Arama sonuçları

Sıbyan Mektepleri selefi militan mı yetiştiriyor?

Sıbyan Mektepleri selefi militan mı yetiştiriyor?

Sıbyan Mektepleri selefi militan mı yetiştiriyor? Bu soruyu CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker soruyor. Bazı bölgelerde okul öncesi eğitim kurumlarının yerini almaya başlayan Sıbyan Mektepleri 3-6 yaşları arasındaki çocuklara eğitim veriyor. Ancak bu mekteplere giden çocukların aileleri çocuklara dini eğitimin yanı sıra “Kadınların çalışması yasaktır”, “Resim yapmak yasaktır” gibi “yasakların” öğretildiğini ve çocukların psikolojik olarak hasar gördüğünü söylüyor.

Bu haberlerin basında yer almasından sonra da CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker Başbakan Başbakan Binali Yıldırım'a Sıbyan Mekteplerini ve verilen eğitimi sordu.

SIBYAN MEKTEPLERİ SELEFİ MİLİTAN MI YETİŞTİRİYOR?

Sıbyan mektebi eğitimlerine katılan çocuklarla, selefi örgütlere katılan militanların eğitimlerden sonra aynı davranışları sergilediğini söyleyen Dr. Ali Şeker, Başbakan Yıldırım'a "Çocuklar devlet görevlilerinin ihmali, göz yumması veya izniyle, bu okullar aracılığıyla selefi örgütlere mi yönlendirilmektedir?" sorusunu yöneltti.

SIBYAN MEKTEPLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM'ye verdiği soru önergesiyle Sıbyan Mekteplerini meclis gündemine taşıyan Dr. Ali Şeker, kız kuran kursu ve erkek kuran kursu adlarıyla 3-6 yaş arası çocukların, Adıyaman'da IŞİD hücrelerinin eğitimlerine katılan gençlerle aynı sorunları yaşadıklarını anlattı. Şiddet eğilimi taşımaya başlayan, henüz soyut ile somut olanı ayırt edemeyen çocukların "hemen ölelim anne burası çok sıkıcı" dediklerini, tıpkı hücre eğitimi alan gençler gibi ölüm ve intihar isteğinin arttığını, anneye yönelik olarak "çalışmak günah, örtünmemek günah" ve benzeri tehditler yönelttiklerini ve çocukların gençler gibi psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyleyen Şeker, ulusal basına yansıyan bu haberlerden sonra herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığını sordu.

SIBYAN MEKTEPLERİ HANGİ KANUNA GÖRE KURULDU?

Soru önergesinde sıbyan mekteplerinin hangi kanuna göre kurulduğunu, ülke genelinde kaç adet sıbyan mektebi olduğunu ve okuyan öğrenci sayısını soran CHP milletvekili Şeker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı tarafından 35 IŞİD’li terörist hakkında düzenlenen iddianameyi hatırlattı.

Bu iddianameye göre, İstanbul Sultanbeyli'de Ribat eğitim kurumu ve sıbyan okulu adı altında kurulan okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen IŞİD mensuplarının çocuklarına özel dersler verildiği, çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetmenin öğretildiğinin iddia edildiğini söyledi. Ayrıca kendisinin de selefi örgüt militanlarının tutuksuz yargılandığı mahkeme salonlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddettiklerinin mahkeme tutanaklarına da geçtiğine şahitlik ettiğini belirten CHP’li Şeker, Ankara ve Suruç katliamlarını gerçekleştiren Alagöz kardeşlerin telefon dinlemelerinde de benzer konuşmaların geçtiğini ve bunun kayıtlarda mevcut olduğunu ifade etti.

EĞİTİM SİSTEMİ BİR CEMAATE BIRAKILINCA NE OLUYOR, GÖRDÜK

Soru önergesinde son olarak, 2016 yılında da ülkemizdeki eğitim sisteminin belirli bir gruba ya da cemaate mensup kişilerin yönetimine bırakılmasının sonuçlarının ne olacağının acı bir biçimde tecrübe edildiğini söyleyen Ali Şeker şöyle dedi: "Türk askerlerimiz Safter Taş ve Fethi Şahin'i yakan Türkiye vatandaşı IŞİD militanlarının, aldıkları benzeri eğitimden sonra bu davranışları sergilediği görülmektedir."

SORU ÖNERGESİNDE HANGİ SORULAR YER ALDI?

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, soru önergesinde Başbakan Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

 1. Sıbyan mekteplerinin açılmasının yasal bir dayanağı var mıdır? Varsa hangi kanuna göre açılmaktadır?

2. Ülkemizde okul, mektep, anaokulu veya benzeri farklı adlarla faaliyet gösteren "Sıbyan Mektebi" eğitimi veren kaç adet kurum vardır? Bu kurumların ayrı ayrı belirtilmek üzere illere göre dağılımı nedir?

3. Bu kurslara kayıt yaptıran ve halen eğitim alan kaç öğrenci bulunmaktadır?

4. Söz konusu kurumun eğitim adı altındaki faaliyetlerinin çocuklar üzerindeki pedagojik etkilerine ilişkin ilgili Bakanlıkça yapılmış bir inceleme ve araştırma bulunmakta mıdır? Bu kursların denetim faaliyetleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir?

5. Bu kurslarda eğitim gören ve soyut (zahiri) ve somut (gerçek) ayrımı yapamayacak yaştaki çocukların psikolojilerinin bozulduğu ve ruhsal olarak sıkıntılar yaşadığı intihar eğilimleri gözlenmesiyle ilgili olarak ulusal basına yansıyan haberlerden sonra, söz konusu kursların müfredatı ve uygulama yöntemleri ile ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise sonucu ne olmuştur? 

6. Sıbyan mektepleri eğitimleri ve bu eğitimleri veren kursların faaliyetleri Anayasa’nın 136. Maddesine aykırı değil midir?

7. Ülkemizde farklı inanç ve mezhep gruplarına dahil olan yurttaşlar istediği zaman inançlarına uygun eğitim veren okullar açabilmekte midir? Bunların izni ve denetimi hangi kurum tarafından sağlanmaktadır?

8. Selefi örgütlere mensup militanlara verilen eğitimle, sıbyan mekteplerinde verilen eğitimin benzerliği açıktır. Çocuklar devlet görevlilerinin ihmali, göz yumması veya izniyle, bu okullar aracılığıyla selefi örgütlere mi yönlendirilmektedir?

Fotoğraf: Evrensel Gazetesi

17-10-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş