibi uzundur. Ayrıca paragrafta yer alan cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiştir. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı soru da yer almaktadır.

Ayrıca Halkçılık ilkesi kapsamında öğrencilerin karıştırdıkları “eşitlik, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik’’ gibi kavram bilgisini yoklayan soru sorulmuştur. Sınavda genel olarak öğrencilerin hem kavram bilgisi düzeyini yoklayıcı hem de bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorular sorulmuştur. Zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru sorulmamıştır. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip, paragrafı sonuna kadar dikkatlice okuyup anahtar kelimeleri fark eden tüm öğrencilerimizin yapabileceği şekilde sorulmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Kavram ve bilgilerden ziyade yorumlama ağırlıklı sorular sorulmuştur. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde olmuştur. Yorum ve bilgi içeren sorular çözen ve bunların üzerinde duran öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

İNGİLİZCE

MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Daha önce sınav tarihi nedeniyle 9 ve 10. üniteler de sınav kapsamına dahil edilmiş olmasına rağmen, bu ünitelerden soru çıkmamıştır. İlk 8 ünite içerisinden çıkan sorularda, 3 soru 7. ünite olan “Tourism” ünitesinden sorulmuş, diğer ünitelerden birer soru sınava dahil edilmiştir. Bu dağılım yayınlanan örnek sorularla paraleldir. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya daha az ihtiyaç duyulan sorular olduğu görülmektedir. Hatalı ya da çelişkili bir soruya yer verilmemiştir. Kelime soruları ve resimler açık ve anlaşılır şekildedir. Sınavın en seçici bölümü olan parça soruları hem uzunluk hem de içerik açısından kolay takip edilebilir şekilde hazırlanmıştır ve soruların tek ve açık bir cevabı vardır. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz soruların çok kolay olduğunu, hiç zorlanmadan ve çelişkide kalmadan cevaplayabildiklerini ifade etmektedir. 

MATEMATİK

Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorulara yer verilmiştir. Geometri sorularında somut modeller kullanılmıştır. Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Denklem problemleri tablolarla zenginleştirilmiş, çözümü daha zaman alıcı hale gelmiştir. Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde olmuştur. Bu sınavda matematik eleyici olmuştur.

FEN BİLİMLERİ

LGS Fen Bilimleri testinde bulunan 20 soru, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Konu dağılımına bakıldığından tüm ünitelerden soru sorulduğunu görmekteyiz. Sınavda fen okur-yazarlığının öne çıktığı tespit edilmiştir. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmıştır. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görmekteyiz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmıştır. Sınav sorularında paragrafların uzun olduğunu görmekteyiz.  Sınavda konu bilgisi ile beraber öğrencilerin dikkati de ölçülmüştür. Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşmuştur.

02-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş