Arama sonuçları

Filistin ve Sudanlı öğrencilere Türk üniversitelerine ‘yatay geçiş hakkı’ ve ‘denklik’ kararı

Filistin ve Sudanlı öğrencilere Türk üniversitelerine ‘yatay geçiş hakkı’  ve ‘denklik’ kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tartışmaya açık bir karara imza attı. Yurtdışında üniversite okumaya gidecek Türk öğrenciler için tartışmalı denklik kararları alan YÖK, bu kez de Filistinli ve Sudanlı öğrencilerin Türk üniversitelerine yatay geçişleri için üniversitelere yazı gönderirken, denklikleri için de kolaylık sağladı.  

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından dağıtım yeni “tüm üniversiteler” olarak belirlenen yazının konusu “Filistinli ve Sudanlı Öğrencilerin Yatay  Geçiş İşlemleri” başlığını taşıyor.

FİLİSTİNLİ VE SUDANLILARA YATAY GEÇİŞ HAKKI 

Yazıda YÖK Yürütme Kurulu’nun olağanüstü durumları bulunan Filistinli ve Sudanlı öğrencilerin kayıt işlemlerine ilişkin karar alındığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı: “İsrail'in  Gazze'ye  yönelik  insanlık  dışı  saldırıları  nedeniyle  Filistin'deki  yükseköğretim kurumlarında  eğitim  gören  öğrencilerin  ülkemizdeki  yükseköğretim  kurumlarına  yatay  geçiş yapabilmelerine, yatay geçiş için şartları sağlayamayan veya belge ibraz edemeyenlerin ise özel öğrenci olarak üniversitelerimizde eğitim görmesine karar verildi.”

BELGE GÖSTEREMEYENE ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre yazıda aynı zamanda daha önce de YÖK’ün savaş ilhak ve işgal koşulları bulunan Ukrayna, Suriye, Mısır, Yemen  gibi  ülkelerde  öğrenim  gören Türk  ve  yabancı uyruklu öğrenciler için alınmış olan istisnai kararların

 (yatay geçiş, özel öğrencilik, denklik vb.) Sudanlı öğrenciler için de alınması hususu incelendi. 

Yapılan inceleme neticesinde;

a)    Sudan'da  yaşanan  siyasi  olaylar  nedeniyle  Sudan'daki  yükseköğretim  kurumlarında  eğitim gören öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmelerine, yatay geçiş için şartları sağlayamayan veya belge ibraz edemeyenlerin ise özel öğrenci olarak üniversitelerimizde eğitim görmesine karar verildiği ifade edildi.

TÜRK ÖĞRENCİLERE DENKLİK ZORLUĞU VAR AMA

Yazıda belge gösteremeyen Sudanlı mezunlar için denklik konusunda  yapılacaklar şöyle sıralandı:

“Bununla  birlikte,  Tanıma  ve  Denklik  Yönetmeliği  çerçevesinde ibraz  etmeleri  gerekli  olan belgeleri ibraz edemeyen  ya  da  diploma teyitleri  yapılamayan Sudan'daki  üniversitelerden mezun  olan diploma  denkliği  başvuru  sahipleri  ile  ilgili  olarak  savaş  dönemi  veya  olağanüstü  durum  ile  sınırlı kalmak ve belgelerin teyidi yazışmalarına cevap alınamaması durumunda geçerli olmak üzere

DİPLOMA SUNAMASALAR BİLE DENKLİK

–  Diploma ve transkript asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan,

–  Diploma  ve/veya  transkriptlerinin  asılları  bulunmayan  ancak  bir  örneğini  veya  onaylı çevirilerini ibraz edebilen ilgililerin denklik işlemlerinin Bilim Alanı Danışma Komisyonları, üniversiteler bünyesinde oluşturulan Diploma,  Derece  Tespit  Komisyon  görüşleri  ve  Tanıma  ve  Denklik  Komisyonu  görüşü  alınarak yürütülmesine karar verildi." 

ÜNİVERSİTELERDEN NE İSTENDİ?

Bu kararların yer aldığı ve tüm üniversitelere gönderilen yazıda üniversitelerden ne beklendiği de şu sözlerle ifade edildi: “ Üniversitelerimizin;  alınmış  bulunan  Yürütme  Kurulu  kararlarına  uygun  olarak  gerekli  iç düzenlemelerini tamamlamak suretiyle iş ve işlem tesis etmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.”