Arama sonuçları

Yeni müfredat: 3 bini aşkın sayfa bir haftada değerlendirilir mi?

Yeni müfredat: 3 bini aşkın sayfa bir haftada değerlendirilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan ve önümüzdeki öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak müfredat taslağını bir hafta süreyle kamuoyu değerlendirmesine açtı. Başta eğitim sendikaları olmak üzere eğitimciler taslak ile ilgili eleştirilerini paylaşıyor. Ancak sürenin yetersizliğine de dikkat çekiliyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG)  MEB’in geribildirimler için yeterli süre tanımadığına dikkat çekerek, bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulamasını talep etti.

Taslağın istişare sürecine yeterli zaman tanınmamasının süreci tepeden inmeci hale getirdiğini ve bunun da sürecin meşruiyetine gölge düşürdüğünü belirten ERG yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

3 BİNİ AŞKIN SAYFA VE ORTAK METİN

“10 yılda geliştirildiği paylaşılan yeni müfredatın, 3 bini aşkın sayfadan oluşan 26 farklı yeni öğretim programı ve bir ortak metin içerdiği düşünüldüğünde, paydaşların, bir haftalık sürede müfredata ilişkin derinlikli değerlendirme yapabilmesi gerçekçi bir beklenti değildir.

Geribildirim süresinin uzatılması, sürecin işbirliğine ve şeffaflığa dayalı olabilmesi için zaruridir. Müfredatın hazırlanmasında öğretmenlerin ve akademisyenlerin çalıştığı belirtilse de bu kapsam Türkiye’nin eğitim ekosisteminin büyüklüğünü ve çeşitliliğini temsil etmekte yetersizdir. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, üniversiteler, özel sektör ile sivil toplumun görüşlerinin ve deneyimlerinin göz ardı edilmesi, yeni müfredatın ihtiyaç ve beklentileri karşılamamasına yol açacaktır.

TÜM PAYDAŞLARA KATILIM HAKKI

Eğitime dair karar alma süreçlerine, eğitimin tüm paydaşlarının katılım hakkı sağlanmalıdır. Kapsayıcı, katılımcı ve nitelikli geribildirim süreçleri, dayatmacılıktan uzak öğretim programları için elzemdir. Ayrıca öğretim programı taslağı hazırlanırken yapılan ihtiyaç analizi ve uygulama bütçe planı kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılmalıdır.

KİMLER YAPTI, KAYNAKÇA NEDİR?

Düzenlemelerin kimler tarafından yapıldığı, bu kişilerin yetkinlikleri, her bir dersin öğretim programı için uzmanlık alanları ve kaynakça da kamuoyuna açıklanmalıdır. Verilen kısa sürenin, müfredatın tüm boyutlarıyla kapsamının değerlendirilememesine, sadece ders içeriklerine dar ve yüzeysel bir biçimde odaklanılmasına neden olacağı açıktır. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan geribildirimler için yeterli süre tanımasını; bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulamasını talep ediyoruz. Kamuoyunu da bu sürece katılmaya davet ediyoruz. ERG, tartışmalara katkı sunabilmek amacıyla, görüşlerini ve önerilerini mart ayında müfredat açıklanmadan önce yayımlamıştı.”

30-04-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş