Arama sonuçları

Köklü liselerde deprem var: Öğretmen ve müdürler gidiyor mu?

Köklü liselerde deprem var: Öğretmen ve müdürler gidiyor mu?

Türkiye’nin en köklü ve en yüksek puanlı liselerinde bugünlerde bir sessizlik ve gerilim hakim. Çünkü dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü’nden bir yazı geldi. Bu yazı Proje Okullar’da görevli öğretmen, müdür ve yöneticileri ilgilendiriyordu. 4 yılını dolduran tüm eğitimcilerin kadroları boşalıyor ve göreve devam etmek için yeniden bakanlığa başvurmaları gerekiyor. İkinci dört yılı devam edip edemeyecekleri ise bakanlık atamasından sonra netleşecek.

PROJE OKUL NEDİR?

Ama önce Proje Okul’un ne demek olmadığına bakalım:

2014 yılında “dershane yasası” olarak tanımlanan Torba Yasa’ya eklenen bir maddeyle Türkiye’nin en köklü ve en yüksek puanla öğrenci alan liseleri Proje Okul” yapıldı. Buna göre  proje okullara müdür ve idareci ile öğretmen atamaları artık sınavsız doğrudan Milli Eğitim Bakanı’nın “olur” ile yapılacaktı. İlk Bakan ‘olur’u ile atama ise 2015 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ne yapılmıştı. Ardından da proje okulların müdürleri ve öğretmenleri “ il emrine” çekilerek, yerlerine yenileri atanmıştı.

İLK YÖNETMELİK 2016'DA

Proje Okullar için 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelik Proje Okullar'ın nasıl seçileceğini, müdür ve öğretmen atamalarının nasıl yapılacağını anlatıyordu. Bu yönetmelik üniversitelerden öğretim elamanlarının görevlendirme yoluyla atanmasına da olanak sağlıyordu. Müdür olarak atanacaklarda ise en az doktora derecesi aranıyordu. Ayrıca bu okulların müdür, idareci kadrolarıyla öğretmenlerinin görev süresi 4 yıl olarak düzenleniyor bir kez daha 4 yıl uzatılabiliyordu. Kısaca bu okullarda en fazla 8 yıl görev yapılıyordu.

SÜRELER SIFIRLANDI

2018 yılında ise bu yönetmelik tekrar düzenlendi ve yeni proje okulların eklenmesiyle birlikte süreler “sıfırlanmış” oldu. Okullardaki öğretmen ve yöneticilerin görev süreleri buna göre belirlendi. 8 Şubat 2023 yılında ise yönetmelik bir kez daha düzenlenmiş oldu.

İKİ KEZ 4 YILLIK SÜRELER

Bu son yönetmeliğe göre bu okullardaki öğretmenliğe ve yöneticiliğe Bakan onayı ile dört yıllığına atama yapılıyor. Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabiliyor. Her 4’er yıllık sürelerde ise kadroları diğer taleplere de açık oluyor.

Aynı okulda görevli öğretmen ve yöneticiler eğer 8 yıllarını doldurmadılarsa aynı görev yerleri için diğer tüm öğretmenler gibi tercih hakkına sahipler. Ancak bu okullarda görevli öğretmen ve yöneticilerin aynı okula tekrar atanacağının bir garantisi yok. Yerlerinde de kalabilirler, başka okula da gönderilebilirler ya da il emrinde tutulabilirler.

İLK 4 YILLARI DOLDU

Bazı köklü liselerde ve özellikle de uluslararası proje uygulayan liselerde öğretmenlerin de müdürlerin de çoğu 4 yılını çoktan doldurmuş durumda.

KILAVUZ ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı proje okullara öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzuna göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nce proje okullarında 4 ve 8 yıllık süreyi dolduran öğretmen yönetici norm kadroları ile 4-8 yıllık görev süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin belirlenmesi 13-15 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

16-19 Haziran tarihlerinde ise bakanlık,  proje okullarında boş bulunan öğretmen ve yönetici norm kadrolarını ilan ederek, öğretmen ve yönetici başvurularını elektronik ortamda alacak. Bu kadrolara proje okulda 4 yılını dolduran öğretmenler ile yöneticilerin yanı sıra başka okullardan da başvuru yapılacak. Yönetmeliğe göre il içinden başvuru olmazsa il dışından da atama yapılabilecek.

12 Temmuz’da öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının ilanı yapılacak. 13 Temmuz’da ise tebligat ve ilişik kesme işlemleri gerçekleştirilecek.

OKULLARA YANSIMASI NE OLUR?

Peki süresi dolan ve ikinci 4’e giren öğretmen ve yöneticiler yine aynı okullarına atanabilecek mi? İşte bu sorunun yanıtını ne öğretmenler ne de müdürler verebiliyor. Okullardaki sessizliğin nedeni de bu. İlk sırada okullarını tercih ettikleri için öncelik tanıyacaklarına inanıyorlar ama sürpizlerin olabileceğinin de farkındalar. 4 yıllık süreleri dolanlara kendi okullarını ilk sırada tercih ettiklerinde verilen ek puan da kaldırılmış durumda.

IB GİBİ PROGRAMLARI UYGULAYAN OKULLAR NE OLACAK?

Peki IB gibi uluslararası diploma programları uygulayan okullar ne durumda olacak? Bu okullarda da 4 yılını dolduran öğretmenler ve müdürler var. Örneğin bir okulun tüm müdür, IB koordinatörü, IB öğretmenlerinin hepsi yani tüm kadro 4 yılını tamamlamış durumda.  Eğer bakanlık takdir ederse görevlerine devam edebilirler aksi halde yerlerine başkaları atanabilir.

Yeni atanacakların IB sertifikası olmazsa ne olacak?

IB dersleri yabancı dilde yürütülür. Bu yeterliliğe sahip olanlar mı atanacaklar? Programların yürütülebilmesi için yabancı dili IB derslerini verecek şekilde bilmeleri gerekiyor. Aksi halde program sizce yürütülebilir mi?

KADROLAR GİDERSE NE OLUR?

Görev süreleri dolan öğretmenlerden birisi bakın neler anlatıyor:

“Bizim okulumuz IB okulu. Tüm IB kadromuz ilk 4 yılını aynı okulda tamamlamış durumda. Sadece biz değil, yöneticilerim de aynı durumda. Biz başka okullara gittiğimizde IB kadrosu diye bir şey kalmayacak. Şu anda IB kabul sınavları yapılıyor. IB kadroları gittiğinde ne olacak? “

Gerçekten IB gibi uluslararası diploma ve sertifika programları uygulayan okullarda kadrolar dağıtılınca ne olacak? Bu programların sürekliliği sağlanabilecek mi? Şayet aynı okulda görevlendirilmeyecekse bu öğretmenler, yerlerine sertifikası olanlar, dil yeterliliğine sahip olanlar mı atanacak? Bu soruların yanıtları henüz yok.

Bu okullar IB okulu olmak için yıllarca uğraştılar ve hem yöneticileri hem öğretmenleri kendi ceplerinden ya da velilerin desteğiyle IB sertifikalarını aldılar.

OKUL MÜDÜRÜ TEKLİF EDEMEYECEK

Okul müdürlerinin görev süreleri dolan öğretmenlerle bir 4 yıl daha çalışmayı isteme hakları vardı. Okul müdürü teklifte bulunuyor, ilçe ve il onayladıktan sonra bakanlık onaylarsa öğretmen bir 4 yıl daha görevine devam ediyordu. Bu kaldırıldı.

Direk olarak bakanlığı MEBSİS üzerinden başvuru yapılacak. Bir okul müdürü ise bu uygulamayı şu sözlerle eleştiriyor: “Yani ben kadro kuramayacağım, tesadüfen biri gelecek. Bu kişi IB sertifikalı mı, yabancı dili yeterli mi bilemeyiz. Bu şekilde de gelebilir. O zaman işte başlayan programlar nasıl devam eder? IB, Abitur, AP kadroları tamamen dağılmış olacak. Ayrıca bu okul müdürüne güvenmemektir. Eğer okul müdürüne güvenmiyorsan, görevden alırsın. Yine de müdürlerin görüşlerine de başvuracaklardır, bertaraf edilmeyeceklerdir diye düşünüyorum.”

SÜRE HESABI NASIL YAPILACAK?

4 yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak tarih “sıfırlama” yapan 2018 yılı olacak. Yıl sonu olarak ise okulların kapanacağı tarih olan 16 Haziran dikkate alınacak. Bu durumda 2018 yılından önce proje okulda eğitimci ne kadar süre çalışmış olursa olsun süresi 2018 yılında başlatılacak. 2018 yılı baz alınacak. Bu tarihte okulda olan tüm öğretmen ve yöneticilerin de ilk 4 yılları dolmuş durumda. İkinci 4 yıl için tüm diğer öğretmenler gibi başvuru yapmak zorundalar. 4 yılını doldurup da süresi uzatılmayanlar ise il emrine atanacaklar.

LGS TERCİHLERİ DE BAŞLIYOR

Bu arada 2023 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak ve ardından sınavla öğrenci alan proje okulların da içinde olduğu liseler için tercih süreci başlayacak. Uluslararası program var diye bilinen bir lisenin ise tüm kadrosu değişmiş olabilir mi?  Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının ilanı yani okulların kadroları 12 Temmuz’da açıklanacak. Benim sizlere önerim düşündüğünüz okulların eğitim kadrolarının bir kopyasını şimdiden alın, karşılaştırma yapmış olursunuz.

KİMLER ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAK?

Şubat 2023 tarihli yönetmeliğe göre öğretmen olarak atanacaklarda şu şartlar aranacak:

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.

 b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmak.

 c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluyla karşılanabilecektir.

 d) Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacaktır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda, diğer illerdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından da atama yapılabilecektir.

KİMLER YÖNETİCİ OLARAK ATANACAK?

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.

b) Proje okuluna görevlendirilecek yöneticilerin proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

KİMLER MÜDÜR OLARAK ATANACAK?

1 Müdür olarak görevlendirilecekler aşağıdaki özel şartlardan en az birisini taşımaları gerekir:

a) Okul/kurumlarda müdür olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.

b) Okul/kurumlarda müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Okul/kurumlarda kurucu müdür, müdür yardımcısı olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

İŞTE 2023 YILI PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

13-15 Haziran 2023:  İşin Tanımı Tarih İl Millî Eğitim Müdürlüklerince proje okullarında münhal bulunan öğretmen ve yönetici norm kadroları ile dört ve sekiz yıllık görev süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin belirlenmesi .

16-19 Haziran: Bakanlıkça proje okullarında boş bulunan öğretmen ve yönetici norm kadrolarının ilan edilmesi, öğretmen ve yönetici başvurularının elektronik ortamda alınması.

16-20 Haziran: Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından öğretmen ve yönetici norm kadrolarına başvurularının onaylanması.

12 Temmuz’dan itibaren: Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının ilanı.

13 Temmuz 2023’dan itibaren: Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 13 Temmuz 2023 tarihinden itibaren.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ilk icraatı olarak hatırlanacak olan ise bu uygulama olacak.

13-06-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş