Arama sonuçları

ODTÜ, dünyada yılda yaklaşık 800 milyar dolar gelir getiren 3 kritik sektöre özel teknoloji ağı kuruyor

ODTÜ, dünyada yılda yaklaşık 800 milyar dolar gelir getiren 3 kritik sektöre özel teknoloji ağı kuruyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), dünya genelinde yılda yaklaşık 800 milyar dolarlık gelir getiren ve milyonları aşan istihdamıyla giderek büyüyen "oyun", "giyilebilir teknolojiler" ve "yeni nesil filmler" sektörlerine yatırım yapacak KOBİ'leri ve girişimcileri yenilikçi teknolojilerle desteklemek üzere "Yaratıcı Sektörler Ağı" kuruluyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen "Oyun, Giyilebilir Teknolojiler ve Yeni Nesil Filmler:Yaratıcı Endüstriler Aracılığı ile Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" kapsamında kurulacak "Yarıtıcı Sektörler Ağı", ODTÜ Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tasarım Fabrikası), Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) ve Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) işbirliği ile yürütülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin paydaşları ODTÜ Teknokent, Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ankara Ticaret Odası, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği oldu.

ÜRETİM VE DAĞITIM FAALİYETLERİNE DESTEK VERİLECEK

ECITE projesi kapsamında ODTÜ'de kurulacak "Yarıtıcı Sektörler Ağı"nın yeni nesil film yapımı, oyun ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren KOBİ'leri, mikro işletmeleri ve girişimcileri yenilikçi teknolojilerle desteklemesi hedefleniyor.

Proje kapsamında yaratıcı sektörler için kurulacak teknoloji ağının sağlayacağı işbirliği ortamı ile KOBİ ve girişimcilerin akademisyen ve araştırmacılarla bir araya gelerek üç sektörün yeni ürün ve hizmetler geliştirmelerine destekler sağlanacak.

Bunun yanında yenilik kültürünün diğer yaratıcı sektörlerce de benimsenerek Ankara ve tüm Türkiye'de yaratıcı endüstrilerde yaratılan değerin artması, istihdam olanaklarının genişlemesi ve bu alanlara daha fazla yatırım yapılması hedefleniyor.

AB düzenlemelerinde "faaliyetleri kültürel değerlere ve sanatsal ve diğer yaratıcı ifadelere dayalı olan tüm sektörler" olarak tanımlanan kültürel ve yaratıcı sektörlerin etki alanı, yaratıcı endüstriler aracılığıyla "üretim" ve "dağıtım" faaliyetlerini de içeriyor.

TÜM ENDÜSTRİNİN TOPLAN GELİRİ 1 TRİLYON DOLAR

UNESCO'nun "Cultural Times" raporuna göre, yaratıcı endüstrilerin dünya çapında sağladığı gelir 1 trilyon doların üzerine çıktı ve bu alanda istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 30 milyona ulaştı.

Bunun yanında projenin odak sektörlerinden biri olan dijital oyunların 2022'deki küresel pazarı yaklaşık 200 milyar doları buldu.

Yeni nesil sinema ise iş modellerini ve film yapım süreçlerini yeniden şekillendiren internet ve yeni medya teknolojilerine bağlı olarak hızlı bir dönüşüm içindeki sektörler arasında yer aldı. Bu pazarın büyüklüğü son yıllarda 500 milyar doları geçti.

Proje kapsamında ele alınan giyilebilir teknolojiler alanının pazar büyüklüğü 70 milyar dolar olsa da kullanıcıya daha fazla işlevsellik sağlayan yardımcı teknolojilerin dahil olduğu akıllı giyilebilir cihazların yaratıcı endüstriler alanındaki payının gün geçtikçe artacağı belirtiliyor. Böylece bu üç sektörün yaratıcı endüstriler içindeki payının yılda yaklaşık 800 milyar dolar olduğu raporlara yansıyor.

Kovid-19 salgını koşullarından en az etkilenen alanlardan biri olan yaratıcı sektörlerde istihdam oranı Türkiye'deki toplam istihdamın yalnızca yüzde 2,3'üne karşılık gelirken Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ECITE projesinin sağlayacağı işbirliği ortamında KOBİ ve girişimcilerin akademisyen ve araştırmacılarla bir araya gelmesi, yenilik kültürünün yaratıcı sektörlerce benimsenmesi, istihdam olanaklarının artması ve bu alanlara daha fazla yatırımın çekilmesi hedefleniyor.

Projesinin açılış toplantısı, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Salonu'nda Sanayi ve TeknolojiBakanlığı temsilcileri, ODTÜ'den projede çalışacak bilim insanları ve projenin diğer paydaşlarının katılımı ile gerçekleşti.

18-03-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş