Arama sonuçları

Tercih kılavuzundan bu kez GATA çıktı

Tercih kılavuzundan bu kez GATA çıktı

2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda tekrar değişiklik yapıldı. Kapatılan 15 üniversitenin kılavuzdan çıkarılmasının ardından bu kez de yine OHAL kapsamında çıkarılan genelge ile kapatılan askeri okullardan biri olan ve akademiye bağlı tüm birimleri ve varlıklarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) de kılavuzdan çıkarıldı. GATA tercihi yapan adaylara ÖSYM mesaj yollayarak, seçtikleri tercihlerin iptal edildiğini ve güncellemeleri gerektiği uyarısında bulundu. 

ÖSYM yaptığı açıklamada da 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda tekrar değişitlik olduğunu duyurdu. 

1 AĞUSTOS TARİHLİ KILAVUZU DİKKATE ALIN
ÖSYM açıklaması şöyle: 
“28 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-4'den Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) çıkartılmıştır. Adayların tercih işlemi için 1 Ağustos 2016 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Tercihleri arasında GATA'ya yer veren adayların 1 Ağustos 2016 tarihli Kılavuzdaki Tablo-4 bilgileri doğrultusunda tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.”

3 AĞUSTOS SAAT 23.59’A KADAR ZAMAN VAR
2016-ÖSYS tercih işlemleri geçtiğimiz 29 Temmuz’da başladı ve 3 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihe kadar adayların tercihlerini değiştirem hakları var. ÖSYM tercih süresinin uzatılmayacağı konusunda da adayları uyardı. 

GATA EĞİTİM HASTANELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVREDİLDİ
OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu kararname ile GATA'ya bağlı tüm eğitim hastaneleri ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

GATA YÜKSEKÖĞRETİM BİRİMLERİ İSE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ'NE

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) bağlı yükseköğretim birimleri her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildi. Bunlara tahsisli taşınmazlar da üniversiteye tahsis edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi devirden önce GATA bünyesinde yürütülmekte olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı savunma, hava ve uzay hekimliği, sualtı hekimliği, harp cerrahisi gibi özellikle askeri sağlık hizmetleri alanlarına yönelik, hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekle görevlendirildi. 

31 Temmuz 2016 tarihli bu kararnamenin yayımlanma tarihinden itibaren bir ay içinde 3 kişilik komisyon kurulacak. Maliye Bakanlığı temsilcisinin başkanlığındaki bu komisyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GATA ve bakanlık temsilcisinden oluşacak. Komisyon yükseköğretim birimlerinin devre konu olan taşınırlar, taşınmazlar ve kadro pozisonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek, tutanağa bağlayacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULDU
31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

ASKERİ OKULLARIN TÜMÜ KAPATILDI
31 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de ayrıca GATA ile birlikte askeri okulların da kapatıldığı yayımlanan kararnamede yer aldı. Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları bu kararname ile kapatıldı. Resmi Gazete'nin 31 Temmuz 2016 tarihli sayısında yer alan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile kapatılan okullar ve bu okullardaki öğrencilerle ilgili düzenlemeler de yer aldı.

KAPATILAN HARP OKULU, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ: Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK)  üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecekler. 

ASKERİ LİSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI: Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı’nca giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara kaydedilecek.

RÜTBE ALAMAYACAKLAR: Yapılan düzenleme ile 30 Ağustos itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı da (yerleştirme) yapılmayacak.  

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI VERİLECEK: Bu durumdaki öğrencilere üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilecek, ayrıca bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmayacak. 

İŞLEMLERDEN YÖK SORUMLU: Maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görev ve yetkili kılındı. 

İHTİYAÇ DUYULURSA: Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve teşkilatı hakkındaki 1325 sayılı kanuna eklenen bir madde ile ihtiyaç duyulması halinde lise ve dengi okulları bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda okudukları sınıfı başarıyla geçen öğrenciler, seçildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki yüksekokullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yapabilecek.  

KAPATILAN ASKERİ OKULLAR 
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu 
Hava Harp Okulu 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) (Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na yüksekögretim birimleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne)
Kuleli Askeri Lisesi 
Heybeliada Deniz Lisesi
Işıklar Askeri Hava Lisesi 
Maltepe Askeri Lisesi 
Bando Astsubay Hazırlama Okulu
Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Gata Sağlık Astsubay Meslek Yüksek okulları 

HANGİ ÜNİVERSİTELER KAPATILDI? 
23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile de binden fazla eğitim kurumu ile 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. 
İşte kapatılan vakıf üniversiteleri 
1- Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara)
2- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)
3- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)
4- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)
5- Fatih Üniversitesi (İstanbul)
6- Melikşah Üniversitesi (Kayseri) 
7- Mevlana Üniversitesi (Konya)
8- Şifa Üniversitesi (İzmir)
9- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)
10- Zirve Üniversitesi (Gaziantep)
11- Kanuni Üniversitesi (Adana)
12- İzmir Üniversitesi (İzmir)
13- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)
14- Gediz Üniversitesi (İzmir)
15- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) 

02-08-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş