Arama sonuçları

İlahiyat mezunlarının 'sınavsız geçişi'ne iptal geldi

İlahiyat mezunlarının 'sınavsız geçişi'ne iptal geldi

İlahiyat mezunlarının 'sınavsız geçişi'ne iptal geldi. Anayasa Mahkemesi, ilahiyat ön lisans bölümü mezunlarının ilahiyat lisans programına sınavsız geçişini öngören düzenlemeyi iptal etti. 

CHP, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili düzenlemesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

Başvuru dilekçesinde, yalnızca ilahiyat ön lisans mezunlarına yönelik kuralın eşitlik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu öne sürüldü.

İLAHİYAT MEZUNLARININ 'SINAVSIZ GEÇİŞİ'NE İPTAL GELDİ

Dilekçede, ön lisans programlarının tamamının aynı durumda bulunduğu, ilahiyat ön lisans mezunları dışındaki ön lisans mezunlarının lisans tamamlamak için sınava girerken ilahiyat ön lisans mezunlarına hiçbir şart aranmaksızın lisans tamamlama hakkı verilmesinin ayrıcalıklı durum yarattığı savunuldu.

Anayasa Mahkemesi, kanunun ilahiyat ön lisans programından mezun olanlara sınavsız ilahiyat lisans programına geçişini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Gerekçede, düzenlemeyle ilahiyat ön lisans mezunları hakkında diğer ön lisans mezunlarından farklı bir düzenleme getirildiği belirtildi.

Türkiye'de her yıl çok sayıda öğrencinin lisans programına yerleşmek üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girdiği, bunların sadece belli bir kısmının sınavda başarı göstererek lisans programlarına yerleşebildiğine işaret edildi.

ADALET İLKESİNE AYRIRI

Ön lisans programlarına yerleşmek için de kural olarak sınav şartının arandığı hatırlatılan gerekçede, bu sınavların lisans programı sınavlarına nazaran başarılması daha kolay olduğu ve genellikle lisans programlarına yerleşemeyenlerin ön lisansa yöneldiği kaydedildi.

Gerekçede, şöyle denildi:

"İlahiyat ön lisans mezunları dışındakiler yönünden lisans programlarına yerleşmek için çok sayıda öğrenciyle yarışarak sınavda başarılı olma şartı aranmaktayken sadece ilahiyat ön lisans mezunları bakımından aynı programa sınavsız ve kontenjan sınırlaması olmaksızın giriş istisnası tanıyan kural, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenlerle kural, Anayasanın 2'nci maddesine aykırıdır."

13-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş