Arama sonuçları

Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama geliyor

Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye genelinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tespiti için il bazlı tarama başlatarak ihtiyaç haritaları oluşturacak. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin, eğitim hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin (RAM) işleyişine ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tespitiyle ilgili çok sayıda yeni çalışma hayata geçirilecek. Hürriyet'in haberine göre, bu kapsamda, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için Türkiye genelinde il bazlı tarama yapılacak ve sonuçları içeren ihtiyaç haritaları oluşturulacak.

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yapacağı ortak çalışmayla birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki gelişimsel değerlendirme ve taramalar, zorunlu hale getirilecek. Böylelikle özel eğitime ihtiyacı bulunan çocukların erken yaşlarda saptanması ve küçük yaşlardan itibaren doğru bir şekilde yönlendirilebilmeleri sağlanacak. Ayrıca tıbbi tanı alma sürecinde ortaya çıkabilecek farklılıkları engellemek için hizmet standartları da belirlenecek.

ÖZEL EĞİTİMDE MOBİL PLATFORMLAR KURULACAK

Bakanlık tarafından özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması amacıyla mobil platformlar kurulacak. Aileler, bu mobil platformlar üzerinden çocuklarının bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda alması gereken eğitimle ilgili doğru bilgilere erişebilecek. Özel eğitim konusunda il milli eğitim müdürlükleri ile yerel yönetimler bir araya getirilerek belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler de masaya yatırılacak.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI YENİLENECEK

MEB, 2020'de çocukların öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programları, materyallerin zenginleştirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye yönelik yeni düzenlemeleri de başlatacak. Bakanlık, özel eğitim programlarını güncelleyerek görsel ve yazılı dijital materyaller hazırlayacak, öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler düzenleyecek.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLECEK

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının arttırılabilmesi için ‘rehberlik ve danışmanlık sistemi’ güçlendirilecek. Bu kapsamda, RAM'ların yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecek. RAM'larda yürütülen çalışmalarla görev yapan personelin iş ve işlemleriyle ilgili mevzuat çalışmaları yapılacak. Ayrıca sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençlerle ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

06-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş