Arama sonuçları

Özel sektör okul açmaya teşvik edilecek

Özel sektör okul açmaya teşvik edilecek

Eğitim alanında izlenecek politika ve tedbirlere de yer verilen “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”, Türkiye’deki eğitim sisteminin can yakan sorunlarının 2020 yılında da devam edeceğini ortaya koydu. BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, vaatlere karşın bir türlü çözülemeyen ikili eğitimin, ‘Çözüm bekleyen sorun’ olarak kaydedildiği programda, özel sektörün eğitimdeki etkisinin artırılacağı, eğitim programlarının özel sektörle işbirliği içinde kurgulanacağı ve özel sektörün okul açmaya teşvik edileceği bildirildi.

‘SEKTÖRE GÖRE’ MÜFREDAT

Din öğretimi ile birlikte en çok kaynak aktarılan mesleki eğitime, “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda da geniş yer ayrıldı. Programda, mesleki ve teknik eğitimdeki niteliğin artırılması için özel sektörle protokoller imzalandığı belirtilerek, “Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda müfredat güncellenmesi çalışmalarına devam edilecektir” denildi. Velilerin ve öğrencilerin tüm teşviklere karşın meslek liselerini tercih etmemesi de iktidarı harekete geçirdi. Meslek liselerinin toplumdaki algısının güçlendirilmesi amacıyla TRT ortaklığı ile spot filmler ve görseller hazırlanması kararlaştırıldı. Mesleki eğitimde özel sektörle yapılan protokol sayısının artırılacağı da rapora kaydedildi.

Eğitimde özele sektöre verilen ağırlık, program ile bir kez daha gözler önüne serildi. Programa göre, özel sektörün okul açmasına yönelik teşvikleri 2020 yılında artırmaya hazırlanan iktidar, özel teknik okullardan mezun olan öğrencilere de istihdamda öncelik sağladı. MEB ve “İlgili meslek kuruluşları” ortaklığı ile yürütülecek çalışmalar kapsamında, “Özel teknik liselerden mezun olan öğrencilerin OSB’lerde istihdamına öncelik verileceği” ifade edildi.

Programda, ikili eğitimde okuyan öğrencilerin oranları da paylaşıldı. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “2018 yılında sonlandıracağız” dediği ikili eğitimde okuyan çocuk sayısı daha da arttı. İkili eğitimdeki ilkokul öğrencilerinin oranı yüzde 37,8, ortaokul öğrencilerinin oranı yüzde 29,9, ortaöğretim öğrencilerinin oranı ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. İkili eğitim sorunun çözümüne ilişkin atılacak adımlara ilişkin detaylara yer verilmezken “Fırsat eşitliği bağlamında tekli eğitime geçiş çalışmaları devam etmektedir” ifadelerin kullanıldı. 2020 yılı sonuna kadar tekli eğitimde okuyan öğrencilerin oranına yönelik hedefler, ilkokulda yüzde 75, ortaokulda yüzde 73, lisede ise yüzde 96 olarak açıklandı.

KADIN ÜNİVERSİTELERİ ISRARI SÜRÜYOR

Hükümetin 11’inci Kalkınma Planı’nda yer verilen ve “Kadınları ayrıştırır” gerekçesi ile eleştirilen, “Kadın Üniversitesi” projesi, Cumhurbaşkanlığı planına da hedef olarak yazıldı. Programa göre, “Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği üniversiteler” kurulacak. 2020 yılında, kurulacak kadın üniversitelerinin akademik birimlerinin oluşturulması için çalışmalara başlanacak.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME MODELİ

Eğitim sisteminin öğrenciler üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla merkezi sınavlarda düzenleme yapılacak. Öncelikli olarak, kademeler arası geçişte sınava duyulan ihtiyacın azaltılması için çalışmalar yürütülecek, ardından ise sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.
Başarısızlığı veriler ile tescillenen FATİH Projesi’nde ısrarcı olunacak. 2020 yılı içinde 800 okula proje kapsamında etkileşimli tahta kurulacak.

Öğrenci devamsızlığının azaltılması için “Eylem Planı” oluşturulacak. Eylem Planı’nda devamsız öğrenci velisine de yaptırım öngören uygulamalar yerleştirilecek.

2020’de, “Yükseköğretim sisteminin rekabet gücünün artırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacının sürmesi”nden hareketle çeşitli çalışmalar yapılacak.

Okul yöneticilerinin büyük bölümünün iktidara yakın Eğitim Bir Sen’den seçildiği Türkiye’de, okul yöneticilerinin liyakat ile belirlenmesi için yeni bir yönetici belirleme sistemi oluşturulacak.

06-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş