Arama sonuçları

Okul öncesinde 5 yaş zorunlu olacak, tekli eğitime geçilecek

Okul öncesinde 5 yaş zorunlu olacak, tekli eğitime geçilecek

Okul öncesinde 5 yaş zorunlu olacak, tekli eğitime geçilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 11. Kalkınma Planı'nın sunumunu yaptı. Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın özel politika gerektiren çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlandığını söyledi.

5 yaşın okul öncesi eğitimde zorunlu olacağını belirten Oktay şöyle konuştu:

OKUL ÖNCESİNDE 5 YAŞ ZORUNLU OLACAK, TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin beşeri yapısının güçlenmesine yönelik tüm kademelerde kapsayıcı ve kaliteli eğitim hamlesiyle nitelikli insan yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına erişim sağlaması amaçlanmaktadır. Plan döneminde kamu yatırımları içerisinde en fazla artış yapılan sektör eğitim sektörü olacaktır. Eğitim alanında yapılacak bu kapsamlı hamle ile tüm kademelerde tekli eğitime geçilmesi ve okul öncesi eğitimde 5 yaşın zorunlu hale gelmesi sağlanacaktır.

MESLEK LİSELERİNİN ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Plan hedefleri ile uyumlu olarak mesleki ve teknik eğitime büyük önem veriyoruz. Meslek liselerinin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla bu okullardaki atölye ve laboratuvarların modernizasyonu sağlanacaktır. Başta OSB'lerde olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

ÜNİVERSİTELER DÜNYA SIRALAMASINA GİRECEK

Yükseköğretim sisteminin, 11. Kalkınma Planı döneminde de güçlenmesi ve Türkiye'nin gelişimi için temel aktörlerden biri olmaya devam etmesi sağlanacak. Bu kapsamda dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanacaktır.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ NE OLACAK?

Üniversite hastaneleri hastane işletmeciliğinin ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna imkan verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE EDİLECEK

Başta sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında ücret karşılığı, gezici ve geçici tarım işlerinde olmak üzere çocuk işçiliği ile mücadele edilecek. Kalkınmanın oluşturduğu refahın tüm toplum kesimlerince hissedilmesi ve yoksulluğun azaltılmasına büyük önem veriyoruz. Gelir dağılımının iyileştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması temel politika öncelikleri olacaktır."

 

09-07-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş