Arama sonuçları

2019 YKS: Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2019 YKS: Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2019 YKS: Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları da başlayacak. Üniversitelere kayıtlar 16-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2019 YKS: ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar ise üniversitelere kayıtlarını 23 Ağustos'a kadar yaptıracak. ÖSYM, kayıtlarla ilgili geçtiğimiz günlerde karar aldı. 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklandığı için bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtları 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihleri ararsında yapılacak. 

Üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT YAPTIRMAYAN HAKKINI YİTİRECEK

Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen süre içerisinde kayıtlarını yaptırmazsa haklarını yitirecekler. Kayıt yaptırmamış bile olsa bir yükseköğretim programına yerleşen adayın gelecek sene 2020 YKS’de Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) çarpılacağı katsayı yarıya düşecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLETİLECEK

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil),  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

 

ELEKTRONİK KAYIT HARİÇ BİZZAT BAŞVURU

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç)  gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları,  kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

İKİ PROGRAMDA GÖRÜNENLER

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin YÖK kararı bulunuyor. Bu nedenle durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

MEZUN OLAMAYANLAR NE YAPACAK?

 

Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

ASKERLİK BİLGİLERİ GÖRÜLECEK

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmekte.

ASKERLİK HANGİ KOŞULDA ERTELENEBİLİR?

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler.

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2019-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 2019-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebilecekler. 

06-08-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş