Arama sonuçları

Öğrenciyim, topluma karşı duyarlıyım

Öğrenciyim, topluma karşı duyarlıyım

Öğrenciyim, topluma karşı duyarlıyım. Toplumsal yani sosyal sorumluluk projeleri günümüz üniversite eğitiminde giderek önem kazanıyor. Birçok üniversite sosyal sorumluluk derslerini öğrencilerine “zorunlu ders” olarak koyarken, bazıları diploma almanın koşulu olarak sosyal sorumluluk projesinde yer almayı istiyor.

ÖĞRENCİYİM, TOPLUMA KARŞI DUYARLIYIM

Kimsesiz çocuklara ders vermekten ağaç dikmeye, yaşlıları ziyaret etmekten hastalara refakat etmeye kadar birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Üstelik de iş yaşamına adım atacağınız noktada işverenler artık “ne kadar topluma karşı sorumlu olduğunuza” da bakıyor. Sadece iş ararken değil, lisansüstü eğitimde de burs başvurularında da sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp almadığınız önem kazanıyor.

Bu projeler üniversitelerde ders olarak verildiği gibi öğrenci kulüpleri aracılığıyla da yaşama geçiriliyor. Bu projeler toplumsal sorunlar karşısında farkındalık ve duyarlılık yaratmayı, genç gönüllü kitleyi toplum yararına yönlendirmeyi hedefliyor.

İşte sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiren üniversitelerden bazıları

SABANCI ÜNİVERSİTESİ:

Öğrencilerine mezun olabilmeleri için sosyal sorumluluk projesi yapmalarını zorunlu kılan ilk üniversite oldu. Sosyal sorumluluk projesinde yer almayan öğrencilerin diploma alma şansları yok. Öğrenciler isterlerse öğrenim yaşamları süresinde projelerde yer alabiliyor. Çocuklarla Projeler, Yaşlılarla Projeler, Engellilerle Projeler, Çevre Projeleri, Hayvan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Sorumluluk Projesi olmak üzere projeler 6 ana başlık altında yürütülüyor. Üniversite 2008’den bu yana  Sivil Toplum Kuruluşları (STK) programı düzenliyor. Öğrenciler başvurularına göre kendilerine uygun proje ve derneklerle eşleştiriliyor ve yaz döneminde 4 hafta STK’larda çalışıyor. Başka üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı projeler de gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ:

 “Sosyal sorumluluk projeleri” seçmeli dersi var.  Dersin ilk yarısında sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla çocuk hakları, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, çevre hakkı gibi konularda bir proje oluşturulması bekleniyor. Dersin ikinci bölümünde ise bu projelerin yaşama geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca “Sosyal Sorumluluk, Sivil Toplum ve İstanbul” adlı seçmeli ders ile öğrencilerin, kampus dışına çıkarak Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) ’ları ziyareti ve konuk uzmanlarla sosyal sorumluluk proje ve kavramlarını tartışmaları amaçlanmaktadır.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ:

1999 Marmara Depremi’nin ardından yaşama geçen Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) gönüllü öğrencilerin katılımıyla yürütülüyor.  Topluluğun başlıca projeleri arasında Gönüllü Eğitim Projesi, Yetiştirme Yurtları Projesi, Görme Engelliler Projesi, Manevi Evlat Projesi, Uluslararası Proje Grubu, Demiryolu Hattı Destek Projesi, Güneş Köyden Doğuyor, Kalpler 1 Lösemi 0, Genç Bakış Projesi,Umudun Yurttaşlar Projesi, Sokak Lambası Projesi, Üniversite Personeline Destek Projesi, Bilgisayarlı Eğitim Projesi, Gençlik Kumpanyası, Eğitim Grubu, İletişim-Organizasyon Grubu, Basın-Yayın-Arşiv Grubu yer alıyor.

DOОUޞ ÜNİVERSİTESİ:

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi kapsamında öğrenciler, Çocuk, Kadın, Yaşlı, Çevre ve Engelliler gibi başlıklar altında sosyal yardım projeleri yürütüyor, çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği yapıyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ:

2004 yılından bu yana “Halkın Üniversitesi” projesi kapsamında öğrenciler İzmir Bornova’nın eğitim, çevre, kültür sanat ve sosyo-ekonomi alanlarında gelişmesine katkıda bulunuyor. “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinin de yer aldığı üniversitede ayrıca, çevre, sağlık, kültür gibi pek çok alanda öğrencilerin katılım gösterdiği toplumsal duyarlılık projeleri de yer alıyor.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ: 

Sosyal sorumluluk projeleri birinci sınıf öğrencileri için zorunlu ders olarak okutuluyor. Birinci yarıyılda proje hazırlığı, ikinci yarıyılda ise saha uygulaması gerçekleştiriliyor. Projeler kendi aralarında, Farkındalık, Eğitim Destek, Kültür Sanat, Sosyal Hizmet, Çevre ve Doğa, Sağlık - Spor, Köy Destek projeleri olarak ayrılmaktadır. Toplum Gönüllüleri Kulübü (GUTOG) de olan Gaziantep Üniversitesi, Türkiye’de bu projeyi başlatan ilk devlet üniversitesi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ:

Koç Üniversitesi Gönüllüler Kulübü, başta Sarıyer İlçesi olmak üzere pek çok bölgeyi kalkındırma projeleri yürütüyor. Ayrıca Minik Yürekler, Uçurtmalar, Düşünebilen Çocuklar, Farkındalık, Dişler Yolunda, Hayalimi Paylaş gibi birçok sosyal proje grupları da bulunuyor.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 

Sosyal Sorumuluk Kulübü bünyesinde sivil toplum kuruluşları, huzurevleri, hastaneler ve okullarla birlikte sosyal yardım projeleri yürütülüyor. Toplumsal Duyarlılık Projesi dersini seçmeli olarak veriyor. Öğrenciler bu ders kapsamında okul dışı faaliyetlerle STK’larla bire bir çalışabiliyor. Ayrıca çeşitli fakültelerde “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi zorunlu ve bu ders kapsamında öğrenciler Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TGEV), Darülaceze, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gibi sivil toplum örgütleriyle ortak projeler gerçekleştiriyor.

YAޞAR ÜNİVERSİTESİ:

Sosyal sorumluluk dersi yer alan üniversitede öğrenciler bu dersi 1 kredi karşılığında alıyor. Öğrenciler çeşitli sosyal sorumluluk projelerini de çeşitli kulüpler aracığıyla gerçekleştiriyor.

HER ÜNİVERSİTEDE YAYILIYOR

Bu üniversitelerin yanında Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi gibi pek çok üniversitede de benzer eğitim programları bulunuyor.

EОER ÜNİVERSİTENİZDE YOKSA NE YAPACAKSINIZ?

Eğer okuduğunuz üniversitede sosyal sorumluluk projeleri yapılmıyorsa adresiniz sivil toplum kuruluşları olsun. Birçok kuruluş gönüllü öğrencileri projelerine kabul ediyor. Bu kuruluşlardan birine başvurarak projelerinde gönüllü yer alabilirsiniz.

Hazırlayan: Petek SAMATYALI petek@pervinkaplan.com

Fotoğraf: Yaşar Üniversitesi 

21-05-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş