Arama sonuçları

Dezavantajlı 40 bin çocuk için yaz okulu

Dezavantajlı 40 bin çocuk için yaz okulu

Dezavantajlı 40 bin çocuk için yaz okulu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunca yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında okul öncesi dönemdeki Türk ve Suriyeli 40 bin dezavantajlı çocuk, 9 haftalık yaz okuluyla desteklenecek. 

MEB ve AB Türkiye Delegasyonu, PIKTES'in 2. fazında okul öncesi dönemdeki Suriyeli ve Türk çocuklar için hem ilkokula hazırlanmaları hem de birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla yaz döneminde yeni bir eğitim programını hayata geçirecek. 

DEZAVANTAJLI 40 BİN ÇOCUK İÇİN YAZ OKULU

PIKTES Direktörü Pınar Özel, şöyle dedi: "PIKTES'in ikinci fazında ilk defa erken çocukluk eğitimi yaz okullarına başlayacağız. Bu, 5 ve 6 yaş grubundaki daha önce hiç okula gitmemiş çocuklarımız için uygulanacak bir program. Bu programda hem Suriyeli hem Türk çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Özel, programın 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokula başlayacak ve daha önce hiç okula gitmemiş çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Özel, şöyle dedi: 

ÇOCUKLARIN ADAPTASYONU İÇİN

"Çocukların okul adaptasyonlarını güçlendirmek, sosyal uyumlarını geliştirmek ve bazı kültürel farklılıklarını asgari seviyeye indirecek etkinlikler içeren 9 haftalık bir eğitim programı olacak. Program 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta da tamamlamayı planlıyoruz. Haftada 30 saatlik bir program uygulayacağız."

FIRSAT EŞİTLİĞİ PENCERESİ AÇILACAK

 Çocukların eylül ayında ilkokula başlayacağına işaret eden Özel, ana sınıfına gitmemiş çocukların okul öncesi eğitim almış çocuklarla aralarındaki  farkı kapatmalarını hedeflediklerini söyledi. 

Özel, şunları söyledi:

26 İLDE 40 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK

"Programdaki Türk çocuklar da sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuklar olacak. Suriyeli çocuklarla genellikle aynı mahallelerde yaşayan çocuklar. Hepsine bir fırsat eşitliği penceresi açmayı istiyoruz. PIKTES, Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 26 ilde uygulanıyor. Program da bu illerde uygulanacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz bu eğitim programında. Bu çocuklar daha önce hiç okula gelmedikleri için yaklaşık olarak bir rakam belirleyebiliyoruz şu anda. 20 bini Suriyeli 20 bini Türk yaklaşık 40 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aslında bizim için pilot uygulama gibi. Çünkü erken çocukluk çağında çok daha fazla çocuk var. 40 bin çocuğa bu yaz döneminde ulaşmayı hedefliyoruz. Programda hem sosyal uyum faaliyetleri hem de çocukların birbirlerini tanımasına yönelik etkinlikler var. Çocukların sonrasında okula adaptasyonlarını kolaylaştıracak, öz bakım, motor becerilerini geliştirecek çeşitli etkinlikler olacak." 

ÇOCUKLAR BİRBİRLERİNİN KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENECEK

Programda dil kazanımlarını ön planda tuttuk. Bu programın Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün normalde uyguladığı programlardan esas farkı dil kazanımlarının daha fazla ön planda olması. Böylece Suriyeli çocukların okula belirli bir Türkçe seviyesiyle başlayıp daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor. Çocuklar aynı zamanda birbirlerinin kültürlerini öğrenerek farklı oyunlar oynayacaklar."

ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİLECEK

PIKTES'in 2016'dan bu yana uygulandığını ve projenin 2. fazının başladığını belirten Özel, şöyle devam etti.

"PIKTES kapsamında çocukların uyumu için en önemli faaliyet çocuklara Türkçe öğretmek. Çünkü çocuk kendisini ifade edemediği ve iletişim kuramadığı zaman okula devam problemleri de yaşanıyor. Akademik olarak başarısında da çok fazla bir ilerleme kaydedemiyor." d

05-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş