Arama sonuçları

En az 3 fakülte ve 1 enstitüsü olmayan üniversiteye denklik yok

En az 3 fakülte ve 1 enstitüsü olmayan üniversiteye denklik yok

En az 3 fakülte ve 1 enstitüsü olmayan üniversiteye denklik yok. YÖK, yurtdışında okuyanları ilgilendiren yeni bir yönetmelik değişikliği yaptı. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yeniden düzenlendi.  Yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN AZ 3 FAKÜLTE VE 1 ENSTİTÜSÜ OLMAYAN ÜNİVERSİTEYE DENKLİK YOK

20 Şubat 2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelikle yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, en az 3 fakülte bir enstitü olmayan üniversiteye denklik yok.

DENKLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yönetmeliğe göre, tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekaletnameye sahip kişi tarafından, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde belirtilen belgelerle yapacak.

Bir yükseköğretim kurumunun tanınması için, diplomayı veren kurumun faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmesi ya da bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından tanınması veya Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında faaliyet gösteren bir yükseköğretim kurumu olması şartı aranacak.

EN AZ ÜÇ FAKÜLTE VE BİR ENSTİTÜNÜN BULUNMASI GEREKİYOR

Yeni düzenlemede, bu koşullardan herhangi birini sağlamayan bir yurtdışı yükseköğretim kurumunun tanınması için dikkate alınacak diğer hususlara da yer verildi. Tanınacak yükseköğretim kurumunun fakülte, program, anabilim dalı, bilim dalı yapılanmalarının Türk yükseköğretim sisteminde bulunan temel esasları sağlaması, bünyesinde en az üç fakülte ve bir lisansüstü eğitim veren enstitünün bulunması, programlarının Türkiye'deki muadil programların akademik kadro yeterliklerini karşılaması ve programlarının eğitim sürelerinin, örgün veya uzaktan eğitim türünde olması gerekecek.

EN AZ BİR DÖNEM MEZUN VERME ŞARTI DA VAR

Ayrıca tanınacak kurumun programlara ilişkin bilgiye ulaşılabilecek açık mekanizmaların mevcut olması, akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinin tam ve anlaşılır olması ile en az bir dönem de mezun vermiş olması istenecek.

 

SBYS UYGULANACAK DURUMLAR

Mezun olunan kurumun eğitim öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması durumunda diploma denklik başvurularıyla ilgili denklik işlemlerinde Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulanabilecek.

Denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında yapılacak sınav uygulamaları, ders veya staj tamamlama, pratik eğitim, klinik pratik veya proje uygulamalarından biri veya birkaçı, oluşturulan komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu veya üniversite görüşü alınarak karara bağlanacak.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların tanıma ve denklik işlemleri sonucunda düzenlenen mezuniyet tanıma ve diploma denklik belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı veya ilgili kişiye ait olmadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilerek haklarında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Yönetmelikte, uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslara da yer verildi. 

05-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş