Arama sonuçları

İşte okul öncesi eğitimin önemi: 30 puan fark atıyor

İşte okul öncesi eğitimin önemi: 30 puan fark atıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Öğrencileri matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerileri açısından değerlendiren PISA’da incelenen kaynaklardan biri de “zaman” oldu.

Zaman kaynakları okul öncesi eğitime katılım ve öğrenmeye ayrılan zaman olarak iki farklı şekilde değerlendirildi. PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye’de öğrencilerin çoğunluğu (%44) bir yıl okul öncesi eğitime katılırken %21’i iki yıl ve %11’i de üç yıl veya daha fazla okul öncesi eğitim gördü. Bu oranlar OECD ülkelerinde sırasıyla %14, %24 ve %57.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN FARKI

Okul öncesi eğitime hiç katılmayan veya bir yıldan daha az katılan öğrencilerle karşılaştırıldığında Türkiye’de bir yıl okul öncesi eğitim alan öğrenciler 30 puan daha fazla performans sergiliyor. Okul öncesi eğitime bir yıl katılmak matematik performansını OECD ülkeleri için 24 puan artırırken Türkiye için 30 puan artırıyor.

NE KADAR ZAMAN AYIRMAK GEREKİYOR?

Hem Türkiye hem de OECD ülkelerinde haftalık 27 saate kadar öğrenme için ayrılan zaman öğrencilerin matematik performanslarına olumlu yönde katkı sağlarken öğrenmeye 27 saatten daha fazla zaman ayıran öğrencilerin performanslarının düştüğü görülüyor.

10-12-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş