Arama sonuçları

Çocuk hakları: Türkiye çocukları ne kadar koruyor?

Çocuk hakları: Türkiye çocukları ne kadar koruyor?

Çocuk hakları: Türkiye çocukları ne kadar koruyor? Eğitim-Sen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Çocuk haklarının, dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklar olduğunu vurguladı. Bunları da eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları içerdiğini belirtti. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ise 196 ülke tarafından onaylanan,  taraf olan ülke sayısının en yüksek olduğu sözleşme özelliğini koruduğunu hatırlattı.

ÇOCUK HAKLARI: TÜRKİYE ÇOCUKLARI NE KADAR KORUYOR?

Türkiye’nin sözleşmeyi, 1990 yılında imzaladığını ancak 1995 yılında bazı çekincelerle sözleşmeyi yürürlüğe koyduğunu vurguladı.  

Sözleşme ayrım gözetmeme (Madde 2), çocuğun yüksek yararı (Madde 3), yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6), katılım hakkı (Madde 12) olmak üzere 4 temel hak üzerine inşa edildiğine dikkat çekti. Türkiye’nin çocuk hakları içerikli 39 adet uluslararası sözleşme ve protokole imza atarak taraf olma iradesini ortaya koyduğunu değinilen açıklamada şunlara yer verildi:

ANADİLDE EĞİTİM HAKKI

“Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğu gibi, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne de taraftır. Sözleşmenin 13 ve 14. maddeleri eğitim hakkını içermektedir. Buna göre farklı etnik ve inanç gruplarında bulunan kesimlerin anadilinde eğitim hakkı ile inançlarına uygun dini eğitim alma hakları bulunmaktadır. Ayrıca zorunlu eğitimin parasız olması ve devlet tarafından karşılanmasının zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kriterler çerçevesinde Türkiye'de çocuk haklarının ne durumda olduğuna baktığımızda ortaya vahim tablo çıkıyor:

ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI YERİNE GETİRİLMİYOR

•  Türkiye’de anadili Türkçeden farklı (Kürtçe, Arapça, Lazca, Hemşince, Çerkezce, Rumca, Gürcüce vb.) olan milyonlarca çocuğun kendi anadillerinden koparılmadığı bir ortamda eğitim görmeleri en temel haklarıdır.

•  Türkiye’de farklı inanca mensup çocukları zorunlu din dersine tabi tutuluyor. Bu sözleşmeye aykırıdır. AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği çok sayıda karara rağmen zorunlu din dersi uygulaması devam ettirilmektedir.

• Türkiye’de 1,5 milyon mülteci çocuk geçici koruma altındadır. Bu mülteci çocukların 610.000’i okula kayıtlı durumdadır. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, hâlen 350.000’i aşkın mülteci çocuk, eğitim sisteminin dışında bulunuyor.

•   Her ne kadar ‘herkes için eğitim hakkı’ndan bahsedilse de farklı cinsel yönelimlere ve cinsel kimliklere sahip çocuklar yine görmezden gelinmeye devam ediyor.

ENGELLİ ÇOCUKLAR YAŞAMIN HER ALANINDAN DIŞLANIYOR

•  Eğitim Reformu Girişimi raporuna göre, Türkiye’deki engelli çocukların yarısından fazlası, yani yaklaşık 300 bini eğitim alamıyor.

•  TÜİK verilerine göre, 6 yaş ve üzeri engellilerin neredeyse yarısı okuryazar bile değil.

•  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2016 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine göre engelli çocukların yarısından fazlası örgün eğitim hakkına erişemiyor.

•  Toplumsal yaşamın sürdüğü alanlara, parklara, açık alanlara, ticari ve sosyal merkezlere, eğitim ve kamu kurumlarına engelli çocuklar çoğunlukla erişememektedir.

3 BİN 85 ÇOCUK CEZAEVİNDE BULUNUYOR

Çocuklarla İlgili Yansıyan Adli İstatistikler

 • Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 82’si kız çocuğu olmak üzere 3 bin 85 çocuk cezaevlerindedir.
 • Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında her 100.000 çocuktan 1.608 çocuk suça sürüklenmiştir.
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Kasım 2017 tarihli “Çocuk Mahpuslar” raporuna göre, 2009 yılından Mart 2017’ye kadar 17 çocuk hapishanede hayatını kaybetmiştir. Bu çocukların 9’u “intihar” ederek yaşamına son vermiştir.

 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SON BULMUYOR

 • 2018 yılının “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” ilan edilmesine karşın çocuk işçiliğini denetleme konusunda etkili bir politika yürütülmediği açıkça görülmektedir.
 • Türkiye'de Çocuk İşçiliği ve İş Cinayetleri Raporu’na göre 2013'ten 2018'in ilk 5 ayına kadar 29’u mülteci/göçmen olmak üzere 319 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirmiştir.
 • Türkiye’de halen yasalara göre, çalışması yasak olan çocuklar, tarım işçisi çocuklar ve stajyer-çırakların da eklenmesiyle 2 milyondan fazla çocuk işçi bulunmaktadır.

ÇATIŞMA ORTAMI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

 • UNICEF, dünya genelinde 2018 yılının ilk dört ayında çatışmalarda yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
 • İHD’nin İnsan Hak İhlalleri Bilançosu’na göre, 8 çocuk zırhlı araç ya da sivil polis aracı çarpması sonucu; 24 çocuk resmi hata sonucu hayatını kaybetmiştir.
 • İHD’nin raporuna göre, mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu 6 çocuk yaşamını yitirmiştir.
 • 2017 yılında 15 çocuk (8 kız, 7 erkek) “intihar’’ ederek yaşamına son vermiştir.

 

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLAR ARTIYOR

 • 2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk 6 ayında, 18 aylık bir süre zarfında 21.957 çocuk hamile olarak kayıtlara geçmiştir.
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; 2017 yılında 387 çocuk, 2018 Ekim ayına kadar ise, 1020 çocuk istismara uğradı.
 • 2017'de çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayısı toplam 16.348'i bulmuştur.

ÇOCUKLARIN TEMEL HAKLARI TEHLİKE ALTINDA

Bu sınırlı vakalar da göstermiştir ki ülkemizde başta çocukların eğitim ve yaşam hakkı olmak üzere; çocukların en temel hakları tehlike altındadır. Çocukların hiçbir tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gelecek kaygısı duymadan, barış içinde ve güvenli bir ortamda çocukluklarını mutlu ve özgürce yaşayabilmeleri için çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

20-11-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş