Arama sonuçları

Köy Enstitüleri tekrar kurulmalı

Köy Enstitüleri tekrar kurulmalı

Köy Enstitüleri tekrar kurulmalı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eğitim modeli olarak Köy Enstitüleri’nin tekrar kurulması gerektiğini söyledi. Kaya partisinin gerçekleştirdiği eğitim çalıştayında  eğitim sorunlarını 6 başlık altında incelediklerini söyledi. Kaya, Türkiye’nin ihtiyacının ise köy enstitülerinin tekrar kurulması görüşünün çalıştayda ortaya çıktığını belirtti.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında parasız ve nitelikli eğitim hedefinden vazgeçildiğini, devlet okullarını güçsüzleştirici politikaların yürütüldüğünü ileri sürdü.

KÖY ENSTİTÜLERİ TEKRAR KURULMALI

Kaya şöyle konuştu: "Bütçeden eğitime ayrılan pay yıllar itibarıyla sürekli azalmış, ailelerin eğitim harcamaları ise artmıştır. Devlet okullarında ise kamusallık ilkesi egemen olmaktan çıkartılmıştır. Eğitim programlarına yönelik ideolojik müdahale çağdaş ve bilimsel eğitimi ortadan kaldıracak düzeye gelmiştir. Nitekim uluslararası standart sınavlarına da yansıdığı biçimiyle öğrenci başarısı düşmüş, eğitimdeki nitelik kaybı açıkça ortaya çıkmıştır. Tüm vatandaşlarımıza eşit, parasız, nitelikli eğitimi sağlamak kamunun birincil görevidir. 4+4+4 düzenlemesinden vazgeçilmesi, kesintisiz ve zorunlu temel eğitim uygulamasına geri dönülmesi gerek. Zorunlu temel eğitimin ortak bir müfredata dayalı olması gerek. Ortaokul ve lise çağ nüfusu öğrencilerinin açık öğretime geçişi yasal olarak ortadan kaldırılmalı, çağ nüfusu öğrencilerinin tamamı örgün eğitim sistemi tarafından kapsanmalıdır.

OKULA GİTMEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Okula gitme çağına gelen ve devam edemeyen öğrenci oranı yüzde 10'u geçti. Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi için her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve eğitime müdahalesi engellenmelidir. Yokluklar ve imkansızlıklar içindeki bir coğrafyadan halkevleri ve köy enstitüleri gibi mucizeleri yaratmış olan tarihimizden ilham alarak yeni eğitim olanakları yaratacağız. Cumhuriyetle birlikte eğitim alanında yapılan devrimlerin devamı, Finlandiya'nın da örnek aldığı Köy Enstitüleri modelimizin üzerinde yükselecek. Ders kitapları bilimsel bir anlayışla yeniden yazılmalı ve cinsiyet ayrımcı ögelerden ayrılmalıdır. Bu konuda iktidar partisinin yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Yanlışlarına asla izin vermeyeceğiz.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ

Öğretmen yetiştirme sisteminin yeniden yapılandırılması, öğretmene dönüştürücü ve önder rolünün kazandırılması gerek. Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılması şart.

HANGİ BAŞLIKLAR TARTIŞILDI?

Çalıştayda şu başlıklar ele alındı. "Eğitim hakkı ve eğitime erişim sorunları", "laik ve bilimsel eğitim", "eğitimde ticarileştirme ve kamusal eğitim", "öğretmen yetiştirme politikaları ve öğretmen sorunları", "eğitimde teknoloji kullanımında yeni yaklaşımlar ve mevcut sorunlar" ile "yükseköğretim politikaları ve sorunları".

Köy Enstitülerinin, günümüze, 21'inci yüzyılın Türkiye'sine ve dünyasındaki gelişmelere uygun bir modellemeyle yeniden hayata geçirilmesi önerisi de çalıştayda konuşuldu. Biz öğretmen yetiştirme politikasının tepeden tırnağa yeniden değiştirilmesini savunuyoruz. Eğitim-öğretim ilişkilerini kurabildiğimiz yer Köy Enstitüleri modelidir. Türkiye'nin buna ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Finlandiya'nın eğitim sistemi de Köy Enstitülerinden örnek alınarak hayata geçirildi

22-01-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş