Arama sonuçları

Ortak yazılı sınavlar kılavuzu çıktı: Nasıl yapılacak ve değerlendirilecek?

Ortak yazılı sınavlar kılavuzu çıktı: Nasıl yapılacak ve değerlendirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlar (ülke geneli ortak) kılavuzu yayımlandı. Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre 1. dönem 2. yazılı sınavlarından 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak gerçekleştirilecek.

Sınavların uygulanmasından milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak. Kılavuzda alınan karar doğrultusunda ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları Bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacağı hatırlatıldı. Sınavda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Ülke geneli yapılacak ortak sınavların sorularının ve cevap anahtarlarının genel müdürlük tarafından hazırlanacağı vurgulanan kılavuzda ortak yazılı sınavlara ait soru kitapçıklarının basımının okul müdürlüklerince, öğrenci cevap kağıtlarının basımının ise il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacağı belirtildi.

SINAVI DERSİ OLAN ÖĞRETMEN YAPACAK

Ortak yazılı sınav, sınavın yapılacağı ders saatinde o sınıfta dersi olan görevli/gözetmen öğretmen tarafından yapılacak. Sınavı yapılan dersin branş/alan öğretmeni sınavda gözetmen olarak görev almayacak. Ortak yazılı sınavın yapılacağı tarih ve saatte sınav yapılan dersin branş/alan öğretmeninin ilgili sınıfa dersi olması durumunda alan dışı bir öğretmenin sınavda görev alması sağlanacak. Sınav yapılan tarihte dersi olmasa bile sınav yapılan dersin öğretmenleri okulda hazır bulunacak.

KORİDORLARDA ÖĞRETMEN BEKLEYECEK

Ortak yazılı sınavın gerçekleştirildiği tarih ve saat aralığında okul müdürlüğünce okulun her koridorunda birer görevli öğretmen/yönetici nöbetçi olarak görevlendirilecek. Ortak yazılı sınav süresince öğrencilerin sınıftan çıkmasına izin verilmeyacak ancak zorunlu durumda öğretmen gözetiminde çıkabilecek ve bu öğrenciye ek süre verilmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapıldığı tarih ve saatlerde diğer sınıf düzeylerinde eğitim öğretime devam edilecek.

KATILMAYAN NE OLACAK?

Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okula işlenecek. Geçerli mazereti olan mazeret sınavına girecek. Hem ortak yazılı sınava hem de mazeret sınavına girmeyen sınavda başarısız sayılacak.

Ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri oluşturulmayacak, okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacaktır.

KİMLER KATILMAYACAK

Kılavuzda ortak sınavlara katılmayacak okullar şöyle sıralandı:

Milletlerarası özel öğretim kurumları,

MEB’e bağlı yurt dışında bulunan okullar.

Akşam liseleri.

Mesleki eğitim merkezleri.

Özel eğitim meslek okulu.

YABANCI ÖZEL OKULLAR NE OLACAK?

Yabancı okullar ve azınlık okulları ile yabancı dille öğretim yapan okullar öğretim dili Türkçe olan derslerden ülke geneli ortak yazılı sınavlarına katılacak. Dönem ve ara tatilleri nedeniyle ülke geneli ortak yazılı sınavlara katılamayan eğitim kurumu/okul müdürlüklerinin öğrencileri, bu sınavların mazeret sınavına katılacak.

ORTAK YAZILI SINAVLARIN TAKVİMİ

6. Sınıf Türkçe: Sınav tarihi 26 Aralık 2023. Sınavda 4 seçenekli 16 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Sınav 09.40’da başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda öğlenci grup için sınav 14.00’de gerçekleştirilecek.

6. Sınıf Matematik: Sınav tarihi 26 Aralık 2023. Sınavda 4 seçenekli 16 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Sınav 11.00’de başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda öğlenci grup için sınav 15.20’de gerçekleştirilecek.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: Sınav tarihi 27 Aralık 2023. Sınavda 5 seçenekli 20 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Sınav 09.40’da başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda öğlenci grup için sınav 14.00’de gerçekleştirilecek.

9. Sınıf Matematik: Sınav tarihi 27 Aralık 2023. Sınavda 5 seçenekli 20 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Sınav 11.00’de başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda öğlenci grup için sınav 15.20’de gerçekleştirilecek.

ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Öğrenci puanı 200 üzerinden değerlendirilecek. Yanlış cevap doğruyu götürmeyecek.  

Ortak yazılı sınav 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde her soru 5 puan; 6. sınıf Türkçe ile matematik derslerinde 1-12. Sorular 7, 13-16. sorular 4 puan değerinde.

DERS NOTU OLACAK

Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılaca. Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak Bu derslerin yazılı sınav aşaması ülke genelinde ortak yapılacak, uygulamalı sınav aşaması ise ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacak. Bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak, öğrencilerin ortak yazılı sınavdan aldığı puanlar ile uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar birlikte değerlendirilerek öğrencinin ortak yazılı sınav puanı oluşturulacak.

Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G’’; kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılacak ve bu ortalamaya dahil edilecek. Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecek.

21-12-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş