Arama sonuçları

Proje Okullar yönetmeliği Anayasa Mahkemesi’nde

Proje Okullar yönetmeliği Anayasa Mahkemesi’nde

Proje Okullar yönetmeliği ile ilgili dava Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Türkiye’nin en gözde okulları 2014 yılında çıkan bir yasayla Proje Okul yapıldı. Bu okulların müdür ve öğretmen atamaları da yönetmelik dışına çıkarılarak, Bakan Olur’una bırakıldı. Son olarak eylül ayında yapılan düzenlemeyle bu okullara akademisyenlerin müdür ve öğretmen olarak atanmasının yolu açılırken, Bakan atamalarla ilgili yetkisini de illerde valiliklere bırakabilecekti. Bu okullarla ilgili bir başka düzenleme ise 8 yılını dolduran tüm yönetici ile öğretmenlerin başka eğitim kurumlarına atanması oldu.

DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI

Tüm bu gelişmeler öğretmen, veli ve öğrencilerin tepkisini çekerken Proje Okullar yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması talebiyle davalar da açılmaya başlandı. Eğitim Sen’in atamalarla ilgili Danıştay’a açtığı dava red edilirken, sendika Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. Bu itirazda ise atamalarla ilgili düzenleme Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak, Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.

SINIRLARI OLMAYAN YETKİ

Eğitim Sen yaptığı açıklamada, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, proje okullar ile ilgili belirlemede ve bu okullara yönetici ve öğretmen atama ve görevlendirmelerinde Milli Eğitim Bakanı’na sınırları belli olmayan, herhangi bir ölçüte dayanmayan çok geniş bir yetki verilmesini Anayasa’ya aykırı bularak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu” dedi.

ANAYASA’YA AYKIRI  BULUNDU

Eğitim Sen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönergenin dayanağını oluşturan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. Maddesine 6528 sayılı Kanunla eklenen 9 ve 10. fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğu görüşüne varmış ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

KARARDA NE DENDİ?

652 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle Bakana, doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumları belirleme ve bu kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri konusunda sınırları belli olmayan, herhangi bir ölçüte dayanmayan çok geniş bir yetki veriliyor.

Yine bu kurumlara yapılacak atamalarda ve görevlendirmelerde 652 sayılı KHK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atamaya ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı kuralına yer veriliyor. Milli Eğitim Bakanı’na tanınan yetkinin genel ve sınırlarının belirsiz olduğunun açıkça vurgulandığı, bu şekilde Yasama organı tarafından, temel ilkeleri koyulmadan, çerçevesi çizilmeden, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı düzenleme yetkisinin yürütme organının bir parçası olan Milli Eğitim Bakanı’na bırakılmasının, “memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödeneklerinin ve diğer özlük haklarının kanunla düzenlenmesi” gerektiğini öngören Anayasa’nın 128. maddesine, yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin Anayasa’nın 7. maddesine, sonuçta da Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine açıkça aykırı olduğu vurgulanmıştır.

 

04-10-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş