Arama sonuçları

Hangi eğitim kurumları yabancı isim kullanabilecek?

Hangi eğitim kurumları yabancı isim kullanabilecek?

Hangi eğitim kurumları yabancı isim kullanabilecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Okullar dışında özel öğretim kurumu açma yetkisini valiliklere bırakan, özel okullarda bahçe sınırını 250 metreden 500 metreye çıkaran değişiklikler ile özel okullarda devir işlemlerinin nasıl olacağına ilişkin yeni düzenlemeler yönetmelikte yer aldı.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenleme ise “yabancı isimleri” ilgilendiriyor.  Eski yönetmelikte yabancı isim kullanma hakkı yalnızca azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullara tanınıyordu.

HANGİ EĞİTİM KURUMLARI YABANCI İSİM KULLANABİLECEK?

Yönetmelik değişikliği ile birlikte yabancı dil eğitimi veren kurslar da artık yabancı ad kullanabilecekler. Ancak diğer kurumlara “kıta, ülke, millet” isimlerinin verilemeyeceği bu yönetmelikte de yer aldı. Bu da bazı okulların isimlerinde yer alan kıta ya da ülke adlarının ne olacağı sorusunu akla getirdi.

Bunun yanı sıra yeni yönetmelikte ülke, kıta gibi başka kısıtlamalar da var. Bunlar da “tarih, rakam” yer alamayacak. Kurum adı kısaltmalarında da yeni sınırlama var. Bu sınırlama da Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmaların kullanılamayacağına ilişkin. Yani kurumun adının kısaltması eğer TDK’da yer alıyorsa bu kullanılamaz. Örneğin okulun kısaltması YÖK oluyorsa bu kısaltmayı kurumlar kullanamaz.

MADDE NASIL DEĞİŞTİ?

İşte söz konusu madde değişikliği:

“Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “kurum adını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısaltmasını” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Kurumlara, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır. Sosyal etkinlik merkezlerinin isminde ilgili belediyenin adına yer verilir.”

19-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş