Arama sonuçları

2024 LGS: Eğitimciler örnek soruları nasıl değerlendirdi?

2024 LGS: Eğitimciler örnek soruları nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Haziran’da gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için ilk örnek sorularıyayımladı. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Peki eğitimciler yayımlanan bu soruları nasıl değerlendirdi? Yeni nesil soruların azalması ne ifade ediyor?

KORAY VAROL OKULLARI EĞİTİMCİLERİ 

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

Türkçe Bölüm Başkanı Gamze Ay: 1.soru okuduğunu anlamaya dayalı bir yardımcı düşünce sorusudur. Metnin madde madde verilmesi öğrencinin daha kolay anlamasını ve seçeneklerde cevaplarla kolaylıkla karşılaştırmasını sağlamıştır. Metinle ilgili soruları cevaplar kazanımına uygundur.

2.soru sözün cümle içerisinde kazandığı anlamı sorgulayan, mecazı anlamaya dayalı bir sözcükte anlam sorusudur. Bağlamdan yararlanarak bilmediği sözcük ve söz gruplarının anlamını tahmin etme kazanımına uygundur.

3.soru yardımcı düşünce sorusudur. Seçeneklerdeki soruların cevaplarının metinde arandığı okuduğunu anlamaya dayalı bir paragraf sorusudur. Metinle ilgili soruları cevaplar kazanımına uygundur.

4.soru öğrencilerin mantık yürütme muhakeme güçlerini ölçen birden fazla bilinmezin bulunmasına dayalı bir sorudur. Yeterince mantık sorusu çözen öğrenciler için kasım ayında rahatça çözebilecekleri bir soru. Verilen bilgileri yorumlama ve bunlardan çıkarım yapma kazanımına uygundur.

5.soru bir yardımcı düşünce sorusudur. Metinle ilgili soruları cevaplar kazanımına uygundur.

6.soru bir yardımcı düşünce sorusudur. Metin uzun olmasına rağmen metnin maddeler halinde verilmesi ve görselle desteklenmesi öğrencinin sorunun cevabına ulaşmasına yardımcı oluyor. 

7.soru metin türlerini ayırt eder kazanımına uygundur.

8.soru okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler kazanımına uygundur.

9.soru fiilimsilerin cümle içerisindeki görevlerini kavrar kazanımına uygundur.

10.soru bir noktalama sorusudur. Metin içindeki kullanılan virgüllerin görevlerinin seçeneklerde bulunmasına dayalıdır. 

TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLARA DİKKAT

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Eda Keskin:

1-Temel kavramları pekiştiren bu soruda detay bilgiden ziyade ekonomi,siyaset ve toplum kavramlarının pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Mustafa Kemal’ in askerlik hayatı ve kişilik özellikleri kazanımına uygundur.

2-İkinci ünitenin önemli başlıklarını içeren ve bilgi gerektiren bu soru Milli mücadele’nin hazırlık dönemini kazanımını pekiştirir.

3-Yorum ve bilgi gücünü pekiştiren bu soru Tekalif-İ Milliye kazanımını pekiştirir.

4-Bilgiyi ölçen şekilde hazırlanan bu soru öğrencinin siyasi alanda meydana gelen gelişmeler konusunda bilgisini ölçecektir.

5-Atatürk dönemi Türk dış politikası kazanıma uygun, yorum yapma ve çıkarımda bulunmayı gerektirir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAZANIMLARDAN FARKLI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zeki Aşansu: Sorular orta düzeyde ve beklenen şekilde sorular. Geçtiğimiz senelerde gelinen aya göre kazanıma uygun sorular gelirdi ancak bu kez öyle olmadığını görüyoruz.

1.Soru : 3. Ünite ile ilgili bir soru

2.Soru : 2. Ünite ile ilgili bir soru 

3.Soru : 2. Ünite ile ilgili bir soru 

4.Soru : 4. Ünite ile ilgili bir soru 

5.Soru : 5. Ünite ile ilgili bir soru 

İNGİLİZCE:  OKUDUĞUNU ANLAMA

İngilizce öğretmeni Ayça Başeğmez: Sorularda okuğunu anlama önemli. 

1. Bu soruda insanların kişilik özellikleri ile ilgili bir şiir verilmiştir. Kişilik özellikleri ve onlarla ilgili sıfatlar sınanmaktadır.

2. Bu soruda okçuluk sporunun başarılı isimlerinden biri ile ilgili bir metin verilip kişinin günlük rutininden örnekler verilmiş ve cevabı olmayan sorunun seçilmesi istenmiştir. Okuduğunu anlama sınanmaktadır.

3. Bu soru kişisel tercihlerle ilgili bir sorudur. Verilen bilgiye göre yapılan teklife cevap istenmektedir. Bulunulan öneriyi kabul veya red etme sınanmaktadır.

4. Bu soruda sıradışı sporlarla ilgili kişilerin tercihlerinden bahsedilmektedir. Tercihlere göre hangi sporun seçilebileceği sınanmaktadır.

5. Soruda turistik aktivitelerle ilgili geçmiş zamanda yazılmış bir metin verilmiş ve hangi konuda bilgi olmadığı sorulmuştur. Okuduğunu anlama sınanmaktadır.

MATEMATİK: YENİ NESİL SORU SAYISINDA AZALMA

Matematik Bölüm Başkanı Necdet İpek: Genel olarak sorulara baktığımız zaman geçen seneye göre göze çarpan ilk fark, soruların sene içerisinde işlenecek olan tüm konulardan gelmiş olması diyebiliriz. Bir de geçen seneden sıkça alışık olduğumuz yeni nesil tarz soru sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayında yayınlanan soruların ardından, sene içerisinde tekrar yayınlanacak olan örnek soruları dikkatle takip etmekte fayda olduğunu söylemek gerekir. 

  1. Soru : Çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili güzel bir soru. Yeni nesil, uzun ve tablo içeren bir soru. 

 

  1. Soru: 2. Soru üslü ifadelerde temel işlemler ile ilgili kazanımları içeren bir soru. 

 

  1. Soru: Verilen kareköklü ifadenin hangi 2 tam sayı arasında olduğunu soran bir temel kazanım sorusu .

 

  1. Soru : Veri analizi ile ilgili bir soru. Hem daire hem sütun grafiği verilmiş ve iki grafik arasında geçiş yapılması gerekiyor. Temel kazanımları içeren ve yeni nesil soru tarzına uygun bir soru diyebiliriz. 

 

  1. Soru: Olasılık ile ilgili kazanımları içeren bir soru. ‘İmkansız olay’ ve ‘kesin olay’ kazanımlarını da içeren güzel bir soru.

 

  1. Soru : Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusu ile ilgili ‘tam kare özdeşliği’ kazanımı ile ilgili bir soru. Özdeşliği doğru bir şekilde açtıktan sonra A ve B bilinmeyenlerini eşleştirip çözebileceğimiz temel kazanımlara yönelik bir soru.

 

  1. Soru : Doğrusal denklemler konusu ile ilgili güzel bir eğim sorusu. 

 

  1. Soru : Üçgenler konusu ile ilgili bir ‘üçgen eşitsizliği’ sorusu. Üçgenin köşelerine dairelerin merkezlerini denk getirip üçgen eşitsizliği ilişkisini kurmamızı isteyen bir soru. 

 

  1. Soru: Eşlik ve Benzerlik konusu ile ilgili bir soru, 2 eş üçgen verilip diğer üçgenler ile bağlantılarının kurulması istenmiş. 

 

 

  1. Soru: Son sorumuz geometrik cisimler konusu ile ilgili bir silindir sorusu. Açınımı verilen bir silindirinin hacminin en çok kaç olabileceği sorulmuş. Burada birden fazla seçenek olduğu için denemek gerekiyor. Yarıçap ve yüksekliğin hacme etkisi üzerinde durulmuş olan güzel bir soru.

 

FEN VE TEKNOLOJİ: DİKKAT İSTEYEN SORULAR

Fen ve Teknoloji Bölüm Başkanı Tuğba Ay: 1. Soru: 1. Üniteye ait mevsimler ve iklim konusunun kazanımına ait bir sorudur. Soru içinde mevsimlerin oluşumuna dair bir bölgeye güneşten gelen açı, enerji, gölge boyu ve gece gündüz süresi arasındaki farkların incelenmesine yönelik tüm nicelikler sorgulanmıştır. 

2. Soru: DNA ve genetik kod ünitesinin kalıtım konusuna ait tek karakter çaprazlama sorusudur. Soru içinde kesinlik ifadesine dikkat edilmesi oluşacak olasılıkların her durumunu göz önünde bulundurmalarını sağlanması amaçlanmıştır. Baskın ve çekinik genlerin genotip ve fenotip durumları incelenmiştir. 

3. Soru: DNA ve genetik kod ünitesinin mutasyon modifikasyon konusuna ait bir sorudur. Soruda mutasyon ve modifikasyon özelliklerini öğrencinin bilmesi beklenerek karşılaştırma yapmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

4. Soru: 3. Ünitenin konusu olan katı basıncının yüzey alanına bağlı olan ilişkisi görsel ile desteklenerek öğrencilerin yüzey alanları tespit ederek sonuca ulaşması istenilen bir sorudur. 

5. Soru: 4. Ünite olan madde ve özelliklerine ait periyodik tablo sorusudur. Elementlerin özelliklerine göre sınıflandırılması ve periyodik tablodaki bulunduğu yer sorgulanmıştır. Soruda verilen kesinlik ifadesi olabilecek tüm ihtimalleri dikkate almalarının sağlanması amaçlanmıştır. 

6. Soru : 4. Ünite olan madde ve özelliklerine ait ısı ve sıcaklık sorusudur. Soruda ısı Alışveriş Sonucunda denge sıcaklığının grafikte gösterilebilmesi amaçlanmıştır. Soruda hal değişim sırasında sıcaklığın sabit kaldığı bilgisi irdelenmiştir. 

7.soru : 5. Ünite basit makinelere ait bir makara sorusudur. Hareketli makaraların kuvvetten kazanç sağlayıp yoldan kayıp verdiği, sabit makaraların yalnızca kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağladığı bilgisi kesinlik ifadesi içerisinde sorgulanmıştır. 

8. Soru: 6. Ünite canlılar ve enerji ünitesinin besin zincirinde enerji akışı ait bir sorudur. Besin zincirlerinde canlı sayısı dikkate arınarak enerji piramidi oluşturması amaçlanmış ve yorum yapılması istenmiştir. 

9. Soru: 7. Ünite yaşamımızda elektrik ünitesinde elektriklenme çeşitleri günlük hayattan bir olay ile analiz edilip yorum yapılması beklenmiştir. 

10. Soru: 7. Ünite yaşamımızda elektrik ünitesinde elektrik enerjisinin dönüşümüne ait bir sorudur. Yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi ile ilgili bilgiler poster şeklinde verilmiş öğrencinin küresel ısınma dahil konu ile ilgili çıkarım yapması beklenmiştir.

UĞUR OKULLARI ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE: AĞIRLIK ANLAM BİLGİSİ SORULARINDA

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: Kasım ayı Türkçe örnek soruları, 1. Çeyrek Türkçe müfredatı konularını kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak anlam bilgisine ait sorulara yer verilmiştir. Sorular orta ve kolay düzeyde hazırlanmıştır.  Sorular klasik tarzda olup bilgiyi ölçen kazanım sorularına da yer verilmiştir. Görseli olan sorularda görsel metni tamamlayıcı unsur olarak ele alınmış ve görsel üzerinden soru sorgulanmamıştır. Sorular kısa ve orta uzunluktadır. Aynı metne bağlı bağlantılı sorular (7 ve 8. sorular) sorulmuştur. Sözel mantık yorumlama sorusuna yer verilmiştir. Dikkati ölçen sorulara daha sınırlı sayıda yer verilmiştir. Metin sorularında günlük hayata ilişkin içeriklere yer verilmiştir.

MATEMATİK: TEMEL BECERİLER SORGULANIYOR

Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar: Matematik dersinde yayımlanan sorular, 8.sınıf matematik yıllık planının tamamını kapsayacak şekilde yayımlanmıştır. Yıllık plana göre Haziran ayında işlenmesi planlanan geometrik cisimlerin hacimleri konusundan dahi soru sorulmuştur. Sorulan sorularda, yayımlanan örnek yazılı sorularında olduğu gibi “basit bilişsel düzey” ve “karmaşık bilişsel düzey” ayrımı dikkat çekmektedir. Alışılan uzun soru köklerinin bulunduğu, çıkarım yaparken zorlanılan beceri temelli soruların aksine bu sorular kısa, öz ve temel işlem becerileri beklentilerinde yoğunlaşmıştır. Çıkarım, yorum yapmayı gerektirecek karmaşık bilişsel sorular diyebileceğimiz sorular ise kazanım üzerine emek vermiş, pekiştirme çalışmalarını planlı olarak yapan ve kazanıma temel anlamda erişmeye çalışmış

öğrencilerin soruya dair yorumlara, çıkarımlara rahatça ulaşabileceği sorulardır. Sorularda bilgiyi farklı yöntemlerde de kullanarak doğru sonuca ulaşmanın mümkün olduğu alt yapı oluşturulmuştur. Yine bu noktada da öğrencilerin yorum yetenekleri ayırt edici olacaktır. Matematik sorularının yaşantısal bağlantılarının kurulması amacı ise daha sade olarak ele alınmıştır. Özetle; bilgiyi kullanma ve yorumlamada sadelikle birlikte işlem becerilerinin de oldukça önemli olduğu, zorluk dereceleri açısından daha ılımlı sorular yayımlanmıştır.

FEN BİLİMLERİ: KAZANIM ODAKLI SORULAR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat: Kasım ayı örnek soruları 8.sınıf konularına ve kazanımların uygundur. Yayınlanan bu soruların tüm üniteleri kapsadığını görmekteyiz. Örnek sorular görsellerle desteklenmiştir. Sorulardan bazılarının kazanım odaklı olduğunu, bazılarının ise verilen görseli yorumlama üzerine kurgulandığını söyleyebiliriz. Sorular; bilgiyi kullanma, verileri ve grafikleri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve analitik düşünme yeteneği gibi becerileri ölçmektedir. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir. Örneğin; 10. soruda hazırlanan posterde günlük yaşamda karşılaştığımız rüzgâr türbini ve rüzgâr ağaçları görselinin incelenmesi istenmiştir. Yine 4. soruda kâğıt katlama sanatı ile ilgili görsel verilmiş olup yapılan aşamaların basınca etkilerini öğrencilerin zihinlerinde canlandırmaları ve doğru sonuca ulaşmaları istenmiştir. Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeydedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: BİLGİ ÖLÇEN SORULAR

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya: MEB tarafından yayımlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek soruları incelendiğinde; sorular sınav müfredatını oluşturan Bir Kahraman Doğuyor (1. Ünite), Milli Uyanış:Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar (2. Ünite), Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! (3. Ünite), Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye (4. Ünite) ve Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (6.Ünite) konularından oluşmaktadır. Geçen yıllarda hazırlanan örnek sorular ile karşılaştırıldığında bu yıl verilen örnek sorularda henüz işlenmemiş konular olmasına rağmen bütün ünitelere yer verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.  Paragraflarda alıntı metne yer verildiği görülmektedir.  Genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik paragraflardan oluşmaktadır. Öğrencinin var olan bilgisini ölçmeyi sağlayan sorular vardır. Sorularda kavramlara da yer verilmiştir.

İNGİLİZCE: OLUMSUZ SORU KÖKLERİNE DİKKAT

İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem: Kasım ayı örnek sorularında İngilizcede ünite 1, 2, 6 ve 7’den örnek sorular bulunmaktadır. Toplamda 2 adet olumlu ve 3 adet olumsuz soru köküne ait soru bulunmaktadır. Kelime sorusunda çıkarım yapılarak ve okuduğunu anlayarak cevap bulunabilir. Bir adet diyalog tamamlama sorusuna yer verilmiştir. Bu soru diyalog içerisinde verilen bilgiler ve yanındaki tablodaki bilgilere dikkat ederek çözebileceğimiz iki aşamalı bir sorudur. Grafik yorumlama sorusuna yer verilmemiştir. Bazı sorularda üst bilgi ve alt bilginin harmanlanarak çıkarım yapılması istenmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BECERİ TEMELLİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın

MEB'in 8. sınıflar için yayınlamış olduğu örnek soru kitapçığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 5 adet soru bulunmaktadır. Yayınlanan sorulara baktığımızda Kasım ayına özel bir konu sınırlamasının olmadığını, konu olarak sınav müfredatını komple kapladığını görmekteyiz. Beceri temelli sorular sorularak öğrencilerin akıl yürütmesi ve bilişsel yeteneklerini ön plana çıkarması istenmiştir.

25-11-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş