Arama sonuçları

2023 YKS: Puanlar nasıl hesaplanacak?

2023 YKS: Puanlar nasıl hesaplanacak?

3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu 2023  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. Peki YKS puanları nasıl hesaplanacak?

Öncelikle adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarının hesaplanabilmesi için öncelikle Temel Matematik veya Türkçe testlerinden birinde 0.5 ham puan alması gerekiyor. Yani iki testten birinde yarım net çıkarması puanlarının hesaplanabilmesi için yeterli. Zaten yarım net çıkaran aday barajlar kalktığı için tercih yapma hakkına da sahip. Çünkü bu yarım netin üzerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenecek.

YARIM NET KURALI VAR

Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanlarının hesaplanabilmesi için de ilgili puan türünü oluşturan iki testten birinde 0.5 ham puan almak gerek. Başarı sırası hariç programlar dışında lisans programlarını tercih etmek için de baraj yok.

PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

2023 YKS Başvuru Kılavuzu’nda YKS puanlarının nasıl hesaplanacağı şöyle anlatılıyor:

Öncelikle her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

STANDART PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Testlerin Standart Puanlarının Hesaplanmasında Şu Yol İzlenecek:

  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.  
  • Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. 
  • Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

 

İPTAL EDİLEN SORULARDA DEĞERLENDİRME KALAN SORULAR ÜZERİNDEN

  • Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

0.5 HAM PUAN KURALI UYGULANACAK

  • A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.
  • A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.
  • AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar belirlenen ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak.
  •  Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5  veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan dayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.
  • A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak.
  •  

TEK TEST ÇÖZENİN İKİ PUANI HESAPLANACAK

YKS’de 0.5 ham puan kuralına göre AYT’de ilgili puan türündeki testlerden birinde bile 0.5 ham puan alan adayların puanları hesaplanacak. Bu kurala göre de Matematik testinden 0.5 ham puan alan adayın SAY-EA, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 0.5 ham puan alan adayın da EA-SÖZ puanları hesaplanacak. 

SORU İPTALİNDE NE OLACAK?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

18-06-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş