Arama sonuçları

Proje Okullar Yönetmeliği yargıda

Proje Okullar Yönetmeliği yargıda

Proje okullar yönetmeliği yargıya taşındı. Türk Eğitim Sen yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a dava açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” 01 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte; yurt içinde ve yurtdışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi  öngörülüyor. Bu okulların proje okul olmasına bakan onay veriyor.

ATAMALAR DA BAKAN OLUR’U İLE OLACAK

Bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esaslar yer bu yönetmelikte yer alıyor.
Türk Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer veriliyor:

HİÇBİR SOMUT KRİTER BULUNMUYOR

Yönetmelikte, proje okullarına yönetici görevlendirmesi ve öğretmen ataması yapılırken hiçbir somut kriter getirilmeksizin, sadece eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama ve görevlendirme yapılacağı belirtiliyor. Bu öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabileceği düzenlemesine yer verilerek, idareye son derece geniş, keyfi ve sınırsız bir takdir yetkisi verilmiştir.

KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRI

Söz konusu düzenleme kariyer ve liyakat ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca, bu kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilerin görev süreleri dört ve sekiz yıllık sürelerle sınırlandırılmış, mevcut öğretmen ve yöneticilerin hakları ise korunmayarak bu kişilere de zorunlu yer değişikliği getirilmiştir.  
Türk Eğitim-Sen olarak bahsi geçen yönetmelikte yer alan hukuka aykırı düzenlemelerin iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açmış bulunmaktayız. “

1187 ÖĞRETMEN AYRILMAK ZORUNDA

Türkiye’nin en köklü liselerinden 155’i proje okul olarak ilan edilmiş durumda. Bu okullarda 8 yılını dolduran tüm yönetici ve öğretmenler de MEB’in son genelgesine göre okuldan ayrılmak zorunda. 1187 öğretmenin proje okullarda görevi son bulacak.

 

27-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş