Arama sonuçları

Öğretmene kariyer sistemi: ‘Hiyerarşi’ mi yaratacak?

Öğretmene kariyer sistemi: ‘Hiyerarşi’ mi yaratacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Şurası’nın açılışında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenliğin “kariyer mesleği” olarak tanımlanarak, aday, öğretmen, uzman ve başöğretmen olarak unvan alacaklarını açıklaması tartışmalara neden oldu. Eğitimciler, böyle uygulamanın öğretmenler arasında hiyerarşi yaratacağını ve “kast” sistemi getireceğini dile getirdi. Eğitimciler, “Öğretmenler Odası zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak bölündü, bir de hiyerarşik olarak bölünmeye çalışılıyor” dedi. Eğitimciler ayrıca bu unvanların toplumsal açıdan da sorunlara neden olacağını belirterek, “Veli, okul ve öğretmenler karşı karşıya getirilecek. Veli, öğretmenini de okulunu da bu unvanlara sahip öğretmen sayısına göre seçmek isteyecek” dedi.

Eğitimcilerin dikkat çektiği bir başka nokta ise Temel Eğitim Kanunu’nda “özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımladığı ve bunun dışında unvanlara gerek olmadığı yönünde.

İşte eğitimcilerin görüşleri

ÖĞRETMENLER ODASINI BİR KEZ DAHA BÖLECEKLER

Eğitim İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay:

Eğiüime katılımcı ve bütüncül olarak bakılması gerekiyor. Tüm paydaşların katılımının olması gerekiyor. Bu yapılmıyor. Şimdi de sözleşmeli, ücretli, kadrolu öğretmen ayırımının mimarlarları, 1 milyona yakın öğretmenin atanamamasından sorumlu olanlar müjde olarak öğretmenliğe yeni bir hiyerarşi getirmeye çalışıyor. Öğretmenler odasına yeni bir unvan hiyararşisi getirilmek isteniyor. Bu unvanlarla öğretmenler arasında bir ayrıştırma yapılmak isteniyor. Öğretmenler için rekabetçi bir sistem yaratılmak isteniyor. Doktora ve yüksek lisansla öğretmenler ayrıştırılmak isteniyor.

ÖĞRETMENLİK ZATEN ÖZEL İHTİSAS MESLEĞİ

Öğretmenler seçime yönelik bir propogandanın malzemesi yapılmak isteniyor. 1739 sayılı Temel Eğiüim Kanunu,  öğretmenliğin zaten özel bir ihtisas mesleği olduğunu tanımlıyor. Bütün öğretmenler, mezun oldukları andan itibaren uzmandır.

Öğretmenlerin unvanlarına göre maaş artırmaya çalışmak yerine bütüncül bir yaklaşımla öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılmayı, özlük hakları iyileştirilmeli. Bu süreç öğretmenlerin en fazla itibar kaybına uğradığı, soruşturmalara maruz kaldığı bir dönem. Paydaşlarla hazırlanmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlere iş güvencesi ve çamışma ortamın açısından yeni tehditler barındırıyor. Daha da güvencesiz çalışma ortamına neden olacak.

VELİLER UNVANA GÖRE Mİ SEÇECEK?

Bunun yanı sıra unvanlar üzerinden yaratılmak istenen bu hiyerarşik düzen, toplumsal sorunlara da yol açacak. Veli ve öğrenci unvanlara göre okul, öğretmen seçmek isteyecek. Okullar da öğretmenlerinin unvanlarına göre sıralanacak. Öğretmenler, unvanlarına bakılarak, ‘iyi-kötü-nitelikli’ diye bir sınıflanmaya çalışılacak.

TEK BİR BAŞÖĞRETMEN VAR

Unvanlar arasında yer alan Başöğretmen unvanı verilmesine gelince; bu ülkede bir tek Başöğretmen vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür.

ADAYLIK SINAVININ KALDIRILMASI

Aday öğretmenlik sınavının kaldırılacak olmasına gelince; adaylık mesleki gelişim programına göre olacak dendi. Burada sözlü sınavlar mı olacak? Mülakatların belirleyici olacağı bir sistem geldiğinde daha vahim tablolarla karşı karşıya kalırız.

 

YENİ BİR KAST SİSTEMİ GETİRİLMEK İSTENİYOR

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul:

Öğretmenler arasında bir hiyerarşi, bir kast sistemi yaratılmak isteniyor. Zaten öğretmenler sözleşmeli, kadrolu, ücretli diye bölünürken, yeni bir bölünme getirilecek. Bir okulda, öğretmenler odasında herkes öğretmendir. En yeni mezun olanın gençliği, yıllardır çalışan öğretmenin deneyimi birbirlerini besler. Öğretmenler arasında böyle bir hiyerarşik düzen oluşturulması doğal işbirliğini bozar. Böyle bir hiyararşik düzen geçmişte de getirilmek istenmiş, Eğitim Sen de dahil bu konu yargıya taşınarak, durdurulmuştu. Ayrıca kıdemle ilişkili maaş artışını kabul etmiyoruz acilen tüm öğretmenlerin temel ücretlerinde ciddi bir iyileştirme bekliyoruz. Ayrıca eğitimin nasıl ticarileştiği ortada. Üniversiteler verimli olmayan, sadece ticari kaygılarla yüksek lisans programları da açıyor. Unvan atlamada da yine bir ticarileşme görüyoruz.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI

Aday Kaldırma Sınavı’nın kaldırılmasına gelince; kutuplaşmanın olmadığı, güvene dayalı ilişkilerin geçerli olduğu, öğretmenlerin mesleki gelişme ve yetişme kriterlerinin çok akılcı olduğu dönemde sınav kaldırılır. Ancak Türkiye çok kutuplaşmış durumda. Likayat dışı atamalar çok fazla, keyfi atamaların olduğu dönemde sınav kaldırılmasını doğru bulmuyoruz.

Paydaşların görüşlerinin alınmadığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ise öğretmenleri daha da güvencesiz çalışma koşullarına götürecek.

HİYARARŞİK BİR DÜZEN GETİRMEZ, KIDEM ÖDÜLLENDİRİYOR

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan:

Öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanmasının bir hiyerarşiye neden olacağını düşünmüyorum. Velinin öğretmen seçiminde de etkili olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde bakılırsa, şu anda da veli daha kıdemli öğretmeni seçmek isteyebilir. Uzman, başöğretmen unvanlarının verilmesi ise öğretmenin kıdeminin ödüllendirilmesidir. Ancak sınav yapılmasına karşıyız. Meclis’te bunun düzeltileceğini düşünüyoruz. Biz yıllardır 10 yılını dolduran öğretmene uzman, 20 yılını doldurana da Başöğretmen denmesi gerektiğini söylüyoruz. Kariyer sistemi öğretmeni motive edecektir, öğretmenlerin hizmetlerinin ödüllendirilmesidir. Zaten 2015 yılında bir kariyer basamakları uygulaması yapıldı, sınava girildi, bazı arkadaşlara uzman unvanı verildi. Daha sonra yargı iptal etti ama MEB, bununla ilgili düzenleme yapmadığı için o dönem uzman unvanı alanlar yıllardır 341 TL fazla maaş alıyordu. Bunun düzeltilmesini bekliyorduk.

ADAY KALDIRMA SINAVI

Sayın Cumhurbaşkanı ‘Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayacağız’ dedi. Biz bu sınava zaten karşıydık. Hali hazırda aday öğretmene zaten performans değerlendirmesi yapılıyor. Oysa öğretmenler eğitim fakültesini başarıyla bitirip, bir öğretmenlik sınavına girerek, başarılı olarak atanıyor. Bunun üzerine bir sınav olmamalı. Sınav yerine mülakat geleceğini düşünmüyorum.. Mevcut performans sisteminin daha da iyileştirilip, süresinin uzatılmasıyla bu sürecin değerlendirileceğini düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurasının açılışında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlandığını ve en kısa sürede Meclis’e sunulacağını belirtmişti. Erdoğan’ın açıklamalarına göre kanunda öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanacak. Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları olacak. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınav kaldırılacak, öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak.

KİMLER UZMAN ÖĞRETMEN OLACAK?

Öğretmenlikte 10 yılını doldurarak sınava giren ve başarılı olan uzman öğretmen olacak ve maaşı 1000 TL artacak. Yüksek lisansı olanlar sınavdan muaf olacak.

KİMLER BAŞÖĞRETMEN OLACAK?

Uzman öğretmenler, sınava girerek, başarılı olursa başöğretmen unvanı alacak. Maaşları da 2 bin TL artacak. Doktora yapanlar sınavdan muaf olacak.

Bu açıklamalara göre 10 yıllık öğretmenler uzman, 20 yıl ve üstündekiler de yapılacak sınavlarda başarılı olursa Başöğretmen olacak.

01-12-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş