Arama sonuçları

Felsefe ve etik müfredatta daha geniş yer almalı

Felsefe ve etik müfredatta daha geniş yer almalı

Felsefe ve etik müfredatta daha geniş yer almalı. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin bu yıl “Eğitim ve Etik” temasıyla düzenlediği 18’inci Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda sonuç bildirgesi çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da açılışını yaptığı yerli ve yabancı yaklaşık 1300 katılımcının yer aldığı sempozyumda 8 konferans, 2 panel ve 16 çalıştay yapıldı.

Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu öneriler yer aldı:

FELSEFE VE ETİK MÜFREDATTA DAHA GENİŞ YER ALMALI

(1) Felsefenin ve etiğin öğretimi ve uygulanması müfredatta daha geniş kapsamda yer bulmalıdır, çünkü felsefe, değerleri açıklayabilir, yaratıcı düşünceyi destekleyebilir ve kişilik gelişimine katkıda bulunabilir.

(2) Etik eğitimi desteklenmelidir, çünkü etik sosyal veya ahlaki yönleri içeren problemlerle ilgilenerek gerçek yaşamda aktif vatandaşlığı artırmaya yardımcı olur, modern, demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kültürel boyutlarını disiplinler arası/ötesi bir bakış açısıyla zenginleştirerek eğitime katkıda bulunur.

ÖĞRETMENLERE ETİK DERSİ

(3) Öğretmenlerin etik davranışların önemine vakıf olması gerekir. Toplumun ulusal, manevi ve etik değerlerini öğrencilerine aktarırken etik kuralların dışına çıkmayarak model olan bir öğretmen öğrencilerine de etik değerleri kazandıracaktır. İdeal öğretmen, yalnız kusursuz öğretme yetenekleri ile değil, aynı zamanda yaşama biçimi ile de ahlaki bir model olandır.

(4) Sosyal yaşam içinde, değişme ve gelişmenin tüm toplum üyeleri için yararlı olabilmesi, sosyal uyum ve güvenin oluşturulması açısından eğitim ve etik birbirinden ayrılamayacak bir bütün olarak algılanmalıdır.

SADECE SINAVA ODAKLI EĞİTİM OLMAZ

(5) Okullarımızdaki dersler, sınavlar ve diğer faaliyetler öğrencilerin etik değerlerini geliştirecek biçimde düzenlenmelidir. Öğrencilerimize aktarmak istediğimiz etik değerleri ve kuralları yaşayarak öğrenmeleri için sorumluluk alabilecekleri, davranışlarını dış denetime ihtiyaç kalmaksızın öz denetimle şekillendirebilecekleri etkinlik fırsatları sunulmalıdır.

(6) Bireye değerlerin davranışa yansımasına dair farkındalık kazandırmak için geliştirilmiş olan  Etik ve İnsan Hakları eğitimleri, Değerler Eğitimi, Çocuklar İçin Felsefe gibi uygulamalara eğitimimizde yer verilmeli, öğrencilerin etik ilkeleri ve değerleri zorunluluk olarak değil kendi isteğiyle uygular hale gelmesi sağlanmalıdır.

(7) Eğitimci, "inanç ahlakı" ve "sorumluluk ahlakı" arasında bir denge tutturmalıdır.

(8) Özel okullar mevzuatında iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamalarında etik hatalara düşülmemesi için insan kaynakları personelinin eğitimine olan ihtiyacın da farkına varılmalı ve yetiştirilmeleri için gerekli adımlar atılmalıdır.

(9) Öğretmenlik mesleğinin etik değerleri, öğretmenliğin meslek olarak görülmesini gerektirmektedir. Bunun için 2023 vizyonunda öngörülen adımlar en kısa sürede atılmalı, öğretmen meslek kavramı içindeki etik değerlere önemle yer verilmelidir.

 

04-02-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş