Arama sonuçları

Y ve Z kuşağı akıllı telefonda orta yaşlılar TV'de

Y ve Z kuşağı akıllı telefonda orta yaşlılar TV'de

Y ve Z kuşağı akıllı telefonda orta yaşlılar TV'de. Gençler özellikle Z Kuşağı olarak kabul edilen 14-17 yaş arasındaki bireyler geleneksel medya araçları gazete, radyo ve televizyonu kullanma alışkanlıklarını terk ediyor. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilimdalı, Bilişim dalında yüksek lisans tezi kapsamında Üsküdar Üniversitesi ortaklığında Şaban Özdemir farklı yaş gruplarında 400 kişiyle araştırma yaptı.  

Y VE Z KUŞAĞI AKILLI TELEFONLARDA ORTA YAŞLILAR TV'DE 

Araştırmaya göre Y ve Z kuşağı radyo, gazete, televizyondan daha çok akıllı telefon, bilgisayar teknolojilerine vakit ayırıyor. Yrd. Doç. Dr. Şevki Işıklı danışmanlığında gerçekleştirilen“Kuşaklar Teorisine Göre Türkiye’deki Gençlerin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve İstanbul Örneği” isimli tez çalışması kuşaklara göre medya kullanımını gösterdi. 

İstanbul'da 1965-1979 yılları arasında doğan X, 1980-1999 yılları arasında doğan Y ve 2000 yılı ve sonrasında doğanları kapsayan anket yapıldı. 

ARTIK EVLERDE RADYO DİNLEYEN KALMADI

TV ve bilgisayara oranla radyo evlerdeki yerini terk ediyor.   Evde radyo, bilgisayar, TV oranında radyo en düşük çıktı. Radyo dinleme oranlarında ise en az Z Kuşağı (yüzde 22) , Y Kuşağı (yüzde 32), X Kuşağının ise (yüzde 48) radyo dinlediği sonucu çıktı. Gençlere oranla ileri yaşlar radyoyu daha fazla dinlemektedir. Gençler radyoyu en çok cep telefonundan dinlediğini belirtirken, X Kuşağı radyoyu en fazla radyo-teyp çalardan dinlemektedir.

GENÇLER CEP TELEFONUNDA ORTA YAŞLILAR TV'DE 

Z Kuşağının iletişim araçlarından en çok cep telefonunu kullandığı, radyo, gazete ve TV’yi daha az kullandığı görülmüştür. Geleneksel iletişim araçlarından TV’yi diğer kuşaklara oranla en çok X Kuşağının kullanıyor olması X Kuşağının geleneksel iletişim araçlarına bu kuşağın daha ilgili olduğunu göstermiştir. 

 

GENÇLER NEDEN İNTERNETİ NE İÇİN KULLANIYOR?

X Kuşağı interneti yüzde 33 oranı ile en çok haber okuma ve gündemi takip etmek amacıyla kullanıyor. Y Kuşağı ise interneti en çok yüzde 23 ile sosyal medya amaçlı, Twitter, Facebook, Instagram için, yüzde 22 iletişim kurmak, yüzde 16 oyun, müzik, video, eğlence, yüzde 14 haber okuma- gündemi takip etme, yüzde 14 de eğitim-ders amaçlı kullanıyor. 

Z Kuşağı ise interneti en çok yüzde 38 oranı ile sosyal medya Twitter, Facebook, Instagramamacıyla kullanıyor. Araştırmaya katılan 3 Z Kuşağından biri interneti sosyal medya hesaplarına erişmek amacıyla kullandığını belirtirken, bir diğeri de interneti oyun, müzik, video eğlence amaçlı kullandığı görülmüştür.  

GENÇLER CEP TELEFONUNU 4 SAATTEN FAZLA KULLANIYOR 

Araştırmada X Kuşağının yüzde 99, Y Kuşağının yüzde 100, Z Kuşağının yüzde 97’sinin akıllı telefona sahip olduğunu gösteriyor. X Kuşağının yüzde 32’si günlük 4 saat ve üzeri, Y Kuşağının yüzde 62’si 4 saat ve üzeri, Z Kuşağının da  yüzde 53’ü günlük 4 saat ve üzerinde cep telefonu ile zaman geçiriyor.

LİSELİLER SOSYAL MEDYA İÇİN KULLANIYOR

X Kuşağı cep telefonunu en çok yüzde 77 iletişim kurmak, Y Kuşağı en çok yüzde 47 iletişim kurmak, Z Kuşağı ise yüzde 44 ile en çok Twitter, Facebook, Instagram amacıyla cep telefonunu kullandığını belirtiyor. r. X Kuşağı sosyal medyayı en çok gündemi takip etmek için kullanırken, liseli gençlerin sosyal medyayı en çok vakit geçirmek için kullandığı da görülüyor.

GENÇLER TV'DE DİZİ İZLİYOR

TV hiç seyretmeyenlerin oranı en yüksek Z Kuşağında. 4-6 saat ve 2/4 saat arası TV seyretme oranları en fazla yaşlı olan X Kuşağında. 

TV’de en çok X Kuşağı haber-tartışma programlarını, Y ve Z kuşağı ise dizi izliyor. En fazla gazete okuma alışkanlığı X kuşağında. Y ve Z kuşağı ise gazete okumuyor. 

Her gün gazete okuma oranları X Kuşağında yüzde 63, Y Kuşağında yüzde 35, Z Kuşağında yüzde 9. 

24-08-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş