Arama sonuçları

2024 TYT: Eğitimciler TYT sorularını nasıl değerlendirdi?

2024 TYT: Eğitimciler TYT sorularını nasıl değerlendirdi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS)  ilk oturumu olan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Sorular zor muydu? Öğrenciler süre sorunu yaşadı mı?

TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Temel Matematik Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler Testi’nde 20 (5, tarih, 5 coğrafya, 5 Felsefe ve 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/veya ilave Felsefe soruları) ve Fen Bilimleri Testi’nde 20 (7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji) olmak üzere toplam 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi.

EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Peki sınav sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

UĞUR OKULLARI VE UĞUR KURS LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI 

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi:

“Matematik, geçmiş yıllarda çıkmış sorulara benzer formatta olup ancak öğrenciden soruyu doğru okuyup yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gidilmesi istenmiştir. Sorular anlaşılabilir ve net bir dille hazırlanmıştır. 

Geometride günlük hayatla ilişkilendirilmiş,modelleyerek geometriksel düşünmenin ön plana çıkarılmış olduğu sorular yer almıştır. Matematik ve geometri testinde geçen yıla göre daha kolay seviyede sorular sorulmuştur. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir.

Türkçede yedi dil bilgisi sorusu sorulmuş geri kalan sorularda ise paragraf yorumlama, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu belirtilmiştir.

Sosyal Bilimlerde zorluk düzeyi orta seviyede olan, bilgiyi ölçen ve paragrafı yorumlayan sorular sorulmuştur.

Tarih sorularının genel olarak  dönem bilgisi ,kronoloji bilgisi sorgulama ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür.  

Coğrafya açısından müfredat ile örtüşen bütün ünitelerin irdelendiği bir sınav olmuştur. Grafik ve harita okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Geçen yıllara göre biraz zor bir sınavdır. 

Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları genel olarak temel bilgilerin ve yorumlama becerisinin sorgulandığı, dini terim ve kavramların yer aldığı sorulardan oluşmaktadır.

Fen Bilimleri bölümünde, temel bilgiler sorgulanmıştır. Fizik soruları, matematiksel işlemler içermeyen, okuduğunu anlama, grafik okuma ve yorumlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca, geçen yıllara kıyasla bu yılki sınav sorularının zorluk seviyesinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Biyoloji soruları, kolay ve temel bilgi düzeyinde, doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanmış sorulardır.  Kimya, açık ve temel kazanımlar ile kavramlar üzerine hazırlanmış, çok zorlamayan sorulardan oluşmaktadır.  

TYT’de doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme , bilgiyi doğru ve yerinde kullanabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.”

TEMEL MATEMATİK: DAHA KOLAY SINAV

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel: Sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre, 2024 TYT matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9 ve 10. sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavda önceki yıllarda çıkmış sorulara benzeyen ancak uğraştırıcı olmayan, güncel sorularda bile hikaye net bir şekilde anlaşılıp direkt çözüme başlanabilecek daha kolay matematik sorularından oluştuğu belirtilmiştir. Matematik soruları; okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak ifade edip işlem yapabilme yeteneğini ölçmeye yöneliktir.

Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış olup hikayeleştirilmiş sorular da bulunmaktadır. Soruların zorluk derecesi orta seviyeli olmakla beraber geçen seneden daha kolay olduğu belirtilmiştir.

Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir. 

TÜRKÇE: SEÇENEKLER BİRBİRİNE YAKIN

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: 2024 TYT Türkçe testi ile ilgili sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre, sınav MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavın geçmiş yıllardaki sınavlarla benzerlik gösteren soru dağılımıyla oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

Sınavda 7 tane dil bilgisi, 4 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 26 paragraf soru sorulmuştur. Sınavın genel anlamıyla dilinin açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. Paragrafların sahip olduğu sözcük sayısının makul tutulduğu bu nedenle de paragrafların orta uzunlukta metinlerden oluştuğu söylenebilir. Paragraf sorularında günümüzde popüler olan yapay zeka ile ilgili de bir metne yer verilerek sınavın güncelliğine katkıda bulunulmuştur. TYT Türkçe sorularının geçmiş yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarımlarda bulunma esası üzerine oluşturulduğu görülmüştür. Birkaç paragraf sorusunda ise seçeneklerin birbirlerine yakın olduğu, çeldiricinin kuvvetli olduğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardandır.

FİZİK: GEÇEN SENEYE GÖRE ZOR

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay: TYT Fizik sınavının 9 ve 10. sınıf müfredatını kapsadığı belirlenmiştir. Sınavda toplamda 10 ünite üzerinden sorulan 7 fizik sorusunun 3'ü 9. sınıf, 4'ü ise 10. sınıf konularından geldiği belirtilmiştir. Bu dağılım, sınavın beklenen şekilde ve müfredat dahilinde hazırlandığını göstermektedir. 2018 Fizik Eğitim Programı kapsamında geçmiş yıllardaki TYT Fizik sınavlarını incelediğimizde sorularda temel bilgiler ve günlük hayatta karşılaşılan olayların vurgulandığı görülmüştür. Bu yılki sınavda da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrencilerden, fizik ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri anlamaları, basit problemleri çözmeleri ve günlük hayatta karşılaştıkları olayları yorumlayabilmeleri beklenmiştir. Optik ile elektrik akımı sorularının birden çok kazanımı irdelemesi ve sürtünme kuvveti sorusunda statik sürtünme katsayılarının verilmesi çeldiricileri güçlendirmiş ve sınavın zorluk düzeyini geçtiğimiz yıl yapılan sınava göre artırdığı görülmüştür. Sınav, grafik okuma ve temel fizik formüllerini uygulama gibi becerileri de ölçmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin fiziksel olayları analiz etme ve gözlem yapma yeteneklerini kullanmaları istenmiştir.

Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, sınavın zorluk seviyesinin orta-zor düzeyde olduğu ve fizik konularına yönelik bilgi ve becerilerini doğru bir şekilde geliştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu söylenebilir.

KİMYA: TEMEL BİLGİLERİ İSTEDİ

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil: Kimya testi soruları son yıllardaki sınavlara benzer şekilde hazırlanmış olup öğrencileri çok zorlamayacak düzeydedir. Soruların açık ve temel kazanımlar ile kavramlar üzerine hazırlandığını görmekteyiz. Müfredata tamamen uygun, her üniteden 1 tane olmak üzere 9. sınıftan 4, 10. sınıftan 3 soru sorulmuştur. Temel kimya bilgisine sahip, iyi yorum yapan, kimya eğitimini iyi almış öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünüyoruz. Sınavdaki sorulardan biri laboratuvar malzemelerinin kullanımı ile ilgili olduğundan laboratuvar çalışmalarını öne çıkaran okul öğrencilerinin bu soruyu cevaplaması daha kolay olacaktır.

BİYOLOJİ: KOLAY BİR SINAV

Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç: 2024 TYT Biyoloji testinde, 9 ve 10. sınıf kazanımları sorgulanmıştır. Her iki kademeden eşit sayıda soruya yer verilmiştir. TYT kapsamında yer alan toplam altı üniteden her birine değinilmiştir. Soruların, beklenen ÖSYM formatında ve müfredat kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Testin zorluk derecesi kolay olarak ifade edilebilir. Soruların genel olarak  yorumlama becerisi yerine geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgi ağırlıklı olduğu, temel kazanımlar ve kavramlar üzerinden hazırlandığı söylenebilir

COĞRAFYA: HARİTA VE GRAFİK OKURYAZARLIĞI

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler:TYT Coğrafya dersi açısından müfredat ile örtüşen, bütün ünitelerin irdelendiği bir sınav olmuştur. Harita ve grafik okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Bazı soruların öğrencileri zorlayacağı söylenebilir. Geçen yıllara kıyasla çeldiriciler artmış, sınavın zorluk düzeyi biraz yükseltilmiştir. Sınavda 3 adet 10.sınıf, 2 adet 9.sınıf müfredatından soruya yer verilmiştir.

TARİH: ÇELDİRİCİLER GÜÇLÜ

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün: TYT Tarih dersi sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden gelen sorular açık, net ve anlaşılırdır. “Tarih sorularının genel olarak  dönem bilgisi sorgulama, kronoloji bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. İki soru bilgiye dayalı ve ayırt ediciliği yüksek şekilde hazırlanmıştır. Soruların çeldiricilerinin güçlü olduğu orta zorlukta bir sınav şeklinde yorumlanabilir.

FELSEFE: BİLGİ VE KAVRAMLAR

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: TYT Felsefe soruları, 10. ve 11. sınıf MEB Felsefe dersinin kazanımlarına uygundur. Felsefi metin analizine ve gündelik hayattan örneklere dayanarak felsefi bilgi ve kavramların sorgulandığı görülmektedir. Sadece okuduğunu anlama ve yorum gücünü değil, temel bilgileri gerektiren orta düzeyde zor sorulardan oluşmaktadır. Soruların dilinin açık ve net olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA BECERİSİ  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın: Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu kazanımlara uygun sorulara yer verildiği görülmüştür. Genel olarak yorumlama becerisinin sorgulandığı sınavda bilgiyi yorumlama ve çıkarımda bulunmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Bazı sorularda, ünitelerde yer alan dini terim ve kavramlara yer verilmiştir.  Yer verilen sorular kolay ve orta zorluk derecesinde olup önceki yıllarda sorulan sorularla benzerlik göstermektedir.       

DOĞA KOLEJİ LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT ile ilgili genel değerlendirmede bulundu. Soruların temel kazanımlardan oluştuğunu, sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu ve her branşta ayırt edici soruların yer aldığı; özellikle sosyal bilimler testindeki soruların geçen yıllara göre çeldiricilerinin yüksek olduğunu, düzenli ve programlı çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. Soruların branşlarda farklılık göstererek eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, okuduğunu anlama, yorumlama gibi becerileri ölçtüğünü dile getirdi. Süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu belirtildi. 

TÜRKÇE: SORULAR KISA AMA 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan: 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT’ de Türkçe sorularını değerlendirdiğimizde anlam soruları son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi oldu. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti. ÖSYM’ nin geçen senelerdeki sınavda uyguladığı gibi bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısı geçen senede olduğu gibi artış görülmüştür. 

Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı. Bir önceki yıla göre Türkçe sorularının daha kolay olduğu öngörülmüştür.

TARİH: OKUDUĞUNU ANLAMA BECERiSi 

Tarih Bölüm Başkanı Emel Abay Kaya: Bu yılki tarih soruları, %20 9. sınıf, %20 10. sınıf, %20 11. sınıf, %40 12. sınıf müfredat konularından geldi. 2022 TYT sınavında 11. sınıf müfredatından, 2023 TYT sınavında ise 10. sınıf müfredatından hiç soru sorulmamıştı. Ancak 2024 TYT sınavında 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarının hepsinden soru geldi. Bu yılki sınavda öne çıkan önemli husus, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin belirleyici rolü oldu. Soruların 3'ü doğrudan bu beceriyi ölçerken 2 soru tarih bilgi sorularıydı ve öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemede etkili oldu. Saltanatın kaldırılması ile ilgili soru, öğrencilerin kronoloji bilgisini kullanmalarını gerektiriyordu.

Soruların 4'ünde ön bilgi paragrafları yer alırken Harzemşahlar ile ilgili 1 soru doğrudan bilgi sorusu olarak soruldu. Genel olarak bu yılki TYT tarih soruları orta zorluk seviyesinde olup 3 yorum sorusu kolaya yakın zorlukta değerlendirildi. Sonuç olarak 2024 TYT tarih soruları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini etkin bir şekilde ölçmüş ve genel zorluk seviyesi açısından dengeli bir sınav olmuştur.

COĞRAFYA: HARİTA OKUMA VE GRAFİK

Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu: 2024 Temel Yeterlilik Testinin (TYT) coğrafya bölümünde öğrenciler, harita okuma ve grafik yorumlama okuryazarlığının ön planda olduğu sorularla karşılaştılar. TYT coğrafya sorularının Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğu belirtildi. Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatından önemli konuları kapsıyordu.

Özellikle Türkiye'deki bitki türlerinin coğrafi dağılımı ve afet türlerinin yerel etkilerini ele alan sorular, birçok öğrencinin zorlandığı alanlar olarak öne çıktı. Bu sorular, yalnızca öğrencilerin ezber bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda bu bilgileri analitik bir perspektif ile yorumlama ve uygulama yeteneklerini de kullanmalarını gerektirdi. Soruların, güçlü çeldiriciler içerdiği ve bu nedenle öğrencilerin doğru cevaba ulaşabilmek için dikkatli bir analiz yapmalarının gerektiği ifade edildi.

FELSEFE: AYIRT EDİCİ SORULAR

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: 2024 TYT felsefe sorularında bilgi, bilim, ahlak ve din felsefesinden sorular çıktı. Sorularda doğrudan bilgi istenmemiş ancak farklı filozoflarla ilgili bilgi verdikten sonra diğerlerinden farklı olan sorulmuş. Öğrenciler, paragrafların uzun ve anlaşılmasının zor olduğunu söylediler. Bu verilere dayanarak TYT’ deki felsefe soruları, zor paragraf sorularından oluşmuş, yorum ve analiz gerektiren sorulardı şeklinde yorumlanabilir. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM VE ANALİZ ÖN PLANDAYDI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullan Albayrak: 2024 YKS ilk oturum (TYT) sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgiyle birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz.

Mevlâna’nın öğütlerinden hareketle ahlaki davranışların sorgulanması, Hz. Muhammed'in çağrısının ağırlıklı olarak gençler tarafından karşılık bulmasından hareketle anne ve babaya saygının öneminin anlatıldığı sorularla öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. TYY sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir.

MATEMATİK: TEMEL KAZANIMLARA HAKİM OLAN

Matematik Bölüm Başkanı Hülya Eraslan: TYT 2024 matematik soruları temel kazanımları içeren, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. ÖSYM’nin önceki yıllarda sorduğu sorulara göre bu seneki soruların daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Problem sorularının hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneğini değerlendiren, çözümleri kısa olan sorular olduğu iletilmiştir. Geometri sorularının da geçmiş yıllara göre daha kolay olduğu fakat matematiğe göre daha seçici olduğu söylenmiştir.

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınavda geçen yıla nazaran daha az sayıda uzun yeni nesil tip soruların bulunduğu, yeni farklı tipte soru olmadığı, matematik sorularının uyguladığımız deneme sınavlarına ve MEB tekrar testlerine benzediği söylenmiştir.

FİZİK: DENEY VE BİLİMSEL ÇALIŞMA

Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan: Bugün gerçekleşen TYT sınavında fizik soruları, gerçek hayatla bağlantı kurulmuş deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran bağlamsal sorulardan oluşuyordu.  Son yıllarda yapılan sınav soruları dikkate alındığında MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzının bu yıl da aynen devam ettiği görüldü. 

 Fizik sorularının 9. sınıf “kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri” ünitelerinden; 10. sınıf “Optik, elektrik, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar” ünitelerinden tercih edilmiştir. Çıkan sorulardan 10. sınıf optik ve dalgalar ünitelerinden sorulan sorularının ayırt edici olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 

KİMYA: LABORATUVAR PRATİĞİ ÖNEM KAZANDI

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredat kapsamından gelmiştir. Mol kavramı, asitler bazlar tuzlar, kütlece yüzde derişim, maddenin halleri, laboratuvar malzemeleri, kimyasal türler arası etkileşimler konularından sorular bu sınavda yer almıştır. Laboratuvar malzemeleri sorusu dışında geçtiğimiz yıllardaki sınavların zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir. Laboratuvar malzemeleriyle ilgili sorunun sorulma şekline bakıldığında, Doğa Kolejinde sıkça laboratuvar çalışmaları yapmış öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir soru olduğu ve bu sorunun kimyada ayırt edici soru olacağı görülmüştür.

2024 YKS 1.oturumda kimyanın temel kazanımları test edilmiştir. Öğrencilerin kimya okuryazarlığı, temel kavramları bilme ve yorumlama, temel kimya hesaplamaları yapma gibi becerileri ölçülmüştür. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler, temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır. 

BİYOLOJİ: AYIRT EDİCİ SORULAR

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: 2024 YKS’ nin 1. oturumu olan TYT ‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalı olduğu gözlemlenmiştir. 

 Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. Sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir. 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE: PARAGRAF SORULARI BELİRLEYİCİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş: TYT Türkçe testinde geçen yıl olduğu gibi 7 dil bilgisi sorusu sorulmuştur. Dil bilgisinde 2 yazım, 2 noktalama, 1 öge, 1 tamlama ve 1 yüklemin türü sorusu gelmiştir. Bu başlıklar Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ortaöğretim Programlarının kazanımlarıyla örtüşmektedir. Sorulardaki çeldiriciler öğrencileri zorlamayacak nitelikte hazırlanmıştır. Anlam ve paragraf sorularında ise farklı bir soru tarzı olmamakla birlikte metinler genellikle günlük hayat, edebiyat ve teknoloji ile ilgilidir. Bununla birlikte çeldiricileri oldukça kuvvetli anlam ve paragraf soruları sınavın belirleyicileri olacaktır.

Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

MATEMATİK: YORUMLAMA BECERİLERİ

Matematik Bölüm Başkanı Zafer Aşkın: 2024 TYT Temel Matematik soruları geçmiş yıllarla benzer mantıkla 30 matematik, 10 geometri sorusu şeklinde oluşturulmuş. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştır. Testte, kazanımı doğrudan ölçen sorular da bulunmaktadır. Grafik yorumlama, görsel okuma, tablo ile verilen bilgilerden denklem oluşturma gibi sorular öğrencilerin yorumlama becerisini ölçen niteliktedir. Testte yaklaşık 3-4 soru zor olarak kabul edilebilir. Bunun yanında 16-17 soru kolay, yaklaşık 10 soru da orta zorlukta kabul edilebilir.

GEOMETRİ: PİSAGOR VE DÖRTGENDE AÇI

Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat: TYT Geometri testi, 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, çoğunluğu güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşmuştur. Tüm sorular öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdadır.  Pisagor sorusu ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş dörtgende açı sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. Geometri sorularında başarılı olmak için, öğrencilerin öncelikle kazanımda sahip olmaları beklenen temel bilgiye hâkim olup, görselleri yorumlama ve günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerine sahip olmalarını gerekmektedir.

FİZİK: RAHAT CEVAPLANACAK SORULAR

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar: TYT Fizik soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak 10. sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınav olmuştur. Fizik soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sınavda son beş yılda olduğu gibi yine günlük hayattan örnekler içeren ve hikâyeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bulunmaktadır. Fizik testinin tamamının matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan hazırlanmış olup soruların bu yıl da öğrencilerin temel fizik dersi ile ilgili bilgi ve becerilerini ölçen bir nitelikte olduğu görülmüştür. Gelecek yıl okutulmaya başlanacak olan yeni öğretim programından tamamıyla çıkarılmış olan kütle-özkütle konusundan günlük hayatla ilgili bir sorunun olması da sınavda göze çarpan noktalardan biridir.

Bu yıl yapılan sınav için 9 ve 10. sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak cevaplayabilecekleri bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA: TEMEL BİLGİ VE BECERİ

Kimya Bölüm Başkanı Pınar Yiğit: TYT Kimya soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programları kazanımlarını içermektedir. Sınav 9. sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi ile 10. sınıf “Kimya Her Yerde” üniteleri dışında kalan tüm 9. ve 10. sınıf ünitelerini kapsamaktadır. Kimya soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen soruların yanı sıra kavrama düzeyindeki sorular da yer almıştır. Sorularda kısa metinler kullanılmış olup; grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular sorulmamıştır. Bu yılın kimya soruları genel olarak değerlendirildiğinde, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği orta güçlükteki sorulardan oluşmaktadır.

BİYOLOJİ: TEMEL BİLGİLER 

Biyoloji Bölüm Başkanı Zahide Senem Göktaş: Biyoloji testinde, 9 ve 10. sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru bulunmaktadır. Sorular Millî Eğitim Bakanlığı Biyoloji Dersi Öğretim Programı kazanımlarına uygun hazırlanmıştır. Sınavda temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştır. Soruların güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Daha önceki yıllarda da sıklıkla yer alan soyağacı ve besin ağı soruları bu sınavda da bulunmaktadır. Sorular, öğrencilerin hazırlık sürecindeki deneme sınavlarında sıklıkla karşılaştığı tarzdadır. Düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağı ön görülmektedir.

TARİH: BELİRLEYİCİ SORULAR

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan: Tarih soruları, önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik göstermekte olup, 2 soru tamamen konuya hâkim öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği düzeydeyken, 3 soru kavramsal bilgiye hâkim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydedir. Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup testin bütününe bakıldığında soruların orta güçlükte olduğu görülmektedir. Lozan Konferansı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir soru AYT-2 sorularına benzeyen; doğrudan bilgi ölçen niteliktedir.

COĞRAFYA: DAHA ZOR SORULAR

Coğrafya Bölüm Başkanı İsmail Ümit Soykan: TYT Sosyal Bilimler Testi Coğrafya Alanı sorularının ünitelere orantılı olarak dağıtıldığı, sınıf seviyelerine göre dağılımına bakıldığında ise 9. Sınıf seviyesinden iki, 10. Sınıf seviyesinden üç soruya yer verildiği görülmektedir. Soruların konulara dağılımı büyük oranda, 2023 TYT coğrafya soruları konu dağılımı ile örtüşmektedir. 

Test, zorluk düzeyi bakımından orta ve ortanın biraz üzeri zorluktaki sorulardan oluşmaktadır. Geçen yılın TYT coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında orta-zor güçlükteki soruların oranının bu yıl daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Türkiye’de Bitki Toplulukları konusuyla ilgili soruda çeldiricinin güçlü olması ve ayrıntılı bilgi gerektirmesi nedeniyle konuyu iyi öğrenen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir soru olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda söz konusu soru testte coğrafya alanı içinde belirleyici niteliktedir. Afetler konusuyla ilgili sorunun da çözülebilmesi için Türkiye’de afetlerin dağılışının ve Türkiye yer şekillerinin genel özelliklerinin öğrenciler tarafından iyi öğrenilmiş olması gerekmektedir.

Coğrafya sorularından iki tanesinde Türkiye ve Dünya haritaları kullanılmıştır. Bu soruların çözülebilmesi için haritaları tanıma ve mekân bilgisinin gerekliliği, bir kez daha coğrafya derslerinde harita bilgisinin önemini teyit etmektedir.

FELSEFE: GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLER

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım: Sorular, 2023 TYT sorularına göre daha düşündürücü paragraflardan oluşturulmuş, paragraf içinde terimsel ifadelere daha fazla yer verilmiştir. Paragraf içerikleri, edebiyat sorularına benzer ve yorumlama becerisi ile yanıtlanabilecek niteliktedir. Sorular filozof eserlerinden ya da güncel filmlerden alıntılar yapılarak oluşturulduğu için okuma alışkanlığının ve kültür-sanat gündemini takip etmenin önemini vurgulayan sosyal mesajlar da içermektedir. Sorular öğretim programına uygun olarak hazırlanmış, genel olarak güçlü çeldiriciler hazırlanmıştır. Paragraflar çok uzun olmasa da içerikleri oldukça düşündürücü olduğu için ilk okumada anlaşılamayabilir. Kitap okuma alışkanlığı olmayan, dikkati çabuk dağılan öğrencileri zorlayan sorular yer almaktadır. Son üç yılın felsefe sorularını incelediğimizde, öğrencilere sorular yoluyla günlük hayata dair genel kültür olarak kabul edilebilecek bazı bilgilerin de kazandırılmasının amaçlandığını söylemek mümkündür. 

FABRİKA EĞİTİM AKADEMİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI

MATEMATİK: 2024 TYT Matematik/Geometri testi soruları 2021 TYT’ den daha zor değildi. Uzun paragraf soruları bu sınavda sorulmadı. Okuduğunu anlama soruları ön planda tutulmuş. Ayrıt edici sorular da bulunmaktadır.  Geometride ise temel geometri bilgisine sahip ve muhakeme yeteneği güçlü olan öğrencilerin çözebileceği sorulardan sınav oluşmaktadır. 2024 TYT Matematik/Geometri konu soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

12 Soru Sayı Temelli Konular

12 Soru Problemler

1 Soru Fonksiyon

1 Soru Küme

1 Soru Mantık

1 Soru Medyan-Aritmetik Ortalama

1 Soru Kombinasyon

1 Soru Olasılık

10 Soru Geometri

FİZİK: 2024 YKS / TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9. Sınıf ve 10. Sınıf müfredatına uygun sorulmuştur. Sınavda ağırlıklı olarak günlük hayatta fizik bilgilerinin kullanıldığı örneklere yer verilmiştir. 3 soru 9. Sınıf müfredatından 4 soru 10. Sınıf müfredatından sorulmuştur. Düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir sınav olduğu söylenebilir.

KİMYA: 2024 yılı TYT Kimya soruları MEB müfredatı dahilinde 3 soru 9. Sınıf müfredatından genel bilgi birikimini yorumlama ve değerlendirme tarzında gelmiş olup kolay olarak nitelendirilebilir. 10. Sınıf müfredatından gelen 4 sorunun 2 tanesi işlem yapacakları orta zorlukta sorular olup, yorum yapılacak sorular ise temel bilgi birikimini ölçecek sorulardan oluşmaktadır. Sınavın genel olarak orta- kolay zorluk seviyesinde olduğu gözlenmektedir.

BİYOLOJİ: 2024 YKS/TYT sınavındaki Biyoloji soruları beklenenden çok daha kolaydı.  2 yorumla yapılabilecek soru vardı, 2 bilgi sorusu ve 2'de orta düzey soru vardı. Besin ağı sorusu kolay sorulardan biriydi. Taksonomik kategoriler sorusu yine beklenenden daha kolaydı. Eşeyli üreme sorusu da keza bilgi sorusu olmasına rağmen beklenenden daha kolaydı. Hücre çekirdeği ile ilgili olan soru orta düzeyde olup kalıtım sorusu da beklenenden çok daha kolaydı. Temel bileşenlerden polimer sorusu da yer alıyordu. Genel olarak Biyoloji sorularının müfredata uygun ve yapılabilecek olduğunu söyleyebiliriz. 

TÜRKÇE:  2024 TYT Türkçe soruları genel olarak müfredata uygun ve geçen yıllara paralel şekilde paragraf sorularının öğrenciyi ölçtüğü, okuduğunu anlama ve analiz etmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğu bir sınav olarak karşımıza çıkmıştır. 4 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 26 paragrafta anlam, 7 soru ise dil bilgisi konularından gelmiştir. Sözcükte Anlam, cümlede anlam ve dil bilgisi soruları kolay-orta; paragrafta anlam soruları ise orta-zor seviyede sorulardan oluşmaktaydı. Paragraf soruları ulaşılamaz, çıkarılamaz, değinilmemiştir şeklinde olumsuz köklü yardımcı fikir sorularının ve ana fikir sorularının ağırlıkta olduğu ve psikoloji, edebiyat, sanat konuları ağırlıklı olmak üzere fizik, tıp, biyoloji gibi farklı konulardan oluşan sorular mevcuttu. Dil bilgisi ise genel anlamda kolay ve orta seviye sorulardan oluşmaktaydı. Geçen yıllara paralel şekilde yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri, sözcük türleri gibi klasik konulardan oluşmaktaydı.

Genel anlamda 2024 TYT Türkçe sınavı çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği fakat paragraf sorularında zaman yönetiminde sıkıntı yaşayabileceği şekilde geçen yıllara paralel bir mantıkta sorulardan oluşmaktadır.

TARİH: 2024 YKS/TYT Tarih soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’ndaki (MSÜ) gibi bilgi ağırlıklı olup adayları zorlamıştır. 

COĞRAFYA: 2024 YKS/TYT Coğrafya sorularının 9. ve 10. Sınıf müfredatına uygun  geldiği söylenebilir. Bölge sorusu bilgi ağırlıklıydı ve  nüfus sorusu yapılabilecek kolaylıktaydı. Harita soruları hem doğal afetler hem de bitki coğrafyası konularından gelmiştir. Bu sorular bilgi düzeyini ölçmeye dayalı sorulmuştur. Atmosfer ile ilgili sorulan sorunun ise bilgi sorusu olarak sorulduğunu söylenebiliriz. 2024 TYT Coğrafya testinin genel anlamda kolay bir sınav olduğu ve düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir kolaylıkta olduğunu söyleyebiliriz.

FELSEFE: 2024 TYT Felsefe soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre genel anlamda zor bulunmuştur. Felsefe sorularının bilgi içermediğini ancak paragraf sorularının oldukça kafa karıştırıcı olduğunu ifade etmişlerdir. 

08-06-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş