Arama sonuçları

Üniversiteler işte böyle sıralanacak

Üniversiteler işte böyle sıralanacak

Üniversiteler işte böyle sıralanacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde üniversitelerin 5 ana başlık altında bu yıldan itibaren değerlendirileceğini açıklamıştı. Saraç, bu değerlendirme sonucunda da üniversitelere “başarı karneleri” verileceğini dile getirmişti. Saraç, çıktı odaklı değerlendirmelerde üniversitelerin yıllık karnelerinin çıkarılmasının da önemli bir aşama olacağını ve bunun da kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etmişti.

ÜNİVERSİTELER İŞTE BÖYLE SIRALANACAK

Bu açıklamanın ardından da YÖK, üniversitelere hangi kriterlerin dikkate alınacağına dair yazı gönderdi. Hürriyet’ten Esra Ülkar’ın haberine göre işte üniversite sıralamasında dikkate alınacak kriterler.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJE VE YAYIN


- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı
- SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı
- Üniversite adresli bilimsel yayına açık erişim oranı
- Başvurulan patent, model veya tasarım sayısı
- Sonuçlanan patent, model veya tasarım sayısı
- En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı
-YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ödül sayısı
- YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı
- YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı
- TÜBİTAK bursu sayısı
- TÜBİTAK destek programı sayısı
- Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge proje sayısı
- Üniversitenin dünya, bölgesel veya ulusal akademik başarı sırası

ULUSLARARASILAŞMA


- Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı
- Yabancı öğrenci sayısı
- Uluslararası değişim programıyla gelen ve gönderilen öğretim elemanı sayısı
- Uluslararası değişim programı kapsamında gelen ve gönderilen öğrenci sayısı
- Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı

BÜTÇE VE FİNANSMAN


- Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı
- Sağlık merkezlerinin kâr-zararının ciroya oranı
- Ar-Ge’ye bütçe oranı
- Endüstri ile ortak proje sayısı ve toplam proje bütçesi
- Teknopark ciro oranı
- Üniversiteye bağışlar
- Öğrenci başına harcama
- Yayın alımı oranı
- Eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı

SOSYAL SORUMLULUK


- Sosyal proje sayısı
- Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi sertifika sayısı
- Kariyer Merkezi faaliyeti
- Diğer kamu kurumları ile yürütülen proje sayısı
- Dezavantajlı gruplara yönelik entegrasyon faaliyet sayısı
- Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında varsa ödülleri veya yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması.

FONLAMA VE KADRO ÖDÜLÜ


Ortaya çıkacak ‘Üniversite İzleme Raporları’ sonucunda, başarılı üniversitelere ödüller verilecek. Devlet üniversitelerine kadro ve başarılı alanlarında fonlama ödülü olacağını belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç, vakıf üniversiteleri için de imkân sağlanabileceğini söyledi.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM


- Mezun doktoralı sayısı
- KPSS ve ALES’lerde üniversitenin yüzde 10’a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması
- Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı
- Öğrencilerin yaptığı sosyal ve endüstriyel proje sayısı
- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı
- Üniversitenin bölümlerindeki genel doluluk oranı
- Erişilebilen ders bilgi paketi oranı
- Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı
- Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı
- Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrenci disiplin soruşturması dosya sayısı
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
- Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen kitap sayısı

15-03-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş