Arama sonuçları

Üniversite kayıtları: Hangi belgeler isteniyor?

Üniversite kayıtları: Hangi belgeler isteniyor?

Üniversite kayıtları: Hangi belgeler isteniyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar için kayıtlar önce elektronik (e-kayıt) olarak başladı. Bireysel kayıtlar ise 19 Ağustos’ta başlayacak.

Bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar ise üniversitelere kayıtlarını 23 Ağustos'a kadar yaptıracak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapacak.

Üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen süre içerisinde kayıtlarını yaptırmayanlar haklarını yitirecek. Gelecek yıl sınava girdiklerinde de Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yarıya düşecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI: HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLETİLDİ

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil),  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletiliyor.

 

ELEKTRONİK KAYIT HARİÇ BİZZAT BAŞVURU

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç)  gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları,  kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

İKİ PROGRAMDA GÖRÜNENLER

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin YÖK kararı bulunuyor. Bu nedenle durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

17-08-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş