Arama sonuçları

Tüm öğretmenler eğitim fakültelerinden yetişemez

Tüm öğretmenler eğitim fakültelerinden yetişemez

Tüm öğretmenler eğitim fakültelerinden yetişemez. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 90’ı aşkın alanda öğretmen istihdam edildiğini söyleyerek, tüm öğretmen adaylarının eğitim bilimleri fakültelerinden yetiştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç'ın katılımıyla YÖK'te düzenlenen toplantıda, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları ele alındı.

Saraç’ın açıklamaları şöyle:

TÜM ÖĞRETMENLER EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEN YETİŞEMEZ

Üniversitelerimizdeki farklı fakültelerde yer alan birçok lisans programı, öğretmenliğe kaynaklık teşkil etmektedir.

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında yapacağımız her türlü iyileştirme çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği artarak devam edecek. Eğitim sistemi içinde görev alan bütün öğretmen adaylarının eğitim, eğitim bilimleri fakültelerinde yetiştirilmesi mümkün değildir.

90’I AŞKIN ALANDA ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLİYOR

Eğitim sisteminde 90'ı aşkın alanda öğretmen istihdam edilmektedir. Üniversitelerimizdeki farklı fakültelerde yer alan bir çok lisans programı, öğretmenliğe kaynaklık teşkil etmektedir. Bunun için ihtiyaç ve taleplere bağlı olarak ve Milli Eğitim akanlığının isteğiyle üniversitelerimizde açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları gibi bir konumuz daha vardır. Bu konuyu da Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde sarih bir zemine oturtacağımıza inanıyorum.

221 BİN 530 ÖĞRENCİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE

Türkiye'de 93 eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ile 50 eğitim bilimleri enstitüsü bulunuyor. Yükseköğretimdeki mevcut örgün lisans öğrencisinin yüzde 9'u, yani 221 bin 530 öğrenci eğitim veya eğitim bilimleri fakültelerinde eğitim görüyor. Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki yüksek lisans öğrencisi sayısı 39 bin 556, doktora öğrencisi ise 6 bin 907'dir. Yani yükseköğretimde lisansüstü eğitimdeki öğrencilerin yüzde 8'i, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında eğitim görmektedir.

AKADEMİSYEN SAYISI NEDİR?

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı verilerine göre bu fakültelerde istihdam edilen öğretim elemanlarının toplamı 8 bin 850 civarındadır. Bunların 5 bin 698'i yani yaklaşık 3'te 2'si öğretim üyesidir. Buna göre yükseköğretimde istihdam edilen öğretim üyelerinin yaklaşık yüzde 7,5'i bu fakültelerde bulunmaktadır. Bu fakültelerdeki lisans programlarında ortalama öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına 39, öğretim elemanı başına ise 25'dir. Lisans üstü eğitimde ise öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 7,6'dır. Bu rakamlar gittikçe iyileşmektedir.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Yükseköğretimde ve eğitim fakültelerinde daha nitelikli ve etkili öğrenme, öğretme süreçleri gerçekleştirmek, öğretmen adayları yetiştirmek ve öğrenme sonuçları elde etmek istiyoruz. Okullardaki öğretmenlik uygulamaları konusunda kurumlar arası iş birliği önemli. İlgili fakülte ve enstitülerde yapılan araştırmalarda ve yazılan tezlerde, okullar birer laboratuvar işlevi görüyor. Eğitimle ilgili özellikle uygulamaya dayalı çalışmalarda öncelikler belirleme ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları bizim için vazgeçilmez önceliklerimizdendir. Yapılan söz konusu çalışmaların eğitim sistemimizde karşılık bulması, sorunların çözümüne katkı sağlaması beklenmektedir.

DERSLER TEORİK OLARAK İŞLENİYOR

Bir süre önce yapılan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı sonucunda, lisans üstü programlarda yer alan çoğu dersin teorik mahiyette, uygulamadan uzak, içerik yönünden birbiriyle örtüşen bir mahiyette olduğu belirlendi. İlgiyi  enstitü, ana bilim dalı ve öğretim üyelerinin bu konuda daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz.

EĞİTİM İHRAÇ EDEBİLECEK KONUMDAYIZ

Türkiye olarak artık eğitimde sürekli yeni kavram, yaklaşım ve modeller ithal eden ve deneyen bir ülke değil, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında ulaştığımız olgunlaşma düzeyimize bağlı olarak telif ve yerli modeller geliştiren ve bunları ihraç edebilecek bir konuma geldiğimiz kanaatindeyim. Zira hiç bir sosyal sistem ve eğitim sistemi, bir ülkeden başka bir ülkeye olduğu gibi transfer edilemez. Bunlar, belirli tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, politik sistemlerin etkileşiminin bir ürünüdür.

 

TÜM ÖĞRENCİLER DİJİTAL OKUR- YAZAR OLMALI

2018-2019 Akademik Dönem'de yükseköğretimde, üniversitelerde, dijital çağa ayak uydurmak için dijitalleşme ekseninde dönüşüm ve bilgiye ulaşımda "açık bilim" ve "açık erişim" politikalarını hayata geçirmeyi hedefledik. Bütün öğrencilerin belli bir düzeyde dijital okuryazarlığının olmasını istiyoruz. Dijital teknolojinin amaç değil, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen, zengin öğrenme deneyimi sağlayan bir araç. Teknolojik bağımsızlığı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl büyük bir proje ile üniversitelerimizde dijital dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu konu ile ilgili bir toplantı yapacağız ve konuyu kamuoyu ile paylaşacağız.

AMAÇ AÇIK BİLİM EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK

Ülkemizde sağlıklı bir şekilde işleyen 'açık bilim ekosistemi'ni oluşturmak amacımız. Bütün bu çalışmalara, gelecekte şekillenecek ve şu anda bilinmeyen iş kollarına eleman yetiştirmek gibi zor bir süreci yönetebilmek adına başlıyoruz. Çünkü dünya dijitalleşerek yeniden tasarlanıyor. Bu tasarımda ve sürecin yönetiminde eğitim fakültelerinin rolü en üst düzeyde olacak.

ÖĞRETMENLİK AHLAKİ DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLMELİ

Öğretmenliği, kültürel ve etik kodlarla ahlaki erdemler üzerine yeniden inşa etmek zorundayız. Verilen eğitimde tutum ve davranışlar, değerler ve yetkinlikler üçlüsünü önemsiyoruz. Yeni eğitim modellerimizde bütün bu faktörleri de göz önünde bulundurmalıyız. Geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede, öğretmen yeterlikleri kapsamında ulusal düzeyde standartlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu standartlar, daha çok öğretmenlerle ilgili bir 'dış kontrol' ve 'hesap verme' mekanizması olarak düşünülmektedir. Bu girişimlerde nesnel boyut ön plandadır, halbuki öğretmen niteliğinin ve eğitimin 'öznel' boyutlarını da göz ardı etmemeliyiz. Diğer taraftan eğitimin, her şeyden önce 'ahlaki bir faaliyet' olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

MEB İLE YÖK ARASINDA PROTOKOL YAPILDI

Programın sonunda MEB ve YÖK arasında, "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan "Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu"nun koordinatörlüğünde taraflar, öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi, ilgili yönergede belirtilen hususların gerçekleşmesi için her türlü desteği verecek ve uygulama sürecinde ortaya çıkacak sorunların giderilmesine yönelik ortak çalışmalar yapacak.

14-11-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş