Arama sonuçları

2019 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Sınav zor mu? Hatalı soru var mı?

2019 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Sınav zor mu? Hatalı soru var mı?

2019 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Sınav zor mu? Hatalı soru var mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sorularını öğrenciler sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Peki sorular zor muydu?

2.5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı YKS’de bugün de sonuçları lisans programlarını tercih ederken kullanılacak SAY, SÖZ, EA puanlarını oluşturacak AYT yapıldı. Öğrencilere 4 testten toplam 160 soru yöneltildi. Öğrenciler soruların "bilgiye dayalı" olduğunu yorumunu yaparken, eğitimciler de değerlendirme yaptı.

Eğitimcilere göre eşit ağırlık ve sayısal puanların belirlenmesinde matematik belirleyici olacak. Biyoloji soruları ise hem çeldiricileri güçlü hem de bu yıl zor yani seçiciydi. Fen bilimleri testinin belirleyicisi biyoloji soruları oldu. Sınav genel olarak 2019 AYT soruları için 2018 AYT’ye göre daha zor olduğu belirtildi. Eğitimciler öğrencilerinden aldıkları bilgileri değerlendirdiklerinde hatalı soru olmadığını söyledi.

Peki eğitimcilere göre sorular nasıldı?

20189 AYT SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları

 

MATEMATİK SORULARI YORUMA DAYALI

(Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular sorulmuş. Uzun işlem içermeyen, daha çok yoruma dayalı sorular hazırlanmış. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde. Alan bilgisine hakim ve analitik düşünce gücü iyi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş bir sınav.

GEOMETRİ DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR

(Bölüm Başkanı Mehmet Güler): Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan ve konulara hakim olan bir öğrencinin yapabileceği bir sınav.

FİZİK AYIRT EDİCİ SORULARI VAR

(Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin) : Sorular müfredata uygun. Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türden. Düzenli çalışan öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sınav. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre ayırt edici sorular da var.

 

KİMYA BİLEN ÖĞRENCİ İÇİN KOLAY

(Bölüm Başkanı Nihal Şen): 2019 AYT Kimya soruları 11. ve 12. Sınıf müfredatından gelmiştir. Müfredat dışı herhangi bir soru yoktur. Öğrencilerden aldığımız bilgiler; Organik Kimya sorularının bilgiyi yorumlama, Anorganik Kimya sorularının bilgi ve işleme dayalı olduğu yönündedir. Kimya soruları bilen ve çalışan öğrenci için kolay, bilmeyen öğrenci için ise zor. 

 

BİYOLOJİ SORULARI BİLGİYİ KULLANMAYI ÖLÇTÜ

(Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz): 2019 AYT Biyoloji sorularının 11. Sınıf ve 12. Sınıf ünitelerine ait olduğu ve müfredata uygun kazanımları ölçtüğü tespit edilmiştir. Sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen niteliktedir. Temel bilgilere hakim, dikkatli ve düzenli çalışan öğrencilerin Biyoloji soruları çözerken zorlanmadıkları düşüncesindeyim. Sorular beklenen bilgileri sorgulayan, olması gereken zorluk düzeyindedir.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORULARI DİKKAT İSTEDİ

(Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz ): Türk Dili ve Edebiyatı testinin 3 sorusu anlam bilgisi kazanımlarını ölçerken 21 soru edebiyat kazanımlarını ölçüyor. Sorular MEB müfredatına uygun hazırlanmış. Yakın zamanda değişen müfredatın kazanımları gözetilmiş. Birkaç eleyici soru içermekle beraber genel olarak derse ilgi duyan öğrencinin çözebileceği bir zorluk seviyesi tutturulmuş. Yorum ve bilgiyi iç içe kurgulayan kimi sorular da öğrenciden dikkat istiyor. Ana hatlarıyla beklentileri karşılayan bir test hazırlanmış.

 

TARİH SORULARI YORUM DEĞİL, BİLGİ İSTEDİ

(Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları): 2019 AYT Tarih soruları bilgiyi ölçmeye yönelik. Yoruma dayalı soru neredeyse yok. Çalışan ve günlük tekrarlarını yapan öğrencilerin çözebileceği sorular sorulmuş.

 

COĞRAFYA SORULARI KOLAY

(Bölüm Başkanı Lale Erdemli): Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda soruların müfredata uygun, çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.   

 

FELSEFE GRUBU SORULARINDA SEMBOLİK MANTIK ZORLADI

(Bölüm Başkanı Birsen Arslankara): Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sorular müfredata uygun. Psikoloji soruları hayata ilişkin yorumlarla çözülebilir nitelikte. Ancak Sembolik Mantık soruları öğrencileri zorlayabilir. Düzenli çalışan ve konulara hakim öğrenciler için yapılabilir bir sınav.

 

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MATEMATİK SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz

2019 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi belirleyici, bilgi ağırlıklıydı. Öğrencilerimiz sınavın ilk birkaç sorusunun kolay sorular olduğunu, daha sonra yeni nesil AYT sorularında zorlandıklarını söylediler. Genel olarak test 11. ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde, birkaç kazanımı içinde barındıran sorulardan oluşuyordu. Öğrencilerimiz fonksiyon ve polinom sorularının altını çizerek sınavın ayırt edici soruları olabileceğini belirttiler. 12. sınıf konularındaki türev ve integral kazanımlarının azaltılmasına rağmen sınavdaki soru sayısı ve zorluk derecesinin azalmadığı görüldü. Geometri soruları klasik sorular değildi. Öğrenciler, geometrik şekilleri öncüllere göre kendileri çizdiler, geometri soruları seçici ve  analitik ağırlıklı sorulardı. Bu sene de bilgi ağırlıklı, MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, daha kapsamlı sorular içeren bir sınav oldu.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORULARINDA ARTIK ODAK NOKTALAR YOK

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen

AYT sınavında 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinin 3 sorusu anlama ve yorumlamaya yönelikti. Dikkat çekici nokta ise dört yıllık edebiyat müfredatından soruların neredeyse eşit dağılımlı sorulması oldu. Geçmiş yıllarda Edebiyat testinde Cumhuriyet dönemi ya da Divan Edebiyatı gibi konular testin odak noktaları oluyordu. Bu yıl bu odak noktalarından çıkıldı, adaylar tüm müfredatı ölçen sorularla karşılaştı. Dolayısıyla, ölçme değerlendirme açısından daha güçlü olduğu söylenebilir. Sınavın dikkat çekici diğer noktası da metin tahlili sorularının önem kazanması oldu. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti ve müfredat dışı bir soru yoktu.

 

FİZİK SORULARI ANALİZ VE SENTEZ İSTEDİ

 

Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut

AYT 2019’da geçmiş yıllardan farklı olarak bilgi düzeyinde sorulardan çok öğrencilerin analiz ve sentez basamaklarını kullanmaları gereken sorular soruldu. Fizik testinin 1 sorusu dışında diğer bütün sorular 11. ve 12.sınıf müfredatından eşit dağılımlı olarak geldi. Bu 1 soruda da 9. sınıf kazanımı, 11. sınıf kazanımı ile birleştirilmiştir. Sorular orta düzeyde bir zorluğa sahipti, müfredat dışı soru yoktu. Yeni nesil Fizik sorularına sadece formül ve işlem mantığı ile yaklaşan öğrencilerin zorlanacağı, bununla birlikte yorum yeteneğini ön plana çıkararak hazırlananların daha başarılı olabileceği bir sınavdı. Sınavda sürpriz soruyla karşılaşılmamıştır.

 

KİMYA SORULARINDA SÜRPRİZ YOK

 

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken

2019 AYT kimya soruları 11. ve 12. Sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuşan sorulardan oluşuyordu bu nedenle bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular çok netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. Soruların konu dağılımlarına baktığımızda her üniteden soru sorulduğunu söyleyebiliriz ancak organik kimyanın fonksiyonel gruplarına yer verilmemesi dikkat çekiciydi.

Sınav genel hatlarıyla bilgi, matematiksel işlem, kavram bilgisi ölçmeye yönelikti, bu yönüyle daha önceki yıllarda yapılan sınavlardaki gelenek devam ettirilmiş oldu.

BİYOLOJİ SORULARI ZOR MU?

 

Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz

2019 AYT’de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, çok az bir kısmı yoruma dayalı olmuştur. Bazı sorularda ise birden fazla kazanım bir arada ölçülmüştür. Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 Biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerine ait olup 5 tanesinin 11.sınıf, diğer 8 tanesinin ise 12.sınıf programından geldiği görülmüştür. 2019 AYT’nin, 2018 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde fakat zorluk düzeyinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

TARİH SORULARI KAVRAM BİLGİSİ İSTEDİ

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek

2019 AYT’de Edebiyat-Sosyal-1 ve Sosyal-Bilimler-2 bölümlerindeki Tarih soruları, MEB’in belirttiği gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf müfredatlarından geldi. Sorular, bu sınıflarda okutulan ders içeriklerine eşit şekilde dağıtılmıştı. Zorluk düzeyleri ise geçen yıldan çok farklı değildi. Her iki bölümde de sorular arasında kavram bilgisine dayalı ve paragraftaki bilgilerden yola çıkarak yorum yapma becerisini ölçen sorular vardı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Sosyal Bilimler-2 bölümünde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden soru gelmemesi dikkat çekiciydi. Sınava giren öğrencilerimizin birçoğu bu yıl Sosyal Bilimler -2 testi sorularının Edebiyat Sosyal-1 testi sorularından daha kolay olduğu yorumunu yaptı.

COĞRAFYA SORULARI GÜNCEL BİLGİ ARADI

Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen

2019 AYT’de Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 coğrafya soruları, 11 ve 12. sınıf lise müfredatından geldi. 2018 AYT’den farklı olarak Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 bölümünde 9 ve 10. sınıf müfredatından 1 soruya sınavda yer verildi. Sınavın ayrıntıları incelendiğinde, geçen yıllara göre harita bilgisi isteyen sorular, yerini daha çok güncel bilgi ve yorum içerikli sorulara bıraktı. Genel itibari ile nüfus, ekonomik coğrafya, küresel örgütler, çevre sorunları, doğal afetler, doğal kaynaklar gibi güncel konular önem kazandı. Müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte coğrafya sorularının çok zor olmadığı öğrencilerden aldığımız yorum oldu. AYT coğrafya soruları her iki testte de EA ve SÖZ öğrencileri için bu yıl da ortak paydaş oldu.

 

FELSEFE SORULARI GEÇEN YILA GÖRE KOLAYDI

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz

Felsefe grubu soruları geçen yıla göre daha öğrencilere daha kolay geldi. Kavram bilgisi gerektiren sorulardı, bu da AYT’de beklenen soru tarzına uygundu. Üç felsefe, üç psikoloji, üç sosyoloji ve üç mantık sorusu çıktı. Felsefeden bilgi, varlık ve sanat felsefesi konularından birer soru geldi. Psikolojiden, psikolojinin alt dalları, öğrenme, sosyal psikoloji konularından soru geldi. Sosyoloji paragraf şeklinde sorulardı, sosyolojinin alanı, toplumsal değişme konularından soru geldi. Mantıkta ise tümevarım, totoloji, önerme çeşitleri konularından sorular geldi.

DİN SORULARI BİLGİ ÖLÇTÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin daha çok bilgisini ölçecek nitelikte olduğu görüldü. Testteki 6 sorudan 4 sorunun bilgi sorusu, diğer 2 sorunun ise yorum ve analize dayandığını söyleyebiliriz. Hinduizm ile ilgili sorunun bilgi isteyen ancak cevabı yaygın olarak bilinen bir kavram olduğu için zor olmadığı düşünülebilir. Tasavvufi yorumlarla ilgili sorunun eleyici olduğu, şia ile ilgili sorunun da aynı düzeyde olduğu söylenebilir. İslam sanatlarıyla ilgili soru kolay sayılabilecek bir soru olmasına rağmen, bilgi gerektirmektedir. Diğer iki sorunun yorum sorusu olduğu gözlemlenmiştir. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

MEF LİSESİ ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Arda Yakut, Esin Şahin Özer, Hürrem Özdoğan

2019 AYT Edebiyat sorularında müfredat dışı sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipinin yer almadığını söyleyebiliriz. Sınava giren öğrencilerimiz Edebiyat testinin genelinde zorlanmadıklarını, sürpriz soruyla karşılaşmadıklarını ve soruları rahat yaptıklarını söyledi. Öğrenciler ayırt edici 1-2 sorunun yer aldığını, soruları rahatlıkla okuyup değerlendirme yapacak yeterli zamanlarının olduğunu, paragraf sorularının 4 ya da 5 tane geri kalan soruların edebiyat sorusu olduğunu belirttiler. Dikkat çekici bir nokta olarak çok fazla zaman ayırıp çalıştıkları Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’ndan bekledikleri sayıda soru gelmediğini ve bu duruma bir hayli şaşırdıklarını ifade etmişlerdir. Sorular yayınlandığında daha detaylı bir analiz yapabiliriz

 

MATEMATİKTE SINAVIN AYIRT EDİCİ BÖLÜMÜ GEOMETRİYDİ

Matematik Öğretmeni Filiz Kaya ve Müslüm Örmeci

MEB müfredatına uygun sorular sorulduğu, dağılımda 11 ve 12. sınıf konularının ağırlıklı olduğu ve geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgi ağırlıklı bir sınav olduğunu söyleyebilir. Ayrıca birkaç kazanım veya bilginin bir arada sorgulandığı ayırt edici  analiz –sentez düzeyinde  4-5  sorunun yer aldığı belirtilerek geçen yıla göre de  daha zor bir sınav olduğunu ifade  edilmiştir. Temel bilgileri güçlü, yorum kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin çözebileceği nitelikte üst düzey soruların az sayıda, orta düzey soruların çoğunlukta olduğu ve herkesin çözebileceği az sayıda da soru bulunduğu bilgisine de ulaşılmıştır.  Genel olarak bu sınavın düşündürücü sorulardan oluştuğu belirtilmiştir. Sınavda yıl içi yapılan denemelere benzer sorularında yer aldığı ifade edilmiş ve zaman alıcı sorular olduğu ifade edilmiştir.

 Öğrencilerimizden aldığımız ilk değerlendirmeler ışığında geometri  konuları ile ilgili soruların, 2018’de olduğu gibi  sınavın ayırt edici bölümünü  oluşturduğunu söyleyebiliriz. Müfredat dışı herhangi bir sorunun yer almadığı sınavda sorular genelde birkaç konuyu içerir şekilde hazırlandığı için Geometri açısından öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmuştur. Öğrencilerimiz Trigonometri konusundan  ve analitik  konularından zor soruların sorulduğunu, analitik bilgisinin geçen yıl olduğu gibi bu sınavda da ön plana çıkarıldığını ifade ettiler. Ayrıca geçen yıldan farklı olarak  çok eski yıllarda  olduğu gibi  öğrencinin kendisinin çizim yaparak çözmesi istenilen birkaç soru da  sorular arasında yer alıyor bilgisi bizlere ulaştı.

FİZİK SORULARI ANLAMA VE YORUMLAMA AĞIRLIKLI

Fizik Öğretmeni Deniz Karadağ

Öğrencilerimizden aldığımız ilk bilgiler ışığında 2019 AYT soruları 2018 ve 2017 senelerine göre daha fazla anlama ve yorum ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır. AYT Fizik sorularının 7 tanesi 11. sınıf müfredatından, 7 tanesi ise 12. sınıf müfredatından çıkmıştır. Soruların 4 tanesi bilgi ve işlem yeteneği gerektirirken, 10 tanesi bilgi, anlama ve yorumlama yeteneği gerektirmektedir.  Daha önceden de öğrencilerimiz ile paylaştığımız gibi 2 tane eleyici soruya (manyetizma ve alternatif akım soruları) yer verilmiştir. Bunun dışında zorluk derecesi bir önceki senelere göre biraz daha artmış fakat müfredat dışına çıkılmamıştır.

 

KİMYA SORULARI HEM BİLGİ HEM YORUM

Kimya Öğretmeni Hüseyin Çankaya

Öğrencilerimiz bazı soruların bilgi içerikli, bazı soruların yorum ağırlıklı olduğunu ve önceki yıllarla kıyaslandığında sorulardaki matematiksel işlemlerin zorlayıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Özetle 2019 AYT Kimya sınavı sorularının beklenen konulardan olmakla birlikte biraz daha zor ve zaman alıcı nitelikte olduğu söylenebilir.

BİYOLOJİ SORULARI ZORLADI

Biyoloji  Öğretmeni Metin Taşçı

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki AYT’de öğrencilerin muhakeme gücüyle cevaplayabileceği yorum soruları (Belki Biraz Yapay Seçilim Sorusunu Hariç Tutarak) içermemektedir. Akademik yönden zayıf bir sayısal öğrencisi için bile zorlayıcı ve tamamen belli bir bilgi donanımında olmayı gerektiren 11. ve 12. sınıf lise müfredatının neredeyse tamamının sorgulandığı bir sınav hazırlanmıştır.

 

TARİH SORULARI KAVRAM BİLGİSİ ÖLÇTÜ

Tarih Öğretmeni Pınar Açan

Ağırlıklı olarak müfredat konularıyla uyumlu sorulardan oluşan sınav, öğrencilerimizin tarihi kavram bilgisini ölçen, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerilerine yönelik, açık ve anlaşılır sorulardan oluşmuştur.  Neden sonuç bağı kurabilmeye, bilgiyi kullanarak analiz düzeyinde yorumlayabilmeye yönelik olarak hazırlanan sınav sorularında özellikle uzun paragraflarla  hazırlanan sorularda da,  hızlı okuma, anlama, yorumlama ve bilgiyi teste transfer edebilme güçleri ölçülmüştür. Sınav genel olarak bilgi ağırlıklı orta zorluk seviyesindedir.

COĞRAFYA SORULARI BİLGİ VE YORUMA DAYALI

Coğrafya Öğretmeni Ceyhan Yeni
AYT Coğrafya soruları her yıl olduğu gibi, bilgiye ve yoruma dayalı sorulardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularını kapsamaktadır. Deprem, göç, sanayileşme sonucu kentleşmenin artma nedenleri, küresel örgütler, yeni doğal kaynak üretimi, doğal kaynaklara erişim, geri dönüşümün önemi, tarımda makineleşme, çayır ve mera alanlarının değişimi gibi güncel beşeri soruların analizine yönelik konular yer almıştır. Harita okuma becerisine ve temel coğrafi bilgisine sahip olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdır.

 

 

 

 

 

 

16-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş