Arama sonuçları

Okullarda yüz yüze sınavlar nasıl olacak? MEB ne dedi?

Okullarda yüz yüze sınavlar nasıl olacak? MEB ne dedi?

Okullarda yüz yüze sınavlar nasıl olacak? MEB ne dedi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili yazısını hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla söz konusu yazı illere gönderildi.

Yazıda, yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim sürecine ilişkin olarak; “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelgede birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceğinin belirtildiği hatırlatıldı. Yine Covid-19 Salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği, öğretim programlarının tamamının yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacağının belirtildiğine dikkat çekildi. Söz konusu yazıya göre de öğrencilerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacağı, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ise okul ortamında gerçekleştirileceği ifade edildiğine dikkat çekildi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL OLACAK? MEB NE DEDİ?

Yazıda, resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre düzenlendiğe işaret edildi.

Ortaöğretimde kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yani sınavların da bu Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 3’üncü maddesi gereğince yapılacağı belirtildi.

Bu bağlamda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerine yönelik olarak yapılacak işlemler şöyle sıralandı:

HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?

1- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2- Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

3- Ölçme ve değerlendirme uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacaktır.

 

CUMARTESİ GÜNLERİ DE SINAV YAPILABİLECEK

4- Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

HANGİ DERSLER UYGULAMALI YAPILACAK?

5- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Ortak Dersler bölümünde yer alan; beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacaktır.

HANGİ HİJYEN KURALLARI UYGULANACAK?

6- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 7- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 Salgını ile ilgili tedbirler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecektir.

YATILI ÖĞRENCİLER PANSİYONDA KALACAK

8- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

TEMASLI ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

9- Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Covid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak. Bunların dışında mazereti nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sınava alınacaktır.

9. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.

27-10-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş