Arama sonuçları

Proje okullara yönetici atama yönetmeliği yargıda

Proje okullara yönetici atama yönetmeliği yargıda

Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik eğitim sendikaları tarafından yargıya taşındı. Yönetmelik değişikliği 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) yargıya taşıdığı yönetmelikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

DANIŞTAY’A DAVA

"Yapılan değişiklikler sonrasında, görevlendirmede puan eşitliği halinde eğitim yönetimi alanı dışındaki yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yok sayılması, daha önce yöneticilik görevi yapmış olan öğretmenlerin görevlendirmelerinde mağdur edilmesi, yönetmeliğin ekinde yer alan değerlendirme kriterlerinde eşit şartlarda yarışma imkanının sağlanmaması ve objektif koşulların dikkate alınmaması gerekçeleriyle ilgili hükümlerin iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır."

TÜRK EĞİTİM SEN DE YARGIDA

Türk Eğitim Sen de söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi için Danıştay 12. Daire Başkanlığı’na dava açtıklarını duyurdu. Sendika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Açtığımız davada, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ile;  05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’ne eklenen; “Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme” başlıklı EK 2. Maddede somut görevlendirme kriterlerine yer verilmemesine ve azami 8 yıllık görevlendirme süresi belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemelerin; Yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Değerlendirme Formu’nun  “B. Eğitimler” bölümünde yüksek lisans ve doktora alanlarında “Eğitim Bilimleri ” alanına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve “Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun “B. Eğitimler” bölümünde yüksek lisans ve doktora alanlarında “Eğitim Bilimleri” alanına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; Yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Değerlendirme Formu” nun ve “Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu” nun “C. Hizmet Süresi” bölümlerinde; “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen her bir yıl için 2 puan, “Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için  2 puan”, “Müdürlükte ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü veya daha üstü kadrolarda geçen her bir yıl için 4 puan”  şeklinde belirlenen puanların; Yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Değerlendirme Formu”nun ve “Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu”nun “D.Değerlendirme Ölçütleri” bölümlerinde yer alan; “Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında görev yapmış olmak   2 puan” ibaresinin iptalini talep ettik.”

03-04-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş