Arama sonuçları

Eğitim onlar için kolay değil. Ayrımcılık eğitimden uzaklaştırıyor

Eğitim onlar için kolay değil. Ayrımcılık eğitimden uzaklaştırıyor

Eğitim onlar için kolay değil. Ayrımcılık eğitimden uzaklaştırıyor. Eğitim sistemi kimi öğrenciler için kendilerini güvende ve ait hissetmemeleri nedeniyle bazı çocukları okul dışına itilebiliyor.

Dolaylı ayrımcılık mağduru olma riski taşıyan çocuklar çalışan çocuklar, kırsal alanda yaşayanlar, kız çocukları, LGBTİ+ bireyler, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları, özel gereksinimi olan çocuklar, Romanlar, yoksul çocuklar ve göçmen çocukların eğitime erişimi ve kaliteli eğitim alması kolay değil. 

EĞİTİM ONLAR İÇİN KOLAY DEĞİL. AYRIMCILIK EĞİTİMDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitim İzleme Raporu 2019’un üçüncü dosyası “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” eğitimde “dolaylı ayrımcılığa” dikkat çekiyor.

Rapora göre Türkiye’de özellikle dolaylı ayrımcılık çocukları eğitimden uzaklaştırabiliyor. Örneğin kimi öğrenciler eğitim ortamında kendilerini güvende ve ait hissetmemeleri sebebiyle okul dışına itilebiliyorlar. Raporda Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her çocuğun eğitime erişmesi ve devam etmesi yönünde çabalarının sürmesine karşın dolaylı ayrımcılık mağduru olma riski taşıyan çocukların söz konusu olduğu vurgulanıyor.

Anadili Türkçe olmayanlar, çalışan çocuklar, kırsal alanda yaşayanlar, kız çocuklar, LGBTİ+ bireyler, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları, özel gereksinimi olan çocuklar, Romanlar, yoksul çocuklar, zorunlu göç ile Türkiye’ye gelenler ve çoklu ayrımcılığa uğrayan çocuklar gibi çeşitli grupların eğitime erişimi önünde yapısal ve toplumsal engeller var olmaya devam ediyor.

ÖNLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR AMA

MEB ve sivil toplum kuruluşları eğitimde ayrımcılığı önleme ve kapsayıcı eğitim yaklaşımını yaygınlaştırma amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl özellikle MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nce (ÖYGM) ağırlık verilen kapsayıcı eğitim öğretmen eğitimleri, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından bu yaklaşımın benimsenmesi bakımından önemli bir adım.

 

DEVAMSIZLIK SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkış sorunu göz ardı edilmeyerek okul terkinin önüne geçmek gerekiyor. Eğitime erişimde yıllar içinde ilerleme yaşanmış olsa da, bu dosyada ayrı alt başlıklarda ele alındığı üzere, henüz tüm çocukların eğitime erişimi güvence altına alınmış değil.

08-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş